Akademický senát STU neodvolal dekana fakulty informatiky

Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (AS STU) neodvolal dekana Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU Ivana Kotuliaka.

13.07.2020 20:42
debata (5)

Na pondelkovom zasadnutí senátu hlasovalo za návrh rektora STU Miroslava Fikara odvolať dekana 18 členov, proti 13 členov a traja sa zdržali. Na odvolanie Kotuliaka bolo potrebných 23 hlasov.

„Mám za preukázané, že dekan Kotuliak poškodil a naďalej vážne poškodzuje záujmy fakulty, ako aj univerzity,“ povedal pri predkladaní svojho návrhu rektor STU Fikar. Manažérske pôsobenie Kotuliaka na pozícii dekana považuje za účelové a na akademickej pôde neobhájiteľné. Fikar tiež povedal, že návrh na odvolenie dekana na návrh rektora je v akademickom svete niečo „mimoriadne nevídané a bezprecedentné“. Veril, že situáciu si dokáže FIIT vysporiadať sama, a preto až doteraz nezasahoval a bol zdržanlivý. V súčasnosti je však presvedčený, že pokiaľ sa má fakulta zachrániť, neexistuje iná možnosť, ako je odvolanie dekana.

Tiež zdôraznil, že pokiaľ by odišli všetci zamestnanci, ktorí to avizovali, svojich školiteľov bakalárskych či diplomových prác by stratili desiatky študentov a nie je možné ich v tak krátkom čase nahradiť. Odchod z fakulty na protest proti súčasnému vedeniu FIIT oznámili desiatky vysokoškolských zamestnancov. Mala by ich nasledovať aj viac ako stovka študentov.

V rozprave vystúpilo aj viacero študentov, doktorandov či zamestnancov. „Z nášho systému Askalot (komunitný systém, pozn. SITA) sa stal poradný orgán toho, ako prestúpiť do Brna”, povedala jedna z doktorandiek s tým, že odvolanie dekana je podľa nej poslednou príležitosťou, ako situáciu na fakulte zvrátiť.

„Žiaden rozklad fakulty sa nekoná,“ vyhlásil počas svojho odvolávania dekan Kotuliak. Vyjadril sa tiež, že nedostal šancu viesť fakultu. Podľa neho mu to neumožnila nefunkčnosť senátu, čo zapríčinilo neschválenie jeho tímu prodekanov či vedeckej rady. Dekan obvinil aj médiá z toho, že systematicky vykresľujú situáciu na fakulte jednostranne. „Aj keby všetci, čo ústne povedali, že odídu, odišli, stále na FIIT budeme mať porovnateľný počet zamestnancov, ako tomu bolo v januári roku 2019,“ povedal. Kotuliak tiež tvrdí, že noví pedagógovia sa zatiaľ na fakultu nehlásia a on sám ich neoznamuje, lebo by podľa neho boli vystavení „štvavej kampani“ zo strany jeho protivníkov na fakulte.

Po neúspešnom odvolaní dekana sa rektor vyjadril, že rešpektuje rozhodnutie senátu. Priblížil, že hlasovania sa nemohli zúčastniť piati až šiesti členovia študentskej časti senátu, pretože mali prerušené štúdium z dôvodu absolvovania štátnej skúšky. „V septembri budem analyzovať situáciu a potom sa rozhodnem. Nevylučujem ani nepotvrdzujem, že navrhnem jeho (Kotuliakovo, pozn. SITA) odvolanie,“ povedal Fikar. Samotný dekan vníma dnešné hlasovanie ako vyjadrenie dôvery a možnosť napĺňať svoj program. Nechcel komentovať, koľko študentov by z fakulty muselo odísť, aby odišiel aj on. „Treba si teraz vysúkať rukávy a začať pracovať na napĺňaní vízie, s ktorou som sa stal dekanom,“ dodal. Podľa riaditeľa Eset-u a člena Správnej rady STU Richarda Marka situácia, ktorá vznikla aj týmto hlasovaním „určite nenapomáha“ ku skvalitneniu vysokoškolského prostredia na Slovenku.

Na odvolávanie dekana fakulty bola prítomná len časť verejnosti, fakulta sa odvolávala na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ). Priamo na rokovaní AS STU neboli prítomní ani novinári. Vpustení boli do priestorov vestibulu, kde im bol zabezpečený zvukový prenos. Pred FIIT stáli desiatky študentov, ktorí chceli byť prítomní na zasadnutí. Okrem pozvaných, vedenia fakulty či členov senátu bolo na zasadnutí AS STU prítomných 13 zástupcov verejnosti. Počas uplynulého zasadnutia senátu, kedy mali vysloviť dekanovi Kotuliakovi nedôveru bez návrhu rektora, problém s kapacitou či opatreniami ÚVZ nebol. Boli na ňom prítomní aj študenti či novinári.

Z fakulty odchádza väčšina pôvodných akademických zamestnancov a dve tretiny všetkých profesorov a docentov, tiež viacerých garantov štúdia. Dokopy fakultu opúšťa minimálne 26 pedagógov. Ako dôvod uviedli, že nevedia ďalej fungovať v súčasných podmienkach na fakulte tak, aby si zachovali morálnu integritu. Medzi odchádzajúcimi učiteľmi boli aj takí, ktorým skončili pracovné zmluvy 30. júna a neboli im predĺžené. Koncom júna tak na škole skončilo 14 vysokoškolských učiteľov. Ďalším končia zmluvy 31. augusta. Dekana vyzvali pedagógovia k vypísaniu výberových konaní na nových vyučujúcich, no ten to pre koronakrízu odmietol urobiť.

Spory na FIIT STU trvajú rok. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojiť situáciu zo 14. januára prinieslo niekoľko dohôd, no situáciu úplne neutíšilo. Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do akademického senátu fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára, neskôr bol prerušený následkom mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenou ochorením COVID-19.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #STU #FIIT #Ivan Kotuliak