Obce dostanú peniaze z poplatkov neskôr

Miestne dane a poplatky sú podstatným príjmom miest a obcí. Vlani ich mnohé zvýšili s odôvodnením, že na samosprávu štát presunul niekoľko kompetencií, no nechal ich bez finančného krytia. V týchto dňoch by mali mestské a obecné úrady doručovať obyvateľom výmery za smeti či dane z nehnuteľností. V niektorých krajských mestách to čiastočne stihli, v ďalších hľadajú riešenia, ako tento problém vyriešiť.

24.03.2020 08:00
debata (3)

V Košiciach sa mali distribuovať výmery na poplatok za odpad a daň z nehnuteľností od 9. marca. Košičania však nechceli pracovníkom magistrátu zo strachu zo šírenia koronavíru otvoriť ani dvere.

„Právnickým subjektom sa výmer podľa zákona doručuje elektronicky. Poplatníkom, ktorí platia cez SIPO, bude doručené prostredníctvom pošty. Distribúcia fyzickým osobám bola pozastavená až do odvolania. Povinnosť úhrady vzniká občanovi 15 dní odo dňa doručenia,“ vysvetlil Vladimír Fabián z mestského úradu. Nad doručovaním poštou neuvažujú, a tak budú situáciu riešiť po ukončení mimoriadnej situácie. Znamená to, že časť daní mesto dostane neskôr. „Až dátum doručenia výmeru je pre ľudí dôležitý. Od tohto dátumu sa odvíja lehota na úhradu,“ doplnil Fabian.

Podľa prešovského hovorcu Vladimíra Tomeka je vedenie mesta pripravené prijať ústretové opatrenia v prospech obyvateľov mesta. „Momentálne vyhodnocujeme všetky možnosti, vrátane odkladu zasielania rozhodnutí k daniam z nehnuteľností a k poplatkom za komunálny odpad pre fyzické osoby,“ povedal Tomek.

Kým v Košiciach sa ľudia obávali otvoriť dvere, v Nitre tieto výmery doručujú asi tri desiatky úradníkov. „Výmery na poplatok za komunálne odpady už majú takmer všetci ľudia v domácnostiach doručené. Výmery na daň z nehnuteľností sme ešte ani netlačili, pretože nie sú ešte ani nahraté všetky nové daňové priznania. Tlač výmerov predpokladáme asi o dva týždne. Vzhľadom na šíriacu sa epidémiu rozhodne vedenie mesta o posunutí alebo neposunutí prvej splátky dane z nehnuteľností, a tým aj oddialenie respektíve neoddialenie doručovania platobných výmerov na daň z nehnuteľností,“ uviedol Tomáš Holúbek, hovorca Nitry.

Neskôr sa bude platiť daň z nehnuteľnosti pre fyzické osoby v Bratislave. „Posielanie výmerov bude posunuté oproti pôvodne plánovanému aprílovému obdobiu predbežne o štyri až šesť týždňov, teda pravdepodobne až v júni alebo v júli. Tým sa posunie aj splatnosť dane,“ objasnil bratislavský hovorca Peter Bubla. O posunutí splatnosti daní až na druhú polovicu roka zatiaľ v hlavnom meste neuvažovali. „Približne 40 percent daňovníkov platí dane v splátkach. Ak by začali platiť až v septembri, museli by byť splátky nahusto za sebou, čím by sa stratil význam tohto opatrenia, alebo by ich nestihli zaplatiť v tomto kalendárnom roku,“ dodal Bubla.

V Trenčíne rozhodnutia k dani z nehnuteľností a dani za psa a poplatku za komunálny odpad doručovali fyzickým osobám v minulých rokoch zamestnanci mesta v máji až v júni. „V tomto roku vzhľadom na vzniknutú situáciu budeme spôsob doručovania, ktorý musí byť zo zákona doporučene a do vlastných rúk, ako aj termín doručovania zvažovať v najbližších dňoch. Doručovanie bude preto prioritne závisieť od vývoja šírenia koronavírusu a prijatých bezpečnostných opatrení,“ povedala hovorkyňa mesta Erika Ságová.

V Banskej Bystrici uvažujú, že by sa mohol posun platenia za dane a poplatky presunuli na iný termín. „Vyrubovanie miestnych daní je aktuálne pozastavené,“ uviedla Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.

Vírus zaskočil aj samosprávu

Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka je potrebné čo najskôr novelizovať zákon o obecnom zriadení.

Mimoriadne aktuálne je v súčasnosti riešenie fungovania miest a obcí, pretože na ich chod sú potrebné rozhodnutia poslancov. Gelnica už vyskúšala hlasovanie per rollam, teda vyjadrenie názoru písomne. Je toto riešením?

Práve novelizácia zákona o obecnom zriadení by pomohla, aby poslanci miestnych zastupiteľstiev mohli hlasovať per rollam. Obce potrebujú nevyhnutne riešiť eurofondové projekty, ale aj prenájmy nebytových priestorov. Ak to neschvália, prídu o financie. Týka sa to aj prideľovania nájomných bytov, aby ľudia neskončili na ulici. Žiadame poslancov parlamentu, aby cestou skráteného legislatívneho konania novelizovali tento zákon. V ňom by sa striktne vymedzilo, kedy a za akých podmienok je možné takéto hlasovanie. Viem si predstaviť, že by to mohlo byť prijaté v priebehu niekoľkých týždňov.

Aktuálne by mali obce a mestá doručovať výmery za dane z nehnuteľností alebo odpadu. Každá samospráva má postup zasielania stanovený inak, čo môže spôsobiť problémy. Ako sa to dá vyriešiť?

Je to veľký problém, ktorý zasiahol všetky samosprávy. Je dôležité, aby mestá a obce ako správcovia daní ich mohli posielať poštou, pretože niekde to majú riešené osobným doručovaním. A je na zastupiteľstve, aby mohlo zmeniť daný stav.

Vláda uvažuje o možnosti posunúť platenie daní do júna, úľavy by mohli mať aj živnostníci. Dá sa niečo také urobiť aj v podmienkach samosprávy?

Je to individuálna vec každej samosprávy, keďže je správcom miestnych daní. Na takéto zmeny, teda posunutie, je potrebné hlasovanie obecných alebo mestských poslancov, a teda sa opäť dostávame k otázke novelizácie zákona, kde by figuroval per rollam.

Aké dosahy by malo takéto posunutie platenia miestnych daní pre jednotlivé mestá a obce?

Závisí to od toho, aké percento všetkých príjmov tvoria tieto dane. Dôležitý je aj fakt, v akej finančnej kondícii je daná samospráva, či má nejaké financie v rezervnom fonde.

Mesto Čadca informovalo prostredníctvom sociálnej siete, že do schránok doručí výmer za parkovanie v obálkach už s odtrhnutou doručenkou. Po kritike oznam zmizol. Je takýto postup správny?

Musí to byť podpísané daňovníkom, inak sa potom nedá dokázať, že obyvateľ takýto výmer dostal.


Koronavírus: Užitočné informácie, rady a tipy

3 debata chyba
Viac na túto tému: #miestne dane a poplatky #koronavírus