Kurilovská: Situácia v polícii nemá obdobu

Policajná inšpekcia verzus NAKA. Konflikt medzi bezpečnostnými zložkami vyústil do obvinenia policajtov z tímu Očistec, ktorý vyšetroval závažnú korupčnú trestnú činnosť. Podľa inšpekcie však sami marili spravodlivosť a zneužívali svoje právomoci. Profesorka trestného práva Lucia Kurilovská vysvetľuje, že ide o netradičnú situáciu. Kontrolné mechanizmy v trestnom práve však podľa nej zatiaľ fungujú, a tak si treba počkať na ďalší vývoj.

18.09.2021 11:00
debata (110)

Situácia sa javí ako vojna v polícii a vzájomné „vybavovanie si účtov“. Je to v skutočnosti tak? Ako možno interpretovať zmätok, ktorý nastal?

Evidentne to navonok budí taký dojem. Ja by som sa však vyhla nejakým pomenovaniam toho, čo sa deje, že to je vojna v polícii. Každá zložka polície si zrejme vykonáva svoju prácu. Keď má inšpekcia dôkazy, na základe ktorých vznesie obvinenia, že bol nejakým spôsobom porušený zákon, respektíve naplnená skutková podstata trestného činu, tak postupuje legitímne. Čiže skúsme sa na to pozerať z hľadiska, že inšpekcia musí dohliadať na prácu policajtov. Na druhej strane to je veľmi netradičné. V histórii by sme asi nenašli situáciu, aby boli zrazu vedené trestné stíhania tých, ktorí živé trestné konania vedú. Keď však inšpekcia mala podozrenia podložené dôkazmi, tak vzniesli obvinenie. Čiže nielenže postupovali legitímne, ale tie obvinenia vzniesť museli. A to nie je len o práci polície, lebo keď hovoríme o trestných konaniach, tak tam figuruje aj dozorujúci prokurátor. A teraz, keď sme svedkami toho, že tie osoby boli vzaté aj do väzby, tak ešte k tomu celé uznesenie o vznesení obvinenia musel preverovať sudca, ktorý o väzbe rozhodoval. Mechanizmus trestného konania funguje a musí byť dodržaný. Každý si vykonáva svoju prácu. Takže ja by som sa vyhla expresívnym vyjadreniam, že ide o vojnu policajtov. Nevieme, ako budú konania prebiehať, aké dôkazy sa budú uskutočňovať, čo vyhodnocovanie dôkazov prinesie, ale vždy sa pozerajme aj na to, keď sa hovorí o „vojne policajtov“, že hovoríme o trestných konaniach, kde vždy máme dozorujúceho prokurátora a nestranného a nezávislého sudcu. Sudca sa pri rozhodovaní o väzbe musí pozrieť nielen na dôvody väzby, ale aj na samotné uznesenie o vznesení obvinenia. Mali sme už prípady, keď sudca obvineného nevzal do väzby pre to, že „napadol“ to samotné uznesenie o vznesení obvinenia. Mechanizmy kontroly existujú, tak skúsme sa na to pozrieť ako na trestné konania, ktoré prebiehajú – a nie ako na vojnu. Musíme si počkať na ďalší vývoj.

Pamätáte si z minulosti podobné situácie, keď by inšpekcia „išla po krku“ vyšetrovateľom? Neboli v minulosti skôr zdržanliví pri stíhaní svojich kolegov?

Nie. Nepamätám si, že by konala v takomto rozsahu. Keď dokonca musí kvôli tomu zasadať bezpečnostná rada vlády. Nemá to obdobu, že by inšpekcia začala trestné stíhanie v súvislosti s postupom policajtov v rámci živých trestných konaní. Nie veru, nespomínam si na také niečo.

Aký to môže mať dosah na kauzy, ktoré obvinení policajti vyšetrovali? Budú ich vyšetrovania korupcie stáť na mieste?

Sama neviem. V zásade nevidím do toho, koľkí vyšetrovatelia sa na riešení daných prípadov podieľajú. Je to veľmi ťažko nejako povedať bez znalosti spisu a prebiehajúceho trestného konania. A tiež to môže budiť zvláštny dojem, že teraz budú paralelne prebiehať trestné konania pôvodné a trestné konania, kde sú obvinení vyšetrovatelia, ktorí pôvodné trestné konania vedú. To je naozaj neštandardné a zvláštne. Ale opäť, ak tie podozrenia a dôkazy existujú, tak je to legitímne. Neviem vám však odpovedať, čo sa bude diať. Keď prebieha trestné konanie voči osobe XY a teraz je ten vyšetrovateľ obvinený, že ovplyvňoval svedkov, tak to ide ruka v ruke. Ale všetko zároveň máme v štádiu živých trestných konaní, takže neviem. Môžu prebiehať pôvodné trestné konania, keď sú tam aj iní vyšetrovatelia, ktorí vedú to trestné konanie, no tiež je potom otázka, ktoré dôkazy boli v pôvodných konaniach napadnuté.

Je na mieste otázka reformy policajnej inšpekcie?

O inšpekcii sa dlhodobo hovorí, či má byť ukotvená v štruktúrach, tak ako je teraz. Policajné inšpekcie fungujú aj na základe rôznych modelov. Osobne si nemyslím, že by sme sa mali teraz rýchlo pozrieť na to, či by inšpekcia mala existovať v takomto systéme, alebo či by mala byť priamo pod úradom vlády. Sú rôzne modely. Táto téma tu už bola, tak ju môžeme znovu oživiť. Musí to však byť veľmi systémová a rozumná zmena. Taká, ktorá by zohľadňovala celý kontext, v ktorom sa nachádzajú ozbrojené zložky. Musí teda brať ohľad na istú kontinuitu. Určité úpravy prichádzajú do úvahy, no mali by byť v celom kontexte súčasnej situácie.

Vidíte nejaké systémové nedostatky nášho súčasného modelu?

Zásadné nedostatky súčasného nastavenia nevidím. Diskusia na túto tému sa môže otvoriť. No zároveň si nemyslím, že je nevyhnutné teraz túto otázku riešiť.

110 debata chyba
Viac na túto tému: #Daniel Lipšic #Lucia Kurilovská #kajúcnici #vojna policajtov