Strémy: Aj nepriame dôkazy môžu páchateľa usvedčiť

Oslobodzujúci verdikt pre Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú zaskočil verejnosť. Profesor z Univerzity Komenského Tomáš Strémy si myslí, že nemožno robiť predčasné závery o zákonnosti rozsudku senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Nemožno však ani vylúčiť, že tento rozsudok je nesprávny.

, 04.09.2020 09:00
súd, Pezinok, dôkazy Foto: ,
Spisy pre Špecializovaný trestný súd v Pezinku
debata (29)

Prekvapil vás verdikt?

Pretože som nemal vedomosť spisového materiálu a ani dôkaznej situácie, nemal som žiadny podložený názor na to, ako súd rozhodne.

Pochybnosti senátu o vine Kočnera a Zsuzsovej zapríčinila najmä absencia priamych dôkazov. Je teda možné konštatovať, že bez nich nemožno rozhodnúť o vine?

Aj v prípade nepriamych dôkazov je možné uznať obžalovaného za vinného, ale to len v prípade, že tieto nepriame dôkazy vylučujú akýkoľvek iný priebeh skutkového deja a tvoria súvislú, logickú, uzatvorenú a ničím nenarušenú sieť dôkazov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a nadväzujú na seba a jednoznačne vedú k záveru o vine obžalovaného.

Bola podľa vás argumentácia senátu o pochybnostiach vierohodná? Respektíve vyhodnotil súd dostatočne všetky dôkazy samostatne a vo vzájomných súvislostiach?

Je potrebné si uvedomiť, že toto bolo len stručné odôvodnenie rozsudku. Bude potrebné si počkať na písomné vyhotovenie, kde budeme môcť vidieť starostlivejšiu argumentáciu súdu. Bolo by totiž nezodpovedné hodnotiť rozhodnutie súdu bez toho, aby sme videli podrobné odôvodnenie, ktoré nám objasní jeho myšlienkový pochod. Lehota na vyhotovenie rozsudku je vo väzobných veciach desať pracovných dní, v ostatných veciach tridsať pracovných dní odo dňa jeho vyhlásenia, pričom bola medializovaná informácia, že predsedníčka senátu požiadala o predĺženie lehoty na vyhotovenie rozsudku.

Majú všetci členovia senátu rovnaké práva a postavenie? Nevyvoláva prípadná absencia jednohlasnosti pochybnosť o správnosti verdiktu?

Áno, v prípade hlasovania o vine majú sudcovia jednoznačne rovnaké postavenie. Každý má jeden hlas a každý hlas má rovnakú váhu. Ide o postup, ktorý je v súlade s trestným poriadkom. Čo sa týka prístupu sudcov k spisu, tak podľa môjho názoru má každý sudca senátu rovnaký prístup a môže ho študovať.

Prečo je nevyhnutné, aby výsledky hlasovania sudcov ostali tajné?

Aby mohli sudcovia slobodne zahlasovať a takto prejaviť svoj názor bez obavy, že za to budú neskôr napríklad kritizovaní v médiách. Prípadne aby sa zbytočne nespochybňovalo rozhodnutie súdu. V niektorých prípadoch môže ísť aj o bezpečnosť sudcov.

Prečo nemožno brať do úvahy kontext komunikácie Mariana Kočnera s Alenou Zsuzsovou z Threemy? Nie je formalistický prístup súdu príliš bezzubý?

Neprináleží mi hodnotiť, ako súd vyhodnotil jednotlivé dôkazy. Ja osobne sa ani neviem k tomu vyjadriť, pretože nemám znalosť spisu, neviem, aké všetky dôkazy sa tam nachádzajú.

Nie je podľa vás zvláštne, ak súd vyhodnotil výpoveď Andruskóa proti Kočnerovi a Zsuzsovej ako nevierohodnú a na druhej strane sa o ňu opieral pri odsúdení Tomáša Szabóa?

Ako som povedal vyššie, neprináleží mi hodnotiť, ako súd vyhodnotil jednotlivé dôkazy.

Môže polícia znova otvoriť vyšetrovanie? Ak áno, očakávate takýto scenár?

Neviem sa k tomu vyjadriť, pretože neviem, s akými rôznymi vyšetrovacími verziami polícia pracovala. Avšak v prípade, že by boli obžalovaní právoplatne oslobodení, tak nevidím zákonnú prekážku, prečo by nemohli rozpracovať inú vyšetrovaciu verziu, pokiaľ ju považujú za možnú.

VIDEO: Odchod Kočnera zo súdu po vynesení rozsudku.

Video
29 debata chyba
Viac na túto tému: #megaproces s Kuciakovými vrahmi #Tomáš Strémy