TV Joj dostala za reláciu V siedmom nebi pokutu 30-tisíc eur

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dnes udelila televízií JOJ pokutu vo výške 30-tisíc eur. Dôvodom bola relácia V siedmom nebi, ktorá podľa RVR svojím obsahom, spôsobom spracovania a prezentovaním intímnych informácií o súkromí, traumatických zážitkoch a problematickej psychike sestier Sašky a Simony Hrotákových zasiahla do ľudskej dôstojnosti.

29.01.2020 15:39
debata (47)

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková. RVR už v minulosti za tento konkrétny diel relácie televíziu pokutovala, 8. novembra 2016 jej uložila sankciu 15-tisíc eur.

Na dnešnom zasadnutí RVR obdržala TV Joj aj ďalšie dve pokuty vo výške 7-tisíc a 6-tisíc eur. Dôvodom bolo porušenie počtu povolených reklám v súvislosti s vysielaním programu Centrálna inteligencia z 9. júna 2019 a porušenie ochrany maloletých z 18. júna 2019, kedy televízia v programe Rodinné záležitosti nesprávne označila program ako nevhodný pre deti do 12 rokov, hoci mal byť označený ako nevhodný pre deti do 15 rokov.

Správne konania začala RVR voči TV Joj, TA3, Markíze, Ťuki TV aj Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko malo 12. novembra 2019 v relácii Rádiožurnál spájať hodnotiace komentáre s informáciami, čím malo narušiť objektivitu relácie.

Televízia TA3 sa v súvislosti s vysielaním programu Pozrime sa na to z 1. novembra 2019 mala dopustiť pochybenia v súvislosti s používaním štátneho jazyka. Správne konanie voči TV Joj začala RVR v súvislosti s odvysielaním filmu Prci, prci, prcičky z 10. novembra za porušenie ochrany maloletých a nepoužívanie štátneho jazyka.

Správnemu konaniu bude čeliť aj TV Markíza za Mimoriadne televízne noviny zo 6. decembra 2019, pri ktorých vysielaní malo dôjsť k porušeniu ochrany ľudskej dôstojnosti. TV Ťuki bude v správnom konaní stíhaná za to, že RVR nepredložila súvislý záznam vysielania programu Robošváb z 28. novembra 2019 v požadovanej kvalite.

RVR udelila sankcie aj regionálnym televíziám v Močenku, Nových Zámkoch a Komjaticiach. Voči TV Močenok a vysielateľovi Spravca.sk budú začaté správne konania.

RVR je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

47 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #RTVS #Rada pre vysielanie a retransmisiu #TV JOJ #V siedmom nebi #TV Markíza #TV TA3