Od júla sa zvýši životné minimum. Ako porastú dávky pre rodiny, zdravotne postihnutých a penzijné minimum?

Životné minimum na dospelú osobu sa má od začiatku júla tohto roka zvýšiť o 2,5 %, teda o 5,13 eura na 210,20 eura. Návrh predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania. Vzhľadom na zvýšenie životného minima sa má rovnako o 2,5 % nahor upraviť aj daňový bonus na dieťa, výška minimálnych dôchodkov, suma minimálneho predčasného dôchodku, prídavok na dieťa a dávky v hmotnej núdzi.

04.06.2019 11:01 , aktualizované: 14:16
debata (3)

Mesačná suma daňového bonusu na dieťa nad šesť rokov sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť o 56 centov na 22,73 eura a na dieťa do šesť rokov o 1,12 eura na 45,46 eura. Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá má podľa návrhu poslancov za stranu Most-Híd od začiatku budúceho roka vzrásť z 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, má v budúcom roku predstavovať 4 414,20 eura. Oproti tomuto roku má ísť o nárast o 476,85 eura, čo však súvisí nielen so zvýšením sumy životného minima, ale najmä s tým, že nezdaniteľná časť má byť vyšším násobkom sumy životného minima.

Ako informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu práce a sociálnych vecí, sumy minimálnych dôchodkov zodpovedajúce príslušným rokom poistenia pôjdu takisto nahor o 2,5 %. Hranica minimálneho predčasného starobného dôchodku, ktorá je stanovená ako 1,2-násobok životného minima, sa od začiatku júla tohto roka posunie z 246,10 eura na 252,30 eura. Ide o jednu z podmienok na priznanie predčasnej starobnej penzie. Suma prídavku na dieťa má od začiatku budúceho roka stúpnuť o 61 centov na 24,95 eura. O 2,5 % sa má zvýšiť aj náhradné výživné od štátu, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa či dávky v hmotnej núdzi.

Suma životného minima sa má pri druhej posudzovanej osobe zvýšiť o 3,58 eura na 146,64 eura. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa má suma životného minima stúpnuť o 2,35 eura na 95,96 eura.

Životné minimum sa každoročne upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka. Podľa údajov ŠÚ bol rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 2,5 %. Rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška bol 5,8 %.

Sumy životného minima sa od 1. júla upravia nasledovne:

suma 205,07 eura mesačne sa upravuje na 210,20 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

suma 143,06 eura mesačne sa upravuje na 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

suma 93,61 eura mesačne sa upravuje na 95,96 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené di­eťa.

Výšky dávok a príspevkov v eurách
Druh peňažného príspevku (PP) od 1.7.2019
PP na prepravu 107,25
PP na kompenzáciu ZV – na diétne stravovanie:
I. skupina 39,02
II. skupina 19,51
III. skupina 11,71
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 19,51
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla 35,11
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom 46,82
Resocializačný príspevok od 1.7.2019  
Maximálna výška resocializačného príspevku 84,08
Náhradné výživné od 1.7.2019  
Maximálna výška náhradného výživného 115,2
Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti od 1.7.2019  
Jednorazový príspevok pri zverení 530,7
Jednorazový príspevok pri zániku 978,8
Opakovaný príspevok dieťaťu do 10 rokov veku 192,00
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 220,8
nad 15 rokov veku 239,9
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 187,2
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 133,4
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 76,8
Rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa od 1.1.2020  
Rodičovský príspevok 226,2
Prídavok na dieťa 24,95
Príplatok k prídavku na dieťa 11,70
Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa 102,50
Príspevky na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby od 1.7.2019  
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 136,63
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služ­by 210,20
Pomoc v hmotnej núdzi od 1.1.2020  
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2  
– jednotlivec bez detí 66,30
– jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 126,20
– jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 184,30
– dvojica bez detí 115,30
– dvojica s dieťaťom 1 až 4 172,60
– dvojica s dieťaťom 5 a viac 232,60
Ochranný príspevok § 11 ods. 2  
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h) 67,90
– pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j) 37,30
– pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa 14,60
Aktivačný príspevok § 12  
– príjem zo závislej činnosti 135,70
– uchádzač o zamestnanie 67,90
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 18,60
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2  
– jedna osoba 57,20
– dve a viac osôb 91,40
Od zvýšenia súm životného minima závisí aj zvýšenie doplatku do minimálneho dôchodku od 1. januára 2020
Obdobie DP v rokoch Násobok ŽM pre určenie MIDO Mesačná suma MIDO v roku 2019 Mesačná suma MIDO v roku 2020 rozdiel 2020 – 2019
30 1,36 278,9 285,9 7,0
31 1,38 283,0 290,1 7,1
32 1,40 287,1 294,3 7,2
33 1,42 291,2 298,5 7,3
34 1,44 295,4 302,7 7,3
35 1,46 299,5 306,9 7,4
36 1,48 303,6 311,1 7,5
37 1,50 307,7 315,3 7,6
38 1,52 311,8 319,6 7,8
39 1,54 315,9 323,8 7,9
40 1,57 322,0 330,1 8,1
41 1,60 328,2 336,4 8,2
42 1,63 334,3 342,7 8,4
43 1,66 340,5 349,0 8,5
44 1,69 346,6 355,3 8,7
45* 1,72 352,8 361,6 8,8

Vysvetlivky: DP – kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia, ŽM – životné minimum, MIDO – minimálny dôchodok * Suma pre 45 rokov je uvedená ako posledná, ale nejde o maximálnu sumu minimálneho dôchodku, pretože pre získaných 46 rokov dôchodkového poistenia bude zodpovedať 1,750 násobku sumy ŽM atď.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum