Aký bude prvý školský deň?

, , , 01.09.2020 12:00
ZS Hroncova Kosice, zakladne skoly, navrat deti...
Takto sa 1. júna vracali deti so škôl. Prídu do nich opäť 2. septembra, opatrenia budú podobné. Snímka je zo ZŠ Hroncova 23 v Košiciach. Autor: ,

Dezinfekcia, rúška, odstupy, izolačné miestnosti. V stredu sa začína nový školský rok v tieni koronavírusu a pandémie ochorenia COVID-19.

VIDEO: Prezidentka Zuzana Ćaputová sa prihovorila žiakom na začiatku školského roka.

Školy sa museli prispôsobiť novým podmienkam a opatreniam, ktoré platia v celej krajine. Rodičia musia odovzdať čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti prostredia, vyplniť dotazníky, či neboli s deťmi na dovolenke v tzv. červenej krajine, či na masovom podujatí. Školské zariadenia zasa musia mať pripravené zásoby dezinfekcie.

Bude začiatok nového školského roka bezproblémový? Pravda oslovila školy naprieč celým Slovenskom.

Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici má podľa jej riaditeľa Milana Pápaya pre viac ako 330 žiakov zabezpečené jednorazové rúška aj dezinfekciu. „Kupovali sme to z vlastného rozpočtu, niečo nám zostalo spred prázdnin. Prispelo tiež mesto a štátne hmotné rezervy,“ povedal Pápay. S rodičmi udržujú najmä e-mailovú komunikáciu. „Či boli s deťmi v zahraničí, tak to sa dozvieme až prostredníctvom vyplnených dotazníkov,“ poznamenal.

VIDEO: Prvý školský deň na bratislavskej ZŠ Dudova.

Prvý školský deň majú presne naplánovaný. „Žiaci druhého až deviateho ročníka sa dostavia na ôsmu, prváčikovia prídu pätnásť minút potom. Vychovávateľky, asistentky a triedne učiteľky ich zachytia vo vestibule, kde ich privítajú a prevedú dezinfekciou. S každým prvákom môže prísť len jeden rodič. Odtiaľ ich odvedú do jedálne, kde s nimi preberú potrebné záležitosti,“ vysvetlil.

VIDEO: Polícia v Bratislave riadi dopravu počas prvého školského dňa.

Na Základnej škole Veľkomoravská v Trenčíne použili na prípravu nového školského roka peniaze zo vzdelávacích poukazov. „Peniaze sme zatiaľ nedostali, ale využili sme financie zo vzdelávacích poukazov, keďže krúžky sa skončili v marci. Prostriedky sme preto mohli využiť na nákup dezinfekcie,“ vysvetľuje riaditeľ Miroslav Šumichrast s tým, že škola má vyše 730 žiakov.

„Apelujeme na rodičov, aby boli naozaj zodpovední, keď chcú, aby sme sa v škole učili čo najdlhšie,“ hovorí riaditeľ. „Vybudovali sme externú učebňu, takže sa budeme snažiť učiť aj vonku, kde budeme dodržiavať rozstupy a budeme môcť byť bez rúšok,“ podotýka Šumichrast. „Prvácke triedy máme na prízemí, takže žiačikovia budú chodiť priamo cez dvere do tried, čo už máme nacvičené z konca školského roka a fungovalo to,“ dodáva riaditeľ Šumichrast.

Opatrenia proti šíreniu COVID-19 v školách

  • Žiak prinesie do školy čestné vyhlásenie, ktoré bude obsahovať informácie o ceste mimo SR od 17. augusta, prípadne účasti na hromadnom podujatí.
  • Rodič bude podpisovať aj vyhlásenie o bezinfekčnosti a informáciu o absolvovaní karantény po pobyte v rizikovej krajine.
  • Je zavedená povinnosť prvé dva týždne nosiť aj v triedach rúško. Opatrenie sa týka žiakov na druhom stupni základných škôl a stredoškolákov. Povinné je aj pre žiakov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. Prekytie tváre však nie je povinné pre žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra.
  • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20. septembra nebudú využívať.
  • Do 14. septembra nesmie škola spájať na vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried, napríklad pri výučbe cudzích jazykov.
  • Činnosť školských klubov by mala byť obmedzená.
  • Do 1. októbra nebudú fungovať krúžky.
  • Organizácia školy v prírode a lyžiarskeho výcviku bude možná len po odsúhlasení regionálnym hygienikom.
  • Školy musia vyčleniť na začiatku školského roka jednu miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu infikovaného.
  • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka musí rodič/pracovník kontaktovať telefonicky všeobecného lekára.

(iš)

Deti rúška zvládnu

Štefan Khandl, zástupca riaditeľky pre 2. stupeň Základnej školy Tulipánová v Nitre, upozorňuje, že v čase núdzového stavu fungovali ako škôlka pre deti zdravotníkov. „Vtedy sme dostali aj cez dotáciu nejakú dezinfekciu, keďže to bolo celkom málo, kupovali sme potom aj za vlastné. Teraz sme opäť nachystaní tak, že máme jednak dezinfekciu, izolačnú miestnosť, ranný filter. Navyše máme výhodu, že nám pribudli štyria asistenti a špeciálny pedagóg, ktorí budú výrazne pomáhať pri rannom filtri,“ hovorí Khandl.

Keďže ide o školu pavilónového typu, v jednom pavilóne sú umiestnené ročníky 1. až 4., v ďalšom druhý stupeň. Keď prídu prváčikovia po prvý raz do školy, stretnú sa na multifunkčnom ihrisku. „Učitelia najskôr prvákom ukážu, kde sú triedy, kde šatňa. Potom sa opäť vrátia na ihrisko a triedy a šatne si pozrú rodičia. Dostanú všetky informácie, odovzdajú vyplnené dotazníky a čestné vyhlásenia. V ďalších dňoch budú deti odovzdávať učiteľom už len pred budovou,“ dodáva Khandl.

Na košickej Základnej škole na Hroncovej ulici bude začiatok školského roka rozdelený na dve časti. „Ráno o ôsmej prídu do školy žiaci 2. až 9. ročníka, každý pôjde do svojej triedy, kde bude čakať učiteľka. Prváci prídu do školy až na deviatu. Stretnú sa na školskom dvore, kde ich budú čakať ich triedne učiteľky," opisuje prvý školský deň riaditeľ Martin Fazekaš.

Škola má dostatok dezinfekčných prípravkov, papierových utierok aj rúšok, a to nielen pre pedagógov, ale v prípade potreby aj pre žiakov. „Dostali sme ponuku od zriaďovateľa, mesta Košice, zatiaľ sme to však nevyužili,“ pokračuje Fazekaš, podľa ktorého nebol problém ani so zriadením infekčnej miestnosti. Na tieto účely vyčlenili jeden kabinet. Neobáva sa, že deti budú mať problémy chodiť po škole s rúškami. „Musíme ich správne motivovať, určite to deti zvládnu,“ myslí si.

Izolačka z kabinetu

Z kabinetu vytvorili izolačnú miestnosť aj na Základnej škole v Gelnici. „Máme dostatok dezinfekčných prostriedkov, zatiaľ sme ich kupovali ako bežné čistiace prostriedky v našej réžii. Ak by však bolo treba, tak oslovíme nášho zriaďovateľa, mesto Gelnicu, aby nám pomohol,“ uviedla riaditeľka Bibiána Krajníková. Aj v Gelnici budú mať prváčikovia slávnostné stretnutie spolu s rodičmi na školskom dvore, odtiaľ sa presunú všetci do tried.

Zmena nastane až v ďalších dňoch, keď obvykle mohli ísť rodičia aspoň počas prvého týždňa s prvákom až k triede. „Na škole máme štyri vchody, pričom otvárame tri prvé ročníky a jeden nultý. Preto pri každom bude triedna učiteľka, ktorá preberie prváčika od rodiča a odvedie ho ku skrinke, kde mu aj pomôže s prezúvaním. Stanovili sme preto desaťminútové intervaly na príchod detí, aby sme to stíhali,“ dodala Krajníková.

Knižnica sa premení na izolačnú miestnosť v Základnej škole v obci Záhradné v Prešovskom okrese, ktorú navštevuje 52 žiakov. „Máme dostatok dezinfekčných prostriedkov, veľa sme ešte zakúpili v júni. Od štátu sme dostali minimum na rozdiel od veľkých škôl. Verím, že teraz sa na nás nezabudne a dostaneme väčšiu pomoc,“ dúfa riaditeľ školy Marián Fabian.

Otvorenie školského roka bude na ihrisku, ktoré počas leta dokončili. „Stretnú sa tam všetci žiaci a učitelia. Prváčikovia potom pôjdu do tried. Stanovili sme podmienku, že do triedy môže ísť len jeden z rodičov,“ dodáva Fabian, ktorému do práce nastúpia všetci pedagógovia. „Sme stabilný kolektív. Ťažké je získať na takú menšiu školu kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, ale to nie je spôsobené koronavírusom, je to dlhodobá záležitosť," poznamenal Fabian.

Stredné školy: Chýbajú nám peniaze

Stredná odborná škola v Žarnovici hlási dostatok rúšok aj dezinfekcie. „Niečo sme si zabezpečili sami, no pridala sa tiež župa. Tá nám zaplatí aj to, čo sme si už nakúpili,“ hovorí riaditeľ Stanislav Hlavna. „Pre našich zhruba 150 študentov máme pripravených zatiaľ päťsto zväčša jednorazových rúšok. Pedagógom a ostatným zamestnancom sme kúpili respirátory, samosprávny kraj nám poslal dva bezkontaktné teplomery. Ďalší sme si kúpili my,“ vraví riaditeľ. Zatiaľ komunikovali len s niekoľkými rodičmi, študenti sa podľa nich zdržujú na Slovensku.

Riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč vraví, že škola nemá dosť dezinfekčných prostriedkov ani peňazí. „Sme veľká škola, máme 850 žiakov, takže zatiaľ máme prostriedky tak na týždeň, uvidíme, ako sa budú míňať,“ konštatuje riaditeľ.

Škola si všetko musela zabezpečiť podľa Kováča z vlastných finančných zdrojov. „Zriaďovateľ zatiaľ neprispel dezinfekčnými prostriedkami ani finančne. Od štátu sľubované bolo, ale nedostali sme nič,“ dodáva riaditeľ. Keďže škola musela kupovať dezinfekčné prostriedky zo svojich peňazí, riaditeľ konštatuje, že teraz jej finančné zdroje budú chýbať. „Mali sme kupovať počítače, nákup sme však zabrzdili, pretože peniaze sme museli dať na koronu a predpokladáme, že ďalšie ešte budú potrebné. Ak sa sľubované peniaze z ministerstva školstva dostanú k nám, tak to bude prínosné,“ hovorí Kováč.

S rúškami v triedach to bude podľa Kováča komplikované, ale aj z hľadiska bezpečnosti bude lepšie ich mať. „Možno tretina kolegov má okolo šesťdesiat rokov, takže v zásade povinnosť mať rúška vítajú. Bude to náročné pre žiakov aj učiteľov, ale z hľadiska ochrany zdravia je to lepšie,“ mieni riaditeľ Kováč.

Dostatok hygienických pomôcok má aj Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi a podľa riaditeľa Jozefa Kačengu nebolo problémom vytvorenie izolačnej miestnosti. „Problém vidím pri premiešavaní žiakov. Náš systém výučby je založený na voliteľných predmetoch a cvičeniach, a tam sa stretávajú študenti z viacerých tried. Napríklad trieda sa delí podľa jazyka, ktorý si študenti vybrali. Uvažujem aj nad možnosťou, že prvé dva týždne nepristúpime k deleniu tried a prispôsobíme vyučovací proces,“ poznamenal Kačenga.

Materské školy: Dezinfekcia je priorita

Materskú školu v Turzovke navštevuje 180 detí. Zástupkyňa riaditeľky Jarmila Čestická vraví, že na príprave začiatku školského roka stále pracujú. „Tlačíme dotazníky, ktoré nám prišli z ministerstva. Štyristo kusov sme už mali vytlačených, no v stredu ich aktualizovali a zmenili dátumy, ktoré z 31. augusta prepísali na 1. septembra, takže nám pridali prácu navyše,“ hovorí s tým, že to zobrali športovo. Teplomery, čistiace a dezinfekčné prostriedky im prídu v pondelok. Minulú stredu a štvrtok mali s rodičmi najmä nových nastupujúcich škôlkarov konzultačné hodiny, aby vedeli, do akých priestorov ich deti pôjdu a čo všetko budú potrebovať.

Riaditeľka Materskej školy na ulici Štvrť SNP v Trenčianskych Tepliciach Mariana Horilová hovorí, že izolačnú miestnosť pripravili z učebne angličtiny, kde bude v prípade podozrenia dieťa izolované, kým príde jeho zákonný zástupca. „Dezinfekciu ešte musíme dokúpiť, ale zásoby dezinfekcie aj rúšok nám na rozbeh na prvé dva týždne zatiaľ postačujú. Nákup dezinfekcie je priorita, teda sa nebude kupovať niečo iné,“ upozorňuje Horilová.

Riaditeľka Materskej školy na Muškátovej ulici v Košiciach Monika Varchalová sa už s rodičmi najmenších stretla spolu s učiteľkami, ktoré sa budú starať počas dňa o deti. „Dohodli sme sa, že svoje dieťa bude ráno sprevádzať iba jeden rodič, ktorý sa bude môcť pozrieť aj do triedy. Pre všetkých škôlkarov sme urobili rozpis, kedy majú prísť, a obmedzili sme čas v šatni na desať minút,“ konštatovala Varchalová. Škôlka využila ponuku zriaďovateľa a požiadala o dezinfekciu a rúška, ale má aj vlastnú zásobu.

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#začiatok školského roka #škola #koronavírus
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku