Dozorcovia o Lučanskom: My sme nepochybili

Keď bol bývalý policajný prezident Milan Lučanský vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, požiadal o možnosť telefonovať s manželkou. Odpoveď od orgánov činných v trestnom konaní prišla do väznice v Prešove, kde bol vo väzbe, až 31. decembra. Teda na druhý deň po jeho smrti.

04.01.2021 14:15
Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu... Foto:
debata (593)

Na aktuálnu situáciu okolo úmrtia Lučanského reagovali aj členovia Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). „Je nám nesmierne ľúto, že sme nedokázali zabrániť tejto tragédii,“ píšu v liste, ktorý adresovali prezidentke, poslancom Národnej rady, vláde a ministrom, ombudsmanke, generálnemu prokurátorovi a verejnosti.

„Príslušníkom a zamestnancom ZVJS neprináleží súdiť a komentovať, či dôvody na vzatie do väzby boli v prípade p. Lučanského tak, ako aj u iných obvinených osôb objektívne splnené, ale faktom ostáva, že sme sa vplyvom rôznych aktuálnych okolností v spoločnosti a následnej masívnej medializácie prípadu p. Lučanského dostali do pozície zodpovedných za celú situáciu, a ako jediní znášame dôsledky ešte oficiálne nevyšetrenej tragédie p. Lučanského,“ pokračujú autori listu, ktorí podpísali desiatky príslušníkov a zamestnancov ZVJS.

„Striktne odmietame … obvinenia …, že sme sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho zraneniach, rozhodnutiach a následnej smrti,“ tvrdia dozorcovia a upozorňujú, že sa plánujú brániť aj právnou cestou.

Pripomínajú, že Lučanskému bola nariadená kolúzna väzba, aby nemohol pôsobiť na spoluobvinených alebo svedkov, prípadne mariť dôkazy.

„Ak je obvinený v kolúznej väzbe, má umožnený kontakt len so svojim obhajcom. Všetky ostatné kontakty, vrátane kontaktu s rodinou, sú umožnené len so súhlasom OČTK alebo súdu. ZVJS v žiadnom prípade neodopiera obvineným v kolúznej väzbe kontaktovanie svojich blízkych. Pri prijímaní do väzby bol p. Lučanský tak, ako každý iný obvinený vo väzbe, poučený o svojich právach a povinnostiach, vrátane možnosti požiadať OČTK alebo súd o súhlas telefonovať a prijímať návštevy. Poučenie p. Lučanský podpísal, pričom pri nástupe do väzby nevyužil možnosť požiadať o tento súhlas,“ vysvetľujú príslušníci ZVJS.

Sviečky na pamiatku generála Milana Lučanského...
Sviečky na pamiatku generála Milana Lučanského...
+5Sviečky na pamiatku generála Milana Lučanského...

Ďalej konštatujú, že v čase Lučanského hospitalizácie vo väzenskej nemocnici v Trenčíne ho opäť upozornili na možnosť požiadať o takýto súhlas. „Až na základe tejto iniciatívy sa p. Lučanský rozhodol požiadať OČTK, aby mu bolo umožnené telefonovať s manželkou,“ pokračuje opis udalostí. Príslušníci ZVJS dodávajú, že odpoveď OČTK, teda NAKA, prišla do prešovskej väznice až 31. 12. 2020, teda deň po smrti Milana Lučanského. Odpoveď bola, že OČTK neudelila súhlas, aby sa mohol skontaktovať s manželkou.

„V tejto súvislosti opätovne poukazujeme na to, že ZVJS neodopieralo obvinenému kontaktovanie svojich blízkych a svoje povinnosti sme si plnili a plníme s najlepším vedomím a svedomím v zmysle platných právnych noriem a interných predpisov, a to vo všetkých väzniciach na Slovensku. Zároveň si dovoľujeme doplniť, že ak to podmienky ústavu umožňujú a ide o obvineného, ktorý je v kolúznej väzbe, umiestňuje sa samostatne (nejedná sa o „samotku“ v zmysle disciplinárneho trestu), čo bolo realizované aj v tomto prípade,“ vysvetľujú príslušníci, prečo bol Lučanský v cele sám v podstate tri týždne.

„Taktiež uvádzame, že všetky podmienky výkonu väzby, ako aj zaobchádzanie s obvineným a všetky úkony uskutočnené s obvineným boli schválené a kontrolované dozorujúcim prokurátorom tak, ako je to u každého obvineného v kolúznej väzbe. Úlohou ZVJS je zabezpečiť stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s obvinenou osobou,“ sumarizujú dozorcovia.

VIDEO: Pieta za Lučanského. Policajné prezídium v Bratislave.

Video

Na tlačovej besede 30. decembra ráno, Lučanský zomrel v prešovskej nemocnici popoludní, odstúpil z funkcie generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan. „Vyvodil vlastnú osobnú zodpovednosť za situáciu skôr, ako bola celá vec oficiálne riadne preskúmaná a prešetrená. Jeho odstúpenie vnímame ako ústretový krok, ktorý mal smerovať k zníženiu pochybností a zamedzeniu tvorby konšpirácií o vine príslušníkov ZVJS, ktorá zapríčinila smrť p. Lučanského,“ píše sa v liste.

Príslušníci ZVJS však považujú jeho rozhodnutie za unáhlené. „Podporu takéhoto rozhodnutia gen. Ivana a následné schválenie jeho odstúpenia zo strany ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej vnímame ako predčasný krok, vyvolaný tlakom dezinformácií ovplyvňujúcich verejnosť, čo by mohlo slúžiť ako nepriaznivý precedens, na základe ktorého bude môcť byť odvolaný ktokoľvek na základe nepotvrdených a neprešetrených informácií,“ myslia si príslušníci ZVJS s tým, že dosiaľ neexistuje priamy dôkaz alebo konkrétne obvinenie zo strany generálneho prokurátora alebo OČTK, ktoré by poukazovalo na pochybenie príslušníkov ZVJS.

„Aj vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v štáte, a s tým súvisiace obmedzenia prijaté vo väzniciach sme presvedčení, že vyvodzovanie dôsledkov pred riadnym vyšetrením akejkoľvek mimoriadnej udalosti vo väzniciach neprospieva nielen ZVJS, ale ani kolegom z iných štátnych inštitúcií, občanom štátu, ktorých ZVJS chráni, ale ani samotným väzneným osobám, ktoré sa vplyvom nepriaznivej medializácie prípadu obávajú o svoju bezpečnosť,“ píše sa v závere otvoreného listu.

© Autorské práva vyhradené

593 debata chyba
Viac na túto tému: #Milan Lučanský