Pravda pred 30 rokmi: O kandidatúre na prezidenta

10.12.2019 12:00

Prečítajte si, čo písal denník Pravda pred 30 rokmi, 10. decembra 1989.

  • Pri príležitosti Dňa ľudských práv sa vo viacerých miestach uskutočnili masové akcie. Tisícky študentov vysokých a stredných škôl vytvorili živú reťaz medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.
  • Členovia novej vlády na čele s M. Čalfom zložili sľub do rúk prezidenta republiky. Prvými podpredsedami sa stali V. Komárek a J. Čarnogurský. Z 20 členov boli 9 za KSČ.
  • Gustáv Husák odstúpil z najvyššej ústavnej funkcie, v poslednom televíznom prejave zdôraznil svoju vernosť základným ideálom socializmu.

O kandidatúre na prezidenta

Verejnosť na mnohých zhromaždeniach vyslovila spontánnu požiadavku prejavovanú aj skandovaním „Dubček na hrad!“. Aké je vaše stanovisko?

  • Už skutočnosť, že som nielen v poslednom období aktívne vystupoval na viacerých fórach, ale vlastne celých 21 rokov som z politickej práce neodišiel, je základom zodpovedania nastolenej otázky. Keď sa naša spoločnosť dala opäť do pohybu, musím vedieť, kde je moje miesto. To, že sa tieto hlasy ozývajú zdola, z ulice, hovorí samo za seba… Hoci som nikdy netúžil po vysokých poctách, túto veľkú spontánnosť som nemohol nepocítiť. Celý život pracujem s ľuďmi a tí rozhodnú, čo bude ďalej. Chápem to tak, že je tu kontinuita s rokom 1968 a to podnietilo súčasné obrodné hnutie. Sú tu predsa otcovia tých, čo opäť pozdvihli zástavu, a toto posolstvo musíme dotiahnuť do konca. Tomuto chcem byť zo všetkých síl nápomocný. Teda opakujem, o mojej kandidatúre na prezidenta musí rozhodnúť ľud…

V prípade vašej kandidatúry na post prezidenta ide o akt politickej a mravnej spravodlivosti. To je názor väčšiny ľudu.

  • Mám stále na zreteli státisíce ľudí, pred ktorými som vystúpil na Letnej, no i tých, čo v roku 1968 podporovali našu obrodu. V prípade, že by sa potvrdila moja kandidatúra, chápem to ako rehabilitáciu ľudu, ktorý bol urazený, ale aj ako pokračovanie v ceste, ktorú nastúpili mladí… Hovoríte, že ma kandidovala ulica, no zatiaľ z oficiálnych miest so mnou o tom nik nekonzultoval, s výnimkou nového vedenia Národného frontu SSR. Na otázku mojej kandidatúry som prisľúbil, že ak zvážia, že môžem byť obrode spoločnosti nápomocný, tak majú môj súhlas…

Aké úlohy pokladáte za prvoradé, aby sme terajšie krízové javy rýchlo prekonali a mohli sa plne venovať tvorivej práci?

  • Súčasný proces považujem za nezvratný, pretože dnes neexistuje, tak ako pred 20 rokmi, vážna vonkajšia prekážka. Dnes je a bude naozaj ľud rozhodujúcim tvorcom ďalšieho vývoja. Už sme urobili zásadné kroky, ktoré tomuto procesu, demokracii vytvorili rozhodujúce predpoklady. Teraz bude potrebná otvorená, úprimná politika. A tá musí byť zviazaná s realizáciou túžob a predstáv ľudu… Naša spoločnosť musí urýchlene pristúpiť k odstráneniu deformácií zavinených minulým vedením v oblasti spoločenského života, morálky, ekonomiky atď. Som presvedčený, že to s nadšením z posledných týždňov určite dokážeme. Československé vlastenectvo sa povýšilo na úroveň, ktorá to zaručuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#copisalaPravda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku