Nemeček: Starnutie je celospoločenská výzva, nie problém

Senior musí mať svoje miesto v spoločnosti a cítiť sa užitočný. Do konca septembra majú možnosť firmy, inštitúcie aj jednotlivci zapojiť sa do súťaže Senior Friendly, ktorá ocení ich snahu zvýšiť kvalitu života penzistom. "Počet starších prevýšil počet detí, téma starnutia je čoraz dôležitejšia," skonštatoval spoluorganizátor súťaže Miloš Nemeček z občianskeho združenia Bagar. Denník Pravda podporuje toto podujatie ako mediálny partner.

28.09.2019 10:00
Senior Friendly Foto: ,
V roku 2018 získala redakcia Pravdy ocenenie Senior Friendly. Zľava bývalá redaktorka Soňa Pacherová, Miloš Nemeček, bývalá šéfredaktorka Nora Slišková a Dorota Hudecová.
debata

Prečo je takýto typ súťaže v súčasnosti dôležitý?

Téma starnutia sa stáva čoraz naliehavejším spoločenským záujmom. Pred zhruba dvoma mesiacmi Štatistický úrad zverejnil údaje, že počet starších ľudí prevýšil počet detí, takže seniori sú v súčasnosti najpočetnejšou spoločenskou skupinou.

Verím preto, že takto svojím dielom prispievame k zmene mentality spoločnosti, aby si uvedomila, že starnutie je celospoločenská výzva. Nechcem povedať problém, pretože to, že žijeme dlhšie, nie je predsa problém. Ale je to spojené s mnohými ďalšími dôsledkami. Preto je dôležité oceniť tých, ktorí robia niečo v prospech aktívneho starnutia, a zároveň motivovať ostatných, aby sa k tomu pripojili.

Tento rok majú šancu získať cenu samosprávy, firmy, živnostníci, kultúrne, vzdelávacie inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Čo znamená aktívne starnutie v tomto ohľade?

Aktívne starnutie má dve časti. Jedna sa týka samotných seniorov, to znamená, aby svoj starší vek prežívali aktívne. Týka sa to aj zamestnania, teda využívania ich predností ako lojalita, skúsenosť nielen na prospech seba, ale aj zamestnávateľa, aj mladších kolegov. Ak už nie sú v pracovnom procese, aktívne starnutie znamená tráviť čas činorodo, tak, ako si to samotný penzista predstavuje. Môže to byť šport, turistika, kultúra, venovanie sa záhradke či vnúčatám. Dôležité je, aby mal človek pocit sebanapĺňania, že má svoje miesto a je osožný.

Na druhej strane je mimoriadne dôležité, aby zamestnávatelia, firmy, samosprávy a ostatné inštitúcie robili pre seniorov čo najviac, ale v progresívnom zmysle slova. Aby im dávali najavo, že si ich cenia, aby zamestnávali ľudí aj v dôchodkovom veku, ak majú záujem pracovať, aby ich motivovali zostať v práci čím dlhšie a využívali ich schopnosti. Je dôležité, aby im vytvárali priestor na športové či kultúrne aktivity a tým, ktorí o takéto činnosti nemajú záujem, môžu poskytovať rôzne zľavy, výhody, sociálne programy. A toto všetko v súťaži oceňujeme.

Ktoré ocenené aktivity vám za existenciu súťaže utkveli v pamäti?

Hneď v prvom ročníku sme ocenili Slovnaft, ktorý je v strednej Európe jednotkou v tom, ako sa stará o svojich bývalých zamestnancov, ktorých má asi päťtisíc. Má vypracovaný ucelený program aktívnej starostlivosti o nich. To znamená, že naďalej pokračujú vo vzájomných vzťahoch, funguje prepojenie medzi bývalými zamestnancami a firmou, aby stále vedeli, čo spoločnosť aktuálne robí. Zamestnanci penzisti sa akoby stále cítia súčasťou firmy.

Vo sfére aktívneho zamestnania ma oslovila Coop Jednota, ktorú sme ocenili minulý rok. Má program na získavanie starších zamestnancov a ich udržania pre fyzicky a kvalifikačne menej náročné práce. Sú aj veľmi pekné príklady vzdelávania seniorov. Múzeum Slovenského národného povstania usporiadalo minulý rok sériu kurzov pre seniorov, ktoré sa týkali poznania histórie, ale aj toho, čo znamenajú prejavy extrémizmu a fašizmu v starej aj novej podobe.

Považujete v súčasnosti starostlivosť firiem o svojich zamestnancov v preddôchodkovom a penzijnom veku za dostatočnú?

Musím byť kritický. U nás, ale aj v iných postkomunistických krajinách ešte nedokážeme presadzovať nástroje, ktoré najmä škandinávske a západoeurópske krajiny využívajú desaťročia. Tento nástroj sa volá vekový manažment. Vznikol vo Fínsku v roku 1991, v obdobnej situácii, v akej sme my.

Fínsko pocítilo nedostatok pracovnej sily a nechcelo to riešiť masívnym dovozom pracovnej sily. Rozhodlo sa preto zaoberať seniormi a vyvinúť také nástroje a programy, ktoré budú motivovať pracovníkov, aby dlhšie zotrvali v zamestnaní a aby zamestnávateľ vytváral také podmienky, aby sa aj seniori mohli uplatniť.

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 18. októbra.

Uzávierka prihlášok je 30. septembra. Máme svoju stránku www.seniorfriendly.sk., kde je k dispozícii jednoduchý formulár. Ak firma robí akúkoľvek starostlivosť o bývalých zamestnancov penzistov, venuje sa práci v komunite či pracuje so súčasnými zamestnancami dôchodcami, poskytuje im nejaké výhody, nech sa prihlási.

Ak samosprávy robia niečo nad rámec zákona, nech sa prihlásia. Rovnako je to možnosť pre kultúrne ustanovizne, knižnice, školy alebo akékoľvek zariadenie, ktoré robí niečo pre seniorov. Čím viac súťažiacich sa prihlási a čím viac ich oceníme, tým viac vysielame signál do spoločnosti, že toto je téma, ktorá je dôležitá.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #starnutie #seniori #Senior Friendly