Podnikateľom má pomôcť odklad platenia preddavkov

Ministerstvo financií (MF) SR pripravilo prvý balík opatrení na zmiernenie vplyvov nového koronavírusu pre podnikateľov. Opatrenia sú súčasťou balíčka "Prvej pomoci zamestnancom, firmám a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO)", ktoré boli koncom minulého týždňa predstavené vládou.

30.03.2020 16:43
debata (11)

Za rezort financií je to poskytnutie bankových záruk, odklad platenia preddavkov dane z príjmu či možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty.

Odklad platenia preddavkov dane z príjmu

Jedným z opatrení, ktoré v nedeľu predstavila v rámci balíčka pomoci vláda, je odklad platenia preddavkov dane z príjmu. Tento návrh sa týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (respektíve príjem alebo obrat) o viac ako 40 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka, a túto skutočnosť oznámia finančnej správe formou čestného vyhlásenia. Opatrenie začína platiť od apríla 2020. Objem tržieb a porovnanie s predchádzajúcim rokom si musí urobiť každý daňovník sám. V prípade, že mu tržby v danom mesiaci klesli o viac ako 40 %, oznámi elektronicky formou čestného vyhlásenia finančnej správe, teda správcovi dane, že v danom mesiaci, respektíve štvrťroku nebude platiť preddavky na daň z príjmu.

Toto oznámenie musí urobiť v každom mesiaci alebo štvrťroku počas trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené. Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021. Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov či výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností. Tí, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak.

Ďalším opatrením je umožnenie započítať si doteraz neuplatnené straty od roku 2014. Toto opatrenie sa týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020 si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať. „Pri umorovaní tejto straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej jednorazového doumorovania,“ vysvetlilo MF SR.

Pripravili schému bankových záruk

V rámci prvej pomoci podnikateľom pripravilo ministerstvo v spolupráci so Slovak Investment Holding (SIH) schému bankových záruk a úrokových dotácií pod názvom SIH antikorona záruka. SIH vyčlenil z európskych peňazí 38 miliónov eur, ktoré budú tvoriť záruku za úvery poskytnuté klientom zo strany zazmluvnených komerčných bánk. Pomoc vo forme úverov na preklenutie nepriaznivého obdobia je určená pre živnostníkov a malé a stredné podniky. Klienti bánk tak budú môcť využívať zvýhodnené úvery až do výšky 1,2 milióna eur. Celkovo banky poskytnú v rámci tejto schémy úvery vo výške viac než 80 miliónov eur. Malo by ísť o maximálne štvorročné úvery, vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku. Úroková dotácia bude až do výšky štyroch percent, to znamená, že úroky bude znášať SIH a klient môže v prípade udržania zamestnanosti získať úver s nízkym úrokom až bezúročne. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Prejavenie záujmu bánk o spoluprácu a dokladanie splnenia kritérií sa by malo byť počas apríla, následne môžu banky poskytovať SIH ‚antikorona‘ úvery svojim klientom.

MF SR okrem toho uviedlo, že intenzívne pracuje aj na ďalších opatreniach, ktoré budú súčasťou tzv. lex korona, ktorý by mal byť v najbližšom období predložený na rokovanie vlády a následne do parlamentu.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #podnikatelia #koronavírus