Kuruc: Jankovskej advokátka by mala čeliť trestnému stíhaniu

Obštrukcie a snaha o zneužitie práva. Aj takto možno podľa advokáta Ladislava Kuruca vnímať návštevy advokátskeho koncipienta a syna Moniky Jankovskej vo väznici.

21.09.2020 19:35
Monika Janskovská Foto:
Bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Janskovskú privádzajú do pojednávacej miestnosti na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici
debata (55)

Aj keď majú advokáti povolené návštevy svojich klientov vo väzbe, zákon jasne hovorí, že návštevy rodinných príslušníkov musia schváliť orgány činné v trestnom konaní a uskutočniť sa majú za ich prítomnosti.

Vo veci už podala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) podnet na advokátsku komoru, ktorá iniciovala disciplinárne konanie. Proti nemu sa Jankovská ohradila, keďže ide podľa nej o porušenie jej práva na obhajobu. Podľa Kuruca by sa však najskôr malo skúmať, či nešlo o trestný čin.

Ide podľa vás o neprimeraný zásah do práva na slobodný výber obhajcu?

Podľa môjho názoru tu máme dve veci, ktoré si každá strana vysvetľuje po svojom. Tou prvou je to, že Jankovská má kolúzny a preventívny dôvod väzby, ktorý hovorí, že nikto z jej rodinných príslušníkov a blízkych osôb nemôže prísť za ňou na návštevu. Kolúzna väzba chráni trestné konanie pred tým, aby došlo k ovplyvňovaniu svedkov aj prostredníctvom osôb, ktoré ju navštívia vo väzbe.

Samozrejme, že najviac sa aplikuje na rodinných príslušníkov, ktorí sú jej najbližšie – syna a mamu. To sú tí ľudia, ktorí najlepšie poznajú rodinné záležitosti či väzby. V každom prípade môže na návštevu ísť len osoba, ktorej dá súhlas orgán činný v trestnom konaní, buď vyšetrovateľ, alebo prokurátor.

To stretnutie sa potom vykoná buď v prítomnosti povereného príslušníka väzenskej stráže, alebo samotného vyšetrovateľa. Na druhej strane je právo na obhajobu, ktorého sa domáhajú. To spočíva aj v slobodnom výbere konkrétneho advokáta.

Ktorý z týchto záujmov má prednosť?

Keď si porovnáme oba aspekty, tak si myslím, že predovšetkým je tu záujem spoločnosti na tom, aby vec bola spravodlivo, transparentne a bez ovplyvňovania vyšetrená. Inštitút kolúznej väzby je na to, aby zabránil tomu, aby sa k obvinenej dostali osoby, cez ktoré by mohla ovplyvňovať prípadných svedkov a znalcov alebo mariť iné dôkazy.

Toto je prioritné pred tým, či bolo, alebo nebolo porušené jej právo na obhajobu. Jankovská si mohla z tej plejády advokátov vybrať hocikoho. A pokiaľ si zvolila túto advokátku, tak ona jednoznačne nemala právo poveriť koncipienta, ktorý je jej synom, a vedela, že je v kolúznej väzbe.

Pani advokátka mohla prevziať obhajobu pani Jankovskej, to je v poriadku. Samozrejme, že je v poriadku aj to, že mohla chodiť na úkony či chodiť za ňou do väznice. Má aj právo poslať advokátskeho koncipienta a poveriť ho nejakými úkonmi. V tomto prípade však mala mať pani advokátka na zreteli to, že v osobe advokátskeho koncipienta ide aj o priameho príbuzného. Takáto osoba nikdy nemala od advokátky dostať substitučnú plnú moc na to aby išla za svojou mamou do väznice, aj keď mala postavenie koncipienta.

Akým spôsobom by mala byť vyvodená zodpovednosť?

Z celej tejto situácie je cítiť obštrukcia a zneužitie práva zo strany obvinenej. Osobne si myslím, že by sa to malo vyšetrovať ako trestný čin marenia spravodlivosti voči koncipientovi aj voči advokátskej kancelárii, a nie ako disciplinárne previnenie. Tento postup by bol relevantnejší, pretože by sa mohlo vyšetriť, či naozaj prišlo k ovplyvňovaniu.

Zatiaľ sme vo fáze, že tu je istá indícia a dôvodné podozrenie na to, aby mohlo byť minimálne začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu marenia spravodlivosti. To, či to vyšetrovanie preukáže a či niekoho obvinia, by bolo podkladom pre to, aby sa voči daným osobám vzniesli obvinenia. Pokiaľ by sa to nepreukázalo, tak potom je to na vyhodnotení vyšetrovateľa, či to posunie advokátskej komore na prerokovanie veci ako priestupku. Ja by som bol skôr išiel touto cestou.

Aké dôsledky by postihli advokátku, ak by sa to riešilo ako disciplinárne previnenie?

Také ako vo všetkých takýchto disciplinárnych konaniach. Môže to byť napomenutie, môže to byť peňažná sankcia alebo až odňatie licencie. Nemyslím si však, že by k tomu došlo a či vôbec stihnú vykonať disciplinárne konanie. Mohlo by sa to napríklad premlčať alebo podobne. Tie disciplinárne konania bývajú niekedy až smiešne.

© Autorské práva vyhradené

55 debata chyba
Viac na túto tému: #Monika Jankovská