PRIESKUM: Antisemitizmus ako problém vníma len desatina mladých Slovákov

Na antisemitizmus sú na Slovensku senzitívnejší ľudia starší ako 25 rokov, medzi mladými Slovákmi do 25 rokov ho ako problém vníma len 11 percent. Vyplýva to zo zistení prieskumu Eurobarometer, ktorého súčasťou boli aj odpovede respondentov v SR.

22.01.2019 15:02

Odpovede 1013 opýtaných Slovákov v prieskume preukázali, že antisemitizmus hodnotí ako aktuálny problém spoločnosti len pätina Slovákov, naopak, 70 percent ho za problém nepovažuje. Dve tretiny respondentov sa vyjadrili, že antisemitizmus nie je problémom v médiách ani v politickom živote. Viac ako polovica opýtaných Slovákov (56 percent) si myslí, že antisemitské prejavy nevytvárajú problém ani na sociálnych sieťach. Len necelá tretina respondentov považuje za problém, keď dochádza na Slovensku k popieraniu genocídy židovského ľudu, 29 percent Slovákov si myslí, že ľudia sú vo všeobecnosti dobre informovaní o histórii, zvykoch a tradíciách slovenských Židov.

Slováci v prieskume, ktorý sa uskutočnil v prvých decembrových týždňoch 2018 (v SR v období 5. – 16. 12. 2018) a v ktorom metódou osobných rozhovorov oslovili 27.643 respon­dentov, zaostávajú za priemerom Európskej únie (EÚ) vo všetkých ukazovateľoch. Podľa výsledkov prieskumu si len 20 percent Slovákov myslí, že antisemitizmus predstavuje problém pre spoločnosť (v rámci krajín EÚ je to priemerne 50 percent), a ešte menej občanov SR – 15 percent – sa domnieva, že za posledných päť rokov došlo k nárastu antisemitizmu v našej krajine, pričom deväť percent Slovákov verí v opačný trend. V rámci EÚ vzostupný trend antisemitizmu vníma 36 percent respondentov.

Zhruba s 20-percentným odstupom považujú za menej problematické popieranie holokaustu, antisemitské prejavy na internete, protižidovské grafity a vandalizmus na židovských budovách a inštitúciách, nepriateľské prejavy a hrozby voči Židom na verejnosti, hanobenie židovských cintorínov, fyzické útoky voči Židom, ako aj antisemitizmus na školách, univerzitách, v médiách i v politickom živote.

Prieskum sa uskutočnil pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete holokaustu (27. januára).

chyba
Viac na túto tému: #prieskum #antisemitizmus