Študentská rada vysokých škôl predstavila štyri piliere na zlepšenie školstva

22.01.2020 18:53
STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave Autor: ,

Pri odstraňovaní havarijného stavu školstva sa treba podľa Študentskej rady vysokých škôl (ŠVRŠ) zamerať na sociálnu podporu, vzdelávanie, infraštruktúru a vedu a výskum. Informovala podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou Ema Petriková.

„V rámci krajín OECD patrí Slovensku druhé miesto v počte študentov, ktorí študujú v zahraničí, zatiaľ čo nevieme prilákať dostatok uchádzačov z iných krajín. Tým sú naše vzdelávanie a výskum ochudobnené o tisícky šikovných a motivovaných mladých ľudí každý rok. Naším cieľom, ako reprezentácie študentov vysokých škôl, je atraktívne a konkurencieschopné prostredie, pre ktoré sa mladí ľudia rozhodnú zostať na Slovensku,“ uviedla Petriková.

ŠVRŠ volá napríklad po zvýšení minimálnej výšky poskytovaného sociálneho štipendia aj po odstránení administratívnej záťaže v procese priznávania štipendia prostredníctvom digitalizácie procesov. „Je dôležité, aby každý mladý človek, bez ohľadu na svoje socio-ekonomické pozadie, mal možnosť študovať na vysokej škole,“ vysvetlila Petriková.

ŠVRŠ je tiež presvedčená, že je dôležité implementovať Bolonský proces tak, aby sa Slovensko stalo plnou súčasťou európskeho vysokoškolského priestoru. Takisto si myslí, že je vhodné každoročne dofinancovať rekonštrukcie internátov sumou najmenej 25 miliónov eur a podporiť rozvoj infraštruktúry univerzít a fakúlt. „Odstránenie havarijného stavu a vytvorenie minimálneho štandardu ubytovania pre študentov by malo byť prioritou každej vlády,“ dodala Petrikov

#študenti #školy #návrhy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku