Čo písala Pravda pred 30 rokmi: Svojho presvedčenia som sa nevzdal

30.11.2019 10:00

Prečítajte si, čo písal denník Pravda pred 30 rokmi, 30.11.1989.

  • Vláda ČSSR uložila ministrovi vnútra okamžite začať práce na odstraňovaní ženijnotechnických zariadení na štátnej hranici s Rakúskom.
  • Pokračoval dialóg zástupcov VPN na čele s J. Budajom, Ľ. Feldekom a M. Filkovou s predstaviteľmi vlády SSR P. Hrivnákom, Š. Murínom a M. Čičom.
  • Slovenská národná rada zvolila za svojho nového predsedu Rudolfa Schustera. V tajných voľbách získal 90 hlasov, jeho protikandidát Jozef Širotňák 35.

Svojho presvedčenia som sa nevzdal

Súčasnú vnútropolitickú situáciu vidím ako začiatok skutočnej národnodemokra­tickej revolúcie. Je vyvrcholením otvorenej kritiky nahromadených nedostatkov a chýb v politickom aj hospodárskom živote. Úspech či neúspech dosiahnutých demokratizačných prvkov však závisí od toho, či sa zdravé sily, ktoré spontánnym vystúpením priviedli celú spoločnosť do opodstatneného pohybu, postavia za realizáciu svojich požiadaviek, aby naša spoločnosť bola naozaj demokratickou, založenou na ideáloch humánnosti, vzájomnej tolerancie a pochopenia…

V marci 1968 som sa názorovo rozišiel s vtedajšími predstaviteľmi KSS, keď som nesúhlasil so zosmiešňovaním prezidenta Antonína Novotného. Vtedy som dostal otázku: „A čo si myslíš? Ako ho z funkcie dostaneme? Kým nevytvoríme verejnú mienku a tlak zvonku, aby odstúpil?“ Odpovedal som: „Vy, ktorí ste ho tam dosadili, vy ho aj odvolajte. Ale nenechajte ho škandalizovať.“ Odporúčam, aby sa tieto chyby nikde neopakovali, najmä nie medzi radovými občanmi. Aby sa neopakovali takéto útoky na statočných a čestných členov strany, ktorí na rôznych pracoviskách pôsobia, a vôbec nie na tých, čo vychovali našu kultúrne vyspelú mládež… Bolo mi za uplynulých 20 rokov ťažko. Vždy som sa však riadil svojím svedomím, v ktorom je hlboko zakódované staré príslovie: Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom. Základom usporiadaného manželstva i spoločnosti je zásada vedieť si jeden druhého vážiť a odpúšťať si…

Už pred troma mesiacmi mi ponúkli legitimáciu KSČ. Povedal som, že od tohto vedenia by som ju neprijal, ani keby mi k nej priložili šek na 10 miliónov korún. S tými, ktorí spoločnosť priviedli do dnešnej zložitej situácie, by som nemohol byť v jednej strane. Dôverne ich totiž poznám. Som však šťastný, že som sa ani po vylúčení z KSČ nevzdal svojho presvedčenia, ktoré vo mne umocnil nástup Michaila Gorbačova do vedenia KSSZ, že socializmus by mal byť najhumánnejším a sociálne najspravodlivejším spoločenským zriadením… Ak sa strana očistí a založí svoj program na týchto mojich vnútorných presvedčeniach, na opodstatnených požiadavkách, ktoré nastolila naša mládež a s ňou všetci statoční občania, budem rád, keby ma do novej strany noví ľudia prijali za člena.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#copisalaPravda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku