Sestier viac nebude. Župy okresali zdravotnícke školy

Výpadok zdravotných sestier, ktorý niekde naberá kritické rozmery, mali zmierniť aj stredné zdravotnícke školy. Ich absolventi by postupne sčasti doplnili chýbajúce stavy. V praxi sa paradoxne deje opak. Počty miest na týchto školách budú v ďalšom školskom roku nižšie. Ministerstvá zdravotníctva a školstva v tom problém nevidia, obsadenosť zdravotníckych škôl považujú za dostatočnú. Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov s nimi nesúhlasí. Obáva sa, že redukcia spôsobí nedostatok nielen praktických sestier.

16.01.2019 06:00
06-protest2-4x Foto: ,
Proti redukcii miest protestovali študenti začiatkom januára pred budovou košickej župy.
debata (37)

Na Slovensku pôsobí vyše 20 zdravotníckych stredných škôl. „V profesiách sanitár, praktická sestra alebo farmaceutický laborant boli významne znížené počty žiakov pre jednotlivé stredoškolské ustanovizne. Pri súčasnej situácii hrozí, že o pár rokov spomínané profesie nebude mať v dostatočnom počte v praxi kto vykonávať,“ uviedol Patrik Moškurjak, viceprezident Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

„Stredná zdravotnícka škola v Košiciach mala tento rok dve triedy, teraz im dali pre odbor praktická sestra len jednu triedu. Menej žiakov môže prijať aj na odbor farmaceutický laborant,“ priblížil viceprezident komory. Doplnil, že dnes je problém nájsť takéto povolania, v Košiciach je napríklad nedostatok sanitárov. „O päť či šesť rokov nebude mať kto reálne nastúpiť do slovenského zdravotníctva,“ zdôraznil Moškurjak. Komora preto požiadala ministerstvo školstva, aby prehodnotilo počet budúcich prvákov. To stanovuje celkový počet žiakov na stredných školách, samosprávne kraje však rozhodujú o ich rozdelení na jednotlivé školy.

O viac ako polovicu kapacity v prvých ročníkoch príde Stredná zdravotnícka škola v Skalici. Od Trnavského samosprávneho kraja žiadala 40 miest pre odbor praktická sestra a 20 pre masérstvo. „Výsledkom po rokovaniach so zriaďovateľom je 17 praktických sestier a 17 masérov,“ skonštatovala pre Pravdu riaditeľka školy Ľudmila Bábiková. Výraznej redukcii najmä pri praktických sestrách nerozumie. „Neustále sa hovorí o nedostatku zdravotníckeho personálu, ide o odbor, ktorý je v praxi potrebný,“ pripomína riaditeľka.

Župa okresanie vysvetlila minuloročnou naplnenosťou. Na odbor praktická sestra sa vlani prihlásilo 26 študentov, prijatých bolo 21, nakoniec bolo zapísaných 17. „Nebola by som ani proti tomu, keby znížili počet na 25, čo je tiež dosť, je to počtovo normálna trieda, kde aj keď niekto odíde, je to v poriadku. Ale určiť úplné minimum pri prijímaní pre triedu, to je šialenstvo,“ objasnila Bábiková. „Je pravda, že sme mali minulý rok menší záujem, ale u nás sa to strieda, jeden rok otvoríme jednu triedu, na ďalší rok máme dve triedy,“ pripomenula riaditeľka.

Trnavský kraj mal podľa rozdeliť 4 153 prváckych miest. Obmedzoval odbory zdravotnícky asistent a praktická sestra na všetkých troch zdravotníckych školách – v Trnave, Skalici a Dunajskej Strede. „Bolo to iba v súlade s očakávanou potrebou trhu práce pre daný školský rok,“ tvrdí Patrik Velšic, hovorca Trnavského samosprávneho kraja. Dodal, že takéto rozdelenie prvákov odporučili členovia krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu.

V Košickom kraji funguje päť zdravotníckych škôl. Problém tu je v nedostatku deviatakov. „Ani v budúcom školskom roku, ani v minulosti nedošlo k redukcii počtu tohto typu stredných škôl v našom kraji. Stredné školy v Košickom samosprávnom kraji žiadali miesto pre 8 771 prvákov. Deviaty ročník základnej školy však v tomto školskom roku skončí približne 5 400 žiakov. Podľa vyhlášky ministerstva školstva náš kraj môže do prvých ročníkov prerozdeliť 6 468 miest,“ vysvetlila Anna Činčárová, hovorkyňa župy. Vznikol tak nepomer medzi tým, koľko miest školy žiadajú a koľko ich reálne môže nastúpiť.

Ministerstvo školstva sľubuje, že žiadosť komory o prehodnotenie počtu miest na zdravotníckych školách preskúma. „Ak Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov postupovala v zmysle príslušných ustanovení zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ministerstvo sa bude jej požiadavkou zaoberať,“ potvrdil tlačový odbor. Rezort bude rokovať so samosprávnym krajom, do konca januára zverejní na svojej webovej stránke upravený počet žiakov prvého ročníka.

Pripomína však, že o distribúcii prvákov rozhoduje samospráva podľa kritérií ako podiel absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu či spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľmi. Samosprávnym krajom boli zároveň zo strany ministerstva poskytnuté vyhodnocovacie tabuľky, pomocou ktorých môžu určiť najvyšší počet žiakov prvého ročníka v členení na jednotlivé stredné školy, študijné odbory alebo učebné odbory.

Zdravotnícky rezort uviedol, že stredné zdravotnícke školy mu neavizovali podobné problémy. Obavy komory považuje za predčasné. „Rezort situáciu priebežne mapuje a aktuálne je počet pripravujúcich sa žiakov v jednotlivých študijných odboroch pre požiadavky poskytovania zdravotnej starostlivosti postačujúci,“ uzatvorila jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Znižovanie počtu miest na stredných zdravotníckych školách je v rozpore so zámerom štátu zvýšiť atraktivitu tohto štúdia. Parlament schválil vlani legislatívu, v ktorej absolventov premenoval zo zdravotných asistentov na praktické sestry. Poslanci, ktorí prišli so zmenou, to odôvodnili tým, že chcú dať tomuto povolaniu väčšie spoločenské postavenie a zvýšiť záujem o štúdium. Úspešní maturanti by mali nahradiť zdravotné sestry najmä v ambulanciách, pred dvomi rokmi im preto zvyšovali kompetencie.

© Autorské práva vyhradené

37 debata chyba
Viac na túto tému: #nedostatok sestier