Anketa: Čo hovoria právnici na testovanie?

Od 27. januára až do 7. februára platí zákaz vychádzania. Po novom nebude možné bez negatívneho výsledku PCR či antigénového (Ag) testu ísť ani len do zamestnania či na výlet do prírody.

, 21.01.2021 12:00
debata (278)

Štát pritom sám rezignoval na zabezpečenie testovacích kapacít a túto úlohu ponechal na pleciach samospráv. Aj keď viaceré mestá a obce avizujú zriadenie dodatočných odberných miest, je naďalej otázne, či sa všetkým podarí poskytnúť dostatočné kapacity na otestovanie svojich občanov. Denník Pravda sa tak obrátil na odborníkov z oblasti ústavného práva s otázkou, či je spravodlivé a primerané podmieňovať výnimky zo zákazu vychádzania negatívnym testom, ak sa s veľkou pravdepodobnosťou k nemu nepodarí každému dostať. Odborníkov na právo sme sa spýtali: Je v súlade s princípom proporcionality a rovnosti, ak vláda podmieňuje výnimku z obmedzení základných práv a slobôd zrejme nesplniteľnou podmienkou (negatívnym výsledkom PCR či Ag testu), ak vzhľadom na dnes dostupné informácie nie je možné otestovať všetkých záujemcov o test?

Vincent Bujňák, ústavný právnik z PF UK:

Ako uviedol Ústavný súd (PL. ÚS 22/2020), na základe núdzového stavu možno uznesením vlády priamo obmedziť základné práva alebo uložiť povinnosti, pričom zdôraznil, že primárnu zodpovednosť za bezpečnostnú situáciu v štáte nesie vláda, a nie súdna moc. Vláda by prekročila ústavné mantinely vtedy, keď by sa pri ukladaní povinností alebo obmedzení dopustila zjavnej excesívnosti, alebo ak by bola zaznamenaná možnosť zneužitia núdzového stavu. Ak by sa potvrdilo, že objektívne nie je možné otestovať všetkých záujemcov, obmedzovanie základných práv aj neotestovaných záujemcov by malo byť vnímané ako zjavný exces. Domnievam sa, že ak by bolo uznesenie vlády (8/2021 Z. z.) skúmané Ústavným súdom, mohol by identifikovať aj iný exces, ktorým je podmieňovanie pohybu v prírode negatívnym testom, pretože medzi zvoleným prostriedkom (zákaz vychádzania) a sledovaným legitímnym cieľom (ochrana života a zdravia) musí existovať racionálna väzba. Ústavný súd môže ohlásené povinnosti a obmedzenia preskúmať len na základe návrhu niektorého z oprávnených subjektov, medzi ktoré patrí najmenej 30 poslancov Národnej rady, hlava štátu a generálny prokurátor.

Marek Káčer, vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva na PF TU:

Mám veľké pochybnosti o tom, či je uvedené opatrenie v súlade s princípom proporcionality, pretože je vysoko otázne, či spĺňa cieľ, kvôli ktorému bolo zavedené. V prvom rade je to preto, že veľká časť odbornej komunity vyjadruje pochybnosti o spoľahlivosti Ag testov vykonávaných v nízkych teplotách. V druhom rade preto – ako ste spomenuli priamo vo svojej otázke – že pravdepodobne nie všetci záujemcovia budú mať možnosť zadarmo sa otestovať bez vynaloženia veľkého úsilia. Plošné testovanie v súčasnej situácii a súčasnej podobe sa preto javí (minimálne v porovnaní s už platným zákazom vychádzania) ako neefektívne opatrenie na ochranu zdravia.

Eduard Bárány, bývalý podpredseda Ústavného súdu SR:

Samozrejme, že to je protiústavné. Ak je táto podmienka nesplniteľná, a dokonca, aj keby bola splniteľná, tak viazať na výsledok testu možnosť výkonu povolania alebo podnikania, tak to je tiež veľmi problematické.

Peter Kresák, bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR a poradca ombudsmanky:

Uznesenie vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov zo 17. januára 2021, prinieslo celý rad zmätočných príkazov. Už aj médiá totiž zachytili skutočnosť, že absolútna väčšina zavádzaných obmedzení pre občanov sa z celkom nepochopiteľných dôvodov viaže na 27. január 2021, pričom platnosť tých predchádzajúcich sa končí už 25. januárom 2021. Možno pokračovať aj vami zmienenou nesplniteľnosťou podmienky pre výnimku zo zákazu vychádzania na základe preukázania sa negatívnym výsledkom PCR či Ag testom bez toho, aby vláda zabezpečila dostatok týchto testov pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Celú tú bizarnú situáciu uzatvára vzhľadom na reálny stav očkovania iba prvou dávkou proti ochoreniu COVID-19 až komicky vyznievajúca podmienka uvoľnenia obmedzení pre osoby, ktoré budú zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Uvedené ustanovenia nemajú podľa môjho názoru nič spoločné s princípmi, na ktorých je budovaný demokratický a právny štát.

278 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus #plošné testovanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy