Deťom chýba podpora. Učitelia na ne nemajú priestor

Učitelia môžu len hádať, ako podporovať deti s rôznymi potrebami v učení.

31.10.2021 07:00
Škola / Školáci / Žiak / Žiaci / Výučba / Učenie / Foto: ,
Ministerstvo chce reformou podporiť všetky deti prichádzajúce do školy,
debata (17)

Pedagógovia nemajú metodické usmernenia na prácu so žiakmi, ktorí majú znevýhodnenie či poruchu učenia, priznáva štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová. Základom inklúzie, teda začlenenia každého žiaka do vyučovacieho procesu, je pritom personalizovaný prístup. „Čo je norma?“ pýta sa Miroslava Kiripolská, ktorá bola učiteľkou i riaditeľkou na štátnej aj súkromnej základnej škole, podieľala sa na celoštátnych vzdelávacích projektoch i na tvorbe kurikúl.„Každé dieťa je osobnosť, vďaka ktorému sa môžeme aj my učiť,“ tvrdí. Žiak sa podľa nej najlepšie učí príkladom a inšpiráciou od učiteľa.

Pri súčasnom počte žiakov v triedach sa však učitelia jednoducho nedokážu deťom venovať individuálne. Na prvom stupni základnej školy momentálne môže byť v triede aj 25 detí. Školský zákon ďalej určuje, že na druhom stupni je to najviac 29 žiakov a na strednej škole 31. V konkrétnych prípadoch prestupu alebo preradenia žiaka z inej školy alebo triedy sa tieto počty môžu ešte zvýšiť. Štátna tajomníčka Síthová pre Pravdu potvrdila, že maximálny počet žiakov v triedach momentálne ministerstvo školstva neplánuje upravovať.

Podľa nej sú pritom v každej triede v priemere dvaja až traja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aktuálnymi údajmi o nich celkovom počte ministerstvo nedisponuje. Tri schválené reformné zákony z dielne rezortu školstva majú ambíciu výrazne podporiť inkluzívne vzdelávanie. Objavuje sa v nich definícia inklúzie, v školách sa zavádzajú podporné tímy. „V súčasnosti v školách pôsobia rôzni odborníci ako výchovní poradcovia, školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, logopédi, asistenti učiteľa a pomocní vychovávatelia. Po novom by mali spolupracovať,“ tvrdí Síthová. Zloženie podporného tímu podľa nej závisí od možností každej školy. Podľa Síthovej už existuje viac ako 6100 takýchto tí­mov.

Zmena čaká aj pedagogicko-psychologické poradne, ktoré budú poskytovať ďalšie formy pomoci v prípade pretrvávajúcich problémov detí. Reformu poradenského systému ale podľa Síthovej možno očakávať až v roku 2023.

Štátna tajomníčka poznamenala, že na to, aby mohli pedagógovia podporovať žiakov, musia dostať podporu aj oni. „Potrebujeme prilákať viac učiteľov, chýbajú najmä učitelia technických predmetov a pedagógovia na prvom stupni,“ hovorí.

Demotivovať ich môžu najmä nízke platy, k ich zvyšovaniu sa však ministerstvo naďalej vyjadruje veľmi nekonkrétne. „O platoch sa stále rokuje,“ tvrdí Síthová. Podľa nej je dôležité modernizovať priestory škôl a tiež podporovať duševné zdravie učiteľov. Táto potreba sa však začala riešiť až počas pandémie COVID-19.

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #školy #inklúzia #inkluzívne vzdelávanie #Svetlana Síthová #Miroslava Kiripolská