Hlavy v smútku a deti bez škôlok. Je v nich málo miest

Mnohí rodičia sa v týchto dňoch dozvedajú, že pre ich ratolesti nie je miesto v materskej škole. Prednosť majú totiž predškoláci. Tí musia chodiť do škôlky povinne.

31.05.2021 14:00
materská škôlka, Ružinov, Haburská 6 Foto: ,
Materské škôlky nemajú dostatok miest pre všetkých záujemcov.
debata (34)

"Povedali mi, aby som si nášho trojročného Mateja dala do súkromného zariadenia,“ hovorí nahnevane Dominika zo Slovenského Grobu. V súkromných škôlkach bude platiť stovky eur mesačne. Preto doma premýšľajú, či zostane ešte na materskej. Uvažovali, či by sa o Mateja nemohli starať starí rodičia. Tí však ešte chodia do práce a do dôchodku majú ďaleko.

Tak si sadli a vyrátali, že aj keby mama Dominika išla do práce, nemôžu si dovoliť zaplatiť okolo tristo eur mesačne za materskú školu. "Možno sa to ešte zmení, vraj si nechávajú miesto pre deti, ktoré musia chodiť do škôlky pred nástupom do prvej triedy na základke,“ dodáva.

Podobných príbehov sú stovky po celom Slovensku. V roku 2019 bolo zamietnutých viac ako 11-tisíc žiadostí o miesto v škôlke v rámci celej krajiny, vlani dokonca vyše 18-tisíc. Situácia v tomto roku môže byť ešte horšia. Od tohtoročného septembra by mal každý budúci prvák chodiť do škôlky povinne. Lebo tak to hovorí zákon.

"Predškolské vzdelávanie zabezpečuje deťom podnety pre priaznivý vývin, majú lepšie výsledky v ďalšom vzdelávaní,“ upozorňuje Branislav Pupala, vedúci tímu, ktorý pripravil štátny vzdelávací program pre materské školy. Predprimárne vzdelávanie podľa odborníkov znižuje riziko opakovania ročníka, zvyšuje šance na ukončenie strednej školy aj na uplatnenie na trhu práce.

Návšteva materskej škôlky má podľa Pupalu dosah aj na znižovanie sociálnych rozdielov, znižovanie chudoby a kriminality.

Inštitút vzdelávacej politiky upozorňuje, že v septembri nebudú dostatočné kapacity na plnú zaškolenosť predškolákov. Pomôcť by mohla novela, ktorá by umožnila základným školám zriadiť triedy pre predškolákov. Tá však ešte nie je hotová.

Pravda urobila prieskum medzi krajskými mestami. Viaceré už teraz vedia, že nedokážu prijať všetky deti. Múdrejšie by mali byť v polovici júna.

Miesta chýbajú v Bratislave a v okolí

V Nitre majú 1 467 žiadostí o prijatie do škôlky. Podľa hovorcu mesta Tomáša Holúbeka však evidujú, že 527 žiadostí bolo podaných do viacerých škôlok. Rekordérom je dieťa, ktoré je prihlásené až do 12 materských škôlok. Aj Holúbek zdôrazňuje, že pri prijímaní majú prednosť predškoláci. A snažia sa pomôcť rodičom, ktorí chodia do práce. "Máme problém s deťmi z okolitých obcí, ktorých rodičia pracujú v meste a chcú voziť deti do blízkych materských škôlok. Počty týchto detí nevieme odhadnúť,“ upozorňuje Holúbek.

Keďže rodičia môžu požiadať o umiestnenie dieťaťa do škôlky do konca mája, presnejšie čísla budú mať aj v Trnave približne v polovici júna. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej každý rok prijímajú približne 450 detí. Od septembra to však bude náročnejšie. "Už teraz vieme, že 217 predškolákov, ktorí majú v budúcom školskom roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie, teraz nenavštevuje škôlku,“ hovorí Majtánová. A vzrástol počet žiadostí o pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania. Čiže rodičia požiadali o odklad nástupu do prvej triedy, napríklad preto, lebo dieťa ešte nie je na školu dostatočne zrelé. "Preto predpokladáme väčší počet neumiestnených,“ dodáva hovorkyňa Trnavy.

V Žiline sa pustili do rekonštrukcií škôlok, ktoré prinesú 148 nových miest. Dokonca chcú prestavať bývalú základnú školu na materskú. V súčasnosti podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka majú 787 predškolákov, pričom do škôlok chodí 2 302 detí.

V Banskej Bystrici zatiaľ prijali všetky deti v predškolskom veku. "Tieto deti boli prednostné,“ upozornila Zdenka Marhefková z kancelárie bystrického primátora.

Nedostatočné kapacity materských škôl evidujú aj v rýchlo sa rozrastajúcich obciach v Bratislavskom kraji. Vedci z Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorí skúmali dostupnosť predškolského vzdelávania v hlavnom meste a jeho okolí, pripomínajú, že samosprávam by mal pomôcť štát. Zodpovednosť za povinné zaškolenie predškolákov totiž presunul na mestá a obce bez výraznejšieho finančného krytia.

Bratislavský kraj má zo všetkých krajov na Slovensku najmenej materských škôl, ale najviac súkromných zariadení zaradených do siete škôl a školských zariadení. Ku koncu minulého roka sa v tejto sieti nachádzalo 300 materských škôl a 62 ich elokovaných pracovísk. V regióne zároveň pôsobí najviac, konkrétne 151, tzv. mimosieťových zariadení, ktoré zabezpečujú starostlivosť o deti od troch do šiestich rokov, ale nemajú oprávnenie poskytovať predprimárne vzdelávanie.

„V materských školách v Bratislavskom kraji momentálne chýbajú miesta pre približne 4 800 detí,“ hovorí Martin Šveda z Geografického ústavu SAV. Chýbajúcu kapacitu čiastočne vykrývajú mimosieťové zariadenia. Avšak za predpokladu, že by materskú školu mali navštevovať všetky deti predškolského veku, bude aj v prípade, že od septembra umožnia poskytovať predprimárne vzdelávanie aj týmto zariadeniam, stále potrebné v kraji nájsť okolo 2 000 miest.

„Napríklad mestské časti Bratislavy majú obavy, že z peňazí ich obyvateľov bude povinný posledný ročník financovaný aj pre predškolákov z okolia hlavného mesta,“ vyjadril sa starosta bratislavskej mestskej časti Lamač Lukáš Baňacký. Na mysli mal deti rodičov, ktorí pracujú v hlavnom meste.

Nedostatočné financovanie môže podľa neho viesť k zdraženiu škôlok pre rodičov mladších detí.

Slovensko neplní svoje ciele

Ministerstvo školstva avizovalo, že samosprávam poskytne päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti. „Zároveň vyhlásime rozvojový projekt ‚Predškoláci‘ v hodnote dva milióny eur. Tieto financie budú môcť zriaďovatelia použiť na vybavenie nových tried a priestorov pre povinné predprimárne vzdelávanie,“ uviedol rezort. Pôjde najmä o učebné pomôcky a didaktické hračky, ale tiež nábytok, vybavenie kúpeľní a spální. Na jednu novú triedu vyjde približne 10-tisíc eur.

„Slovenská republika sa prihlásila k dosiahnutiu 95-percentnej zaškolenosti detí od štyroch rokov po povinný nástup do školy do roku 2020. Slovensko stanovený cieľ nenaplnilo,“ upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v správe o výsledku kontroly zameranej na rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Kým priemer krajín v Európskej únii bol v roku 2018 vyšší ako 95 percent, Slovensko dosiahlo len 82,2 percenta a malo tretí najnižší podiel zaškolenosti detí zo všetkých 28 členských krajín. Štát výrazne zaostával aj za susednými krajinami ako Česko, Maďarsko a Poľsko.

V roku 2019 podľa NKÚ chodilo do škôlky na Slovensku takmer 166-tisíc detí. Zriaďovateľmi veľkej väčšiny materských škôl sú mestá a obce, hoci rástol aj podiel cirkevných a súkromných predškolských zariadení. Podľa údajov NKÚ zo školského roka 2018/2019 celková miera zaškolenosti detí vo veku 3 až 5 rokov dosahovala 75 percent.

V domácnostiach, ktoré potrebovali pomoc v hmotnej núdzi, to však bolo len 41 percent a v prostredí marginalizovaných rómskych komunít iba 32 percent. Viac ako polovica detí zo sociálne znevýhodneného prostredia nechodila do materských škôl, čo spôsobilo neskoršie problémy v ich adaptácii na nároky škôl. „Obce s vysokým podielom detí marginalizovaných rómskych komunít patrili medzi obce s najväčším nedostatkom kapacít v materských školách. Tie mohli byť pre obyvateľov segregovaných osídlení mimo obce ťažko prístupné aj v prípade, že ich obec mala. Podpora na zlepšenie dostupnosti škôlok v inej podobe ako budovaním novej infraštruktúry neexistuje, keďže v sociálne znevýhodnených oblastiach chýba kapacita pre viac ako 600 detí,“ konštatujú kontrolóri.

34 debata chyba
Viac na túto tému: #materská škôlka