Toto sú navrhované opatrenia proti vírusu odborníkmi. Ktoré odklepne vláda?

Päť dní čaká Slovensko na nové opatrenia, ktoré budú prísnejšie, ale mali by zastaviť šírenie vírusu. Najmä v čase, keď je v nemocniciach čoraz viac mladších ľudí, keď denne zomierajú desiatky pacientov s diagnózou COVID-19 a denne pribúdajú tisícky novoinfikovaných.

, 27.02.2021 10:37
zasadnutie odbornikov krajci matovic mikas Foto: ,
Zasadnutie odborníkov a vedcov s premiérom Igorom Matovičom na úrade vlády.
debata (90)

Opatrenia sú výsledkom rokovaní premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) so skupinou vedcou, infektológov, virológov, verejných zdravotníkov. Premiér o nich rokoval s jednotlivými ministrami, potom ich preberal na koaličnej rade a v najbližších hodinách sa očakáva zasadnutie vlády. Tieto opatrenia, ktorých jeden z náčrtov má Pravda k dispozícii, sa ešte môžu počas rokovania vlády meniť.

Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu

Východisko

 • rozšíril sa nebezpečný britský variant a hrozí zavlečenie juhoafrického, resp. iných variantov
 • zvyšuje sa úmrtnosť, predlžujú hospitalizácie, ťažká forma choroby postihuje aj mladšie ročníky,
 • kontinuálne narastá mobilita, existujúce opatrenia sa nedodržiavajú v dostatočnej miere, zvyšuje sa pandemická únava
 • je nevyhnutné zastaviť tento mimoriadne zlý epidemický vývoj pomocou aktualizácií nastavení opatrení, efektívnejšej kontroly a zavedenia kompenzácií na uľahčenie ich dodržiavania

Cieľ

 • v priebehu nasledujúcich 3 týždňov (od 1. 3. do 21. 3. 2021) znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie, zamedziť import nových variantov vírusu z rizikových krajín a zredukovať nárast hospitalizácií
 • v prípade, že sa do 21. 3. 2021 nedosiahne žiadaný efekt, pripraviť sa na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny
 • zmierniť pandemickú únavu zlepšením podmienok pre ľudí dodržujúcich protiepidemické opatrenia
 • znížiť záťaž nemocníc zlepšením prednemocničnej starostlivosti

Opatrenie 1

Zlepšenie dodržiavania opatrení pomocou benefitov a kontrol

 • zaviesť COVID-príplatok motivujúci striktné dodržanie karantény pre všetkých členov domácnosti
 • zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény
 • zaviesť e-karanténu hneď ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia
 • zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení
 • výrazne zvýšiť počet kontrol vykonávaných príslušníkmi PZ SR
 • nasadiť maximálny počet príslušníkov OSSR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení
 • vyzvať samosprávy na zabezpečenie maximálneho množstva kontrol príslušníkmi MP a OP
 • zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov
 • vyžadovať striktné dodržiavanie minimálnej plochy 15 m2 na jedného zákazníka v predajni

Opatrenie 2

Zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19

 • pre pozitívne testované osoby pripraviť verejne dostupnú a zrozumiteľnú informáciu „CESTA PACIENTA S OCHORENÍM COVID-19“ vrátane odporúčaní na domácu liečbu a zoznamu kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie
 • pre všeobecných lekárov pripraviť štandardný postup s metodikou manažmentu pacienta, upraviť harmonogram ich ambulantnej činnosti a zaviesť povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovanými osobami a pacientami s ochorením COVID-19
 • umožniť bezodkladné nahlásenie sa pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi zlepšením kontroly ich dostupnosti zo strany VÚC
 • požiadať VÚC o zriadenie mailu, nonstop linky a webstránky na prípadné nahlásenie nedostupnosti lekárov prvého kontaktu
 • zaviesť kontr olu nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného le­kára
 • upraviť vydávanie potvrdenia o prekonaní COVID-19 na základe symptomatického priebehu a prítomnosti SARS-CoV2-špecifických protilátok
 • vytvoriť právny rámec na poskytovanie neodkladnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti v ZSS a ubytovniach pre bezdomovcov aj inými ako zazmluvnenými lekármi
 • podporiť klinické skúšanie nových liečebných postupov, liečiv a vakcín na Slovensku
 • urýchlene obstarať terapeutické monoklonové protilátky na výrazné zníženie rizika hospitalizácie

Opatrenie 3

Zvýšenie osobnej ochrany pred infekciou

 • zaviesť povinnosť nosiť FFP2 respirátor od 8. marca 2021 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. marca 2021 vo všetkých interiéroch
 • dôrazne odporúčať dôchodcom, aby nakupovali vo vyhradených hodinách v záujme ich vlastnej ochrany pred vysoko infekčnými novými variantmi koronavírusu
 • umožniť nakupovanie v hodinách vyhradených pre dôchodcov aj zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta

Opatrenie 4

Výrazné obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce

 • zastaviť prezenčný výkon práce, ktorá nie je nevyhnutná
 • vytvoriť kritériá pre bazálny chod organizácií, podnikov a firiem pre prípad úplného uzatvorenia
 • zaviesť povinnosť pri ceste na nevyhnutný výkon práce sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • zachovať možnosť predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

Opatrenie 5

Zlepšenie bezpečnosti prostredia na pracoviskách

 • zriadiť mail, nonstop linku a webstránku na prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení na pracovisku
 • umožniť samotestovanie zamestnancov a žiakov škôl 2× do týždňa, na základe bezplatnej distribúcie vhodných, vopred validovaných tes­tov
 • distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pozitívne výsledky overovať PCR testom

Opatrenie 6

Obmedzenie mobility úpravou výnimiek

 • zrušiť výnimku, ktorá povoľuje COVID-pozitívnym osobám vychádzať z domu na akýkoľvek účel (vrátane vstupu do predajní), okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne
 • zrušiť výnimku na vychádzku do prírody mimo okresu, s tým, že mesto Bratislava a Košice sa v tomto prípade považujú za jeden okres
 • obmedziť platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania na čas od 5:00 do 20:00,
 • v čase od 20:00 do 01:00 zachovať zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie

Opatrenie 7

Sprísnenie hraničného režimu

 • sprísniť kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica
 • zaviesť podmienku 72 h negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín a zachovať platnosť ostatných podmienok hraničného režimu
 • zaviesť e-karanténu do konca apríla 2021 (zodpovední: Ministerstvo hospodárstva SR a NCZI)
 • po zavedení e-karantény zaviesť možnosť výberu medzi domácou a štátnou karanténou

Opatrenie 8

Aktualizácia stratégie testovania a záchytu nových variantov SARS-CoV-2

 • urýchlene finalizovať návrh na úpravu stratégie testovania na základe typov testov, účelu testovania a cieľových skupín
 • urýchlene spustiť sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek týždenne
 • realizovať sekvenovanie pozitívnych vzoriek z osôb, ktoré pricestovali z rizikových oblastí v zahraničí a z COVID pacientov s netypickým priebehom ochorenia
 • raz za dva týždne pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu pomocou na to určených RT-qPCR testov

Opatrenie 9

Aktualizácia stratégie očkovania a Covid automatu

 • čo najskôr aktualizovať stratégiu očkovania na základe dostupných dát z klinického skúšania a postupov overených v praxi v zahraničí
 • Aktualizovať Covid-automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami

Opatrenie 10

Zlepšenie komunikácie

 • zlepšiť komunikáciu s verejnosťou s dôrazom na konsenzuálne stanoviská a zrozumiteľné vyjadrenia
 • v čo najkratšom čase pripraviť návrh ďalších krokov po ukončení obdobia platnosti aktuálne navrhovaných opatrení na základe indikátorov:
 • pokles mobility (podľa údajov s Google, Apple, Waze),
 • pokles % pozitivity PCR testov,
 • pokles/zastavenie príjmov/počtu hospitalizácií,
 • záchyt výskytu nových variantov/mutácií.

Opatrenia budú komunikované verejnosti až po schválení definitívnej verzie vládou.

90 debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy