Kolíková bráni svoju súdnu mapu

Narýchlo a bez diskusie. Sťažnosti na plány ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) zásadne prekopať systém slovenského súdnictva narastajú.

08.02.2021 14:00
debata (41)

Takzvaná nová súdna mapa má podľa nej priniesť vyššiu efektivitu súdov. Zdvihla sa však proti nej historická vlna nevôle sudcov a obavy majú aj zástupcovia prokurátorov a advokátov. Aj keď ministerka hovorí o zbytočných emóciách a vyvolávaní paniky, podľa veľkej časti sudcov spôsobí narýchlo presadenou reformou Kolíková viac škody ako úžitku. Tá ubezpečuje, že diskusii sa nebráni, ale na rušení malých súdnych obvodov trvá.

Z 54 okresných súdov vznikne 30 všeobecných súdov a z ôsmich krajských sa stanú tri odvolacie súdy – v Prešove, Banskej Bystrici a v Trnave. V Bratislave a Košiciach budú rozhodovať dva mestské súdy. Osamostatní sa agenda správneho súdnictva, ktorá sa bude riešiť iba v Nitre, Žiline a v Košiciach a odvolacím súdom pre správne spory bude nový Najvyšší správny súd v Bratislave. To sú len tie najvýraznejšie zmeny pripravovaného členenia súdov na Slovensku.

Od novej súdnej mapy si ministerka sľubuje väčšiu špecializácia sudcov na konkrétnu agendu, skutočne náhodné prideľovanie spisov, rozviazanie väzieb medzi sudcami, kvalitnejšie, transparentnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovanie. Svoj zámer predložila koncom minulého roka na posúdenie ostatným rezortom a vďaka deklarovanej podpore celej koalície očakáva, že by už v lete 2022 mali ľudia chodiť na súdy po novom.

Rezort spravodlivosti tvrdí, že „neexistuje právo na súd v každom meste“. "Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy,“ vysvetľuje ministerstvo.

V tejto súvislosti poukazuje na zvláštny paradox: napriek tomu, že rokmi stále rastie počet sudcov a klesá počet prípadov, súdne konania sa predlžujú. „Súdy evidentne nefungujú efektívne,“ zdôrazňuje rezort.

VIDEO: Ministerka Mária Kolíková v relácii Ide o pravdu. (10. 12. 2020)

Video

Stiahnuť, vyzývajú sudcovia

Kým podporu koaličných partnerov si ministerka zatiaľ udržiava, proti jej zámeru vystúpili viaceré sudcovské skupiny a ďalšie právnické zoskupenia. Spočiatku ich nevôľu vysvetľovala najmä neochotou meniť zaužívané zvyky a pracovné pôsobisko. Sudcovia však čoraz viac upozorňujú, že ak svoje plány ministerka presadí nasilu a prirýchlo, jej reforma nielen nenaplní vytúžené ciele, ale súčasný stav justície dokonca ešte zhorší.

Proti ministerkinej reforme sa v polovici januára veľmi dôrazne ohradila takmer štvrtina slovenských sudcov. Otvorený kritický list ministerke podpísalo viac ako 320 sudcov, čo z neho robí najväčšiu podpisovú akciu v histórii slovenského súdnictva. „Nová súdna mapa nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému – preťaženosť niektorých súdov, dĺžku súdneho konania, vymožiteľnosť práva, nedostatočné technické a personálne obsadenie a podobne,“ zdôraznili podpísaní sudcovia.

Ministerku preto vyzývajú, aby svoj návrh nateraz stiahla. „Navrhujeme návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie, tak ako sa to legitímne očakáva v právnom štáte demokratickej krajiny,“ doplnili.

Kritika aj od prokurátorov a advokátov

Na znepokojenie a napätie, ktoré ministerkin zámer sprevádzajú, upozornil aj predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta. Vyjadril presvedčenie, že „toto napätie sa dá odstrániť jedine poctivou a otvorenou komunikáciou, ako aj snahou o vypočutie tých, ktorých sa zmeny bytostne dotknú". Teda sudcov. Šikuta upozorňuje, že práve z reakcií sudcov "je zjavné, že sa cítia byť nevypočutí a že sa na ich pripomienky prihliadalo len formálne, bez reálnej odozvy“.

„Zmena súdnej mapy prináša obrovské zmeny v spôsobe výkonu práva a v spôsobe výkonu súdnictva samotného. Naznačený harmonogram jej zavedenia do praxe však možno vnímať ako prirýchly a nastavovaný systém, ako systém nie dostatočne pripravený tieto zmeny efektívne a hladko realizovať,“ zdôraznil Šikuta, ktorého nedávne zvolenie privítala aj sama ministerka. Neobstojí preto argument, že proti novej súdnej mape sú len tzv. harabinovci, resp. sudcovia, ktorí zo súčasného stavu súdnictva roky profitovali.

Ku kritike sa však následne pridali aj ďalšie inštitúcie, ktorým plánované zmeny zásadne ovplyvnia fungovanie. Aj keď zámer reformy advokáti podporujú, nepáči sa im rozsah niektorých zmien, ako aj spôsob predloženia celej reformy.

„Bez širšej akceptácie reforma nemá šancu na to, aby bola v praxi úspešná, naopak, premárni sa súčasný potenciál a môže to celé spôsobiť viac škôd ako osohu. Nejde len o kozmetickú reformu, má tendenciu pôsobiť tu 15, 20 a viac rokov a systémovo a štrukturálne meniť nastavenie v celom justičnom prostredí. Preto by podľa nášho názoru mala vzniknúť určitá miera konsenzu odbornej obce,“ varuje predseda Slovenskej advokátskej komory Viliam Karas.

Podobne to vidia aj prokurátori. „Projekt novej súdnej mapy sa stretáva s kritikou prokurátorov, ktorá je v súlade s kritickými podnetmi sudcov,“ uviedol 3. februára Juraj Purgat, predseda Rady prokurátorov, ktorá zastupuje záujmy všetkých slovenských prokurátorov.

Dozrel čas na reformy

Šikuta sa situáciu rozhodol riešiť spoločne s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, s ktorým iniciovali sériu odborných okrúhlych stolov, ktoré by zanalyzovali možné dosahy reformy súdnej mapy na justičný systém a činnosť orgánov prokuratúry tak, aby nedošlo k ich znefunkčneniu.

Argument o nedostatočnej diskusii ministerka vníma ako prehnaný a tvrdí, že diskusie o potrebe zmeniť súdnu mapu prebiehajú už niekoľko rokov. Aj keď finálny návrh Kolíková osobne predstavovala sudcom v komplikovanej pandemickej situácii, podľa nej sa rezortu podarilo vytvoriť podmienky a priestor na to, aby sa každý sudca z každého súdu mohol do diskusie zapojiť.

Ako dôkaz otvorenosti k diskusii ministerstvo uvádza, že už pripomienkové konanie k zákonu natiahli takmer na 30 pracovných dní a neskôr opätovne predĺžili o ďalších 30 dní. „Takže ministerstvo je otvorené odbornej diskusii oprostenej od nánosov zbytočných emócií, ba až snahy vyvolávať paniku. Okrem toho ministerka sa priebežne snaží so všetkými, ktorí sa chcú s ňou stretnúť, tieto stretnutia aj robiť. Ministerstvo rovnako priebežne odpovedá aj na doručené podnety k súdnej mape a všetky odpovede zverejňuje na webe. A pripravuje aj ďalšie diskusné formáty k súdnej mape,“ pripomenul rezort spravodlivosti.

Ak keď rezort bližšie nešpecifikoval, kde ešte vidí priestor na úpravu, Kolíková nechce opustiť svoje plány. „Dôležité pre nás je zachovať cieľ súdnej mapy, teda zväčšiť súdne obvody,“ zdôraznilo ministerstvo. „Reformy sú o zásadných zmenách. Na Slovensku dozrel čas na reformy, pretože ostatné roky vládnutia síce neprinášali narúšanie komfortnej zóny štátnych inštitúcií, ale ani žiaden reálny progres z pohľadu služieb občanom, o ktoré tu ide. Aj reformy v súdnictve sú o občanoch tohto štátu a o ich práve na spravodlivý súdny proces. Občania tu nie sú pre súdy, ale je to naopak,“ dodáva Kolíkovej rezort.

41 debata chyba
Viac na túto tému: #súdnictvo #Mária Kolíková #súdna mapa