VIDEO: Po Kiskovi padol verdikt aj v kauze s Kiskovým známym

Pozemkové kauzy pod Tatrami sa postupne dostávajú na povrch. Do jednej z nich je namočený aj prezident Andrej Kiska a v ďalších figuruje Kiskov známy Michal Šuliga. Začiatkom tohto týždňa 31. decembra 2018 padlo rozhodnutie v ďalšom spore o byty a pozemky.

06.01.2019 06:00
debata (757)

Okresný súd v Poprade rozhodol vlani spolu dva spory o nehnuteľnosti vo Veľkom Slavkove, pri ktorých prišlo v minulosti k pochybným machináciám. Verdiktom z konca októbra prišiel o pozemok Kiska a začiatkom tohto týždňa 31. decembra 2018 padlo rozhodnutie aj v ďalšom spore o byty a pozemky. Päť rodín zatiaľ nepríde o svoje byty vo Veľkom Slavkove, rozhodol nateraz súd. Tento verdikt zatiaľ nie je právoplatný.

VIDEO: Pozrite si na videu TV Pravda vyjadrenie sudcu, pri ktorom porovnal bytovú kauzu v Slavkove s pozemkovou kauzou Kisku. Rozdiel je v tom, že zubár Ján Franc sa o pozemok staral aj keď ho oň obrali a získal ho Kiska, o čom Franc nevedel. Sudca rozhodol, že výlučným vlastníkom pozemkov je Franc. V prípade bytovej kauzy ostávajú byty vo Veľkom Slavkove podľa rozhodnutia súdu tým občanom Slovenskej republiky, ktorí si ich riadne kúpili, riadne zaplatili a riadne v nich bývali, povedal sudca.

Video

Byty chcel získať Líbyjčan Omar Mohamed Ali Addeeb. Ten však nie je ich pôvodným vlastníkom. Pôvodne patrili firme Konštrukta Poprad, ktorej konateľom bol Šuliga. Ide o osobu, ktorá sprostredkovala Kiskovi predaj pozemku, patriaceho pôvodne zubárovi Jánovi Francovi. Súd v októbri rozhodol, že pozemok patrí Francovi.

Oba spory majú spoločné to, že ide o Veľký Slavkov, v hre je možný podvod a vyšetrovanie polície. V oboch kauzách figuruje firma Agras a tiež Šuliga.

V prípade sporu s Francom Kiska o Šuligovi na súde povedal, že sa s ním poznal dlhšie a Šuliga na súde oslovoval Kisku ako „Andrej“ s tým, že majú naďalej dobré vzťahy. Šuliga pracoval pre Kisku pri výstavbe jeho nebankoviek a mali spolu sporné pozemkové obchody. Ide o človeka, ktorý sa netají kontaktmi na niekdajšie popradské podsvetie. Denník Pravda oslovil včera Kisku, ako vníma Šuligu a čo si myslí o kauze, ktorú rozhodoval súd 31. 12. 2018. „Prezident Andrej Kiska o danom prípade absolútne nič netuší, nikdy o ňom nepočul a žiadnym spôsobom sa ho netýka, len denník Pravda má pocit, že prezident zodpovedá za každého človeka, ktorého v živote stretol viac ako jedenkrát,“ reagoval Kiskov hovorca Roman Krpelan. Súčasne sa vyjadril aj k rozhodnutiu súdu z októbra, kde Kiska prehral spor so zubárom Francom. "Súd v rozsudku skonštatoval, že Andrej Kiska kupoval pozemky v dobrej viere, a teda v spore boli dvaja poškodení. Preto si škodu bude uplatňovať u toho, kto mu pozemky predal,” dodal Krpelan.

Na začiatku kauzy, v ktorej na súde padol verdikt 31. decembra 2018, sú opäť lukratívne pozemky vo Veľkom Slavkove s výhľadom na majestátne Tatry. Tie boli kedysi štátnym majetkom, neskôr skončili v súkromných rukách. Jedným z prvých vlastníkov bytov sa stala firma Agras, známa aj z kauzy Kiska – Franc. Neskôr nastúpili developeri a pozemky získala Konštrukta Poprad. Jej konateľ Šuliga si vybavil pôžičku za viac ako osemstotisíc eur a pozemky predal Omarovi Alimu Addeebovi aj s ťarchou. Na pozemkoch sa postavili byty a na ich stavbe sa podieľala práve Šuligova Konštrukta. Úver sa však nesplácal a byty šli do dražby, previedli sa na ďalšie osoby až ich napokon získali súčasní vlastníci.

Aj keď Omar Mohamed Ali Addeeb odkazoval, že o byty prišiel neprávom, na pojednávania nechodil. Vraj kvôli vojne v jeho krajine. Byty chcel získať späť a jeho právny zástupca argumentoval tým, že mu nebolo doručené oznámenie výkonu záložného práva. Svedok dražobnej spoločnosti na súde vysvetľoval, že písomnosti sa mu pokúsili doručiť viackrát, až si napokon zistili, že Omar Mohamed Ali Addeeb sa k písomnostiam môže dostať, ak ich doručia na adresu Šuligu do hotela Autis vo Veľkom Slavkove. Právny zástupca Omara Mohameda Aliho Addeeba označil konanie záložného veriteľa za účelové a vyjadrenie žalovaných, ktorí ho nazvali nedbalým vlastníkom, komentoval ako absurdné.

Právny zástupca žalovaných rodín poukázal na to, že žalobca Omar Mohamed Ali Addeeb bol aktívny na sociálnych sieťach, mal teda prístup k internetu a ak by chcel, mohol sa bez problémov pozrieť, čo je s jeho vlastníctvom na Slovensku, a teda aj zistiť, že byty mu už nepatria. Poukázal tiež na to, že zvláštna už bola len samotná kúpa pozemkov, ktoré kúpil od Konštrukty. „Z predmetnej kúpnej zmluvy nepochybne vyplýva, že úmyslom zmluvných strán nebolo nikdy ujednať kúpnu cenu za predmetné nehnuteľnosti, nakoľko zmluvné strany ujednávali úhradu kúpnej ceny neurčitým zápočtom,“ povedal. V kauze sa viackrát špekulovalo, že spomínaný cudzinec mal byť len bielym koňom.

Sudca spomenul aj prípad s Kiskom

Aj keď sudca Miroslav Radačovský dal na súd niekoľkokrát predvolať Šuligu ako dôležitého svedka, ten ani raz neprišiel. Sudca sa napokon rozhodol vyniesť verdikt aj bez toho, aby ho vypočul. Rozhodol v neprospech žalobcu a byty prisúdil ľuďom. „Bolo nepochybne preukázané, že spôsob nadobudnutia vlastníctva predchodcom súčasných žalovaných bol, nazvime to, zaujímavý. Súčasní žalovaní, teda občania Slovenskej republiky, si vo väčšine prípadov zobrali úver, aby nadobudli tieto byty aj s pozemkami vo Veľkom Slavkove a kúpili ich bez toho, aby mali vedomosť o tom, že tieto nehnuteľnosti prechádzali z jedného vlastníctva do druhého. Kupovali ich od fyzických osôb, ktoré sa im preukázali platným listom vlastníctva, preto sú skutočnými vlastníkmi a ich právo je nespochybniteľné,“ vysvetlil sudca.

Omara Mohameda Aliho Addeeba označil za nezodpovedného vlastníka a spomenul aj prípad pozemkov zubára Jána Franca. Práve Francove pozemky kúpil prezident Kiska po tom, čo mu ich kúpu sprostredkoval Šuliga. „Odhliadnuc od všetkého, pán právny zástupca citoval rozsudok tunajšieho súdu týkajúci sa inej veci. Nie, nie je to rovnaký prípad, pretože tu v predchádzajúcom prípade vlastník, skutočný vlastník, nepochybný vlastník, prišiel o vlastníctvo a tento skutočný a nepochybný vlastník vedel všetko o svojich pozemkoch a staral sa o ne. V tomto konkrétnom prípade sa udiala jedna vec, udialo sa to, že vlastníctvo rozostavaných bytov na pozemkoch, ktoré sú predmetom konania, ostáva podľa tohto rozhodnutia súdu tým občanom Slovenskej republiky, ktorí si ich riadne kúpili, riadne zaplatili a riadne v nich bývali, a to je podstatné,“ uviedol sudca.

Šuliga na súd neprišiel, bol v hoteli

Šuliga na súdne pojednávania nechodil, krátko potom, ako sudca Radačovský vyriekol verdikt v poslednom prípade, sme ho však našli priamo v hoteli Autis vo Veľkom Slavkove. Neďaleko hotela sú pozemky, o ktoré sa súdil Franc s Kiskom, aj ďalšie vydržané pozemky, ktoré Kiska v roku 1999 kupoval od Agrasu. Šuliga v reakcii pre novinárov povedal, že byty vzali jemu, a to v dražbe. „Kúpili celú pohľadávku Slovenskej záručnej banky. Ja som v ten deň havaroval v Banskej Bystrici. Našli sa šikovní ľudia, ktorí to proste odkúpili. Ten pán, Arab, ktorý tam je, Omar, on bol nejakým podielnikom v časti tohto hotela, tak za to dostal tiež tri byty, tiež tri byty ale padli v tej pohľadávke, lebo tam bolo záložné právo, čiže mi ich vydražili, hotové byty podotýkam, jeden za osemdesiattisíc,“ povedal Šuliga. Ten vraví, že banku niekoľkokrát žiadal o zrušenie záložného práva a vraj mala vyplatených viac peňazí, ako bola istina, ale banka to riešila aj tak dražbou. Priznal, že s Omarom Mohamedom Alim Addeebom sa pozná a nerozumel tomu, ako môže mať pošta problémy doručiť mu predvolanie na súd.

Šuliga povedal, že vypovedať pred súdom neodmietol a na súd nechodil preto, lebo sa naň nemohol dostaviť z určitých dôvodov. Na to, že sudca rozhodol v prospech ľudí, povedal: „Chvalabohu. Prečo by mal ľuďom brať byty? Ešte raz zopakujem, neprekáža mi, že Radačovský rozhodol v prospech ľudí. Lebo tí ľudia za to nemôžu, tam boli rukojemníci a sú dodnes,“ povedal Šuliga. Ten potvrdil, že pozemky pod bytmi sú ešte vždy vedené na Konštruktu a záložné právo na ne má daňový úrad. Vraví, že ak by bol niekto šikovný, mal by vyplatiť podlžnosť voči daňovému úradu, čo zrejme aj niektorí vlastníci budú musieť urobiť, lebo aktuálne majú problém s tým, že im blokujú parkoviská. „Je to také neľudské, čo robia. Ja podnikám od deväťdesiateho roku, ale toto som ja nikdy nerobil, aspoň ľuďom nie, ja som aj tie byty, aj keď sme na tom skrachovali, všetky postavil, dostaval a neodovzdal som ich ako niektoré bytovky, ktoré zostali chátrať ako neskončené hrubé stavby,“ uviedol Šuliga. Ten odmietol, že by celá bytová kauza bola dopredu plánovaná ako podvod, teda tak, aby ľudia byty kúpili a neskôr o ne prišli.

Pojednávanie bolo posledné pre sudcu Radačovského, ktorý sa rozhodol skočiť pre mediálny tlak po vynesení rozsudku v kauze Franc – Kiska. Sudca po októbrovom pojednávaní povedal, že by vzhľadom na závažnosť zistení na mieste Kisku odstúpil. Kiska aj niektoré médiá za to sudcu kritizovali. Sudca komentoval aj posledný jeho spor. „Som šťastný, že tieto nehnuteľnosti, slovenské nehnuteľnosti, v konečnom dôsledku patria tým, ktorí boli pôvodní vlastníci. Pevne verím, že ďalšie pojednávania ešte budú prebiehať a som presvedčený, že je dostatok právne, morálne, eticky fundovaných sudcov, ktorí tieto veci vyriešia zákonným a spravodlivým spôsobom. To je moje súkromné vyjadrenie,“ uzavrel Radačovský.

VIDEO: Podstatu bytovej kauzy vo Veľkom Slavkove vysvetlil sudca Radačovský po prvom pojednávaní 19.12.2018.

Video

VIDEO: Kiska prehral súd o pozemok vo Veľkom Slavkove 26.10.2018. Zdôvod­nenie rozsudku, názor Franca a vyjadrenie sudcu po súde si môžete pozrieť na videu TV Pravda. Prípad rozhodoval tiež popradský sudca Radačovský.

Video

© Autorské práva vyhradené

757 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemky #Veľký Slavkov #Andrej Kiska #michal šuliga #bytová kauza