Pokračovanie článku: Prečo súdy prepustili Tibora Gašpara

Nahrávky z poľovníckej chaty sú bezpredmetné

„Sťažnostný súd dospel k rovnakému záveru ako súd prvého stupňa a nezistil, teda že by prepustením obvinených na slobodu hrozilo, že bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania. V tomto ohľade sťažnostný súd uvádza, že zo spisu vyplýva, že vyšetrovanie je skončené a sú určené termíny preštudovania spisu, resp. od 2. novembra 2021 už prebieha preštudovanie spisu a z toho potom vyplýva, že už nie je reálny predpoklad vykonávania dokazovania v prípravnom konaní,“ argumentoval Najvyšší súd.

„Sťažnostný súd poukazuje, že väzba môže trvať len nevyhnutný čas a je toho názoru, že na ďalšie predĺženie väzby ako zaisťovacieho úkonu už nie je dôvod, keďže také jej predĺženie by sa týkalo len vykonania úkonov preštudovania spisu po skončení vyšetrovania a podania obžaloby či vydania iného rozhodnutia po skončení vyšetrovania prokurátorom a kvôli takýmto úkonom nie je správne naďalej obmedzovať osobnú slobodu obvineného väzbou,“ zdôraznil senát Najvyššieho súdu. Prokurátor vyšetrovanie napokon ukončil 20. decembra, keď podal obžaloby celkovo na 11 obvinených osôb dokopy pre 20 skutkov.

Prokurátor však trval na tom, že pokračovanie väzby odôvodňujú nové dôkazy. „Navyše v tomto prípade je aj s ohľadom na zaznamenané správanie obhajcov obvinených dôvodná obava, že k ovplyvňovaniu svedkov môže dochádzať aj po skončení prípravného konania,“ upozorňoval prokurátor.

Najvyšší súd však tieto nahrávky vnímal inak ako prokurátor. „Z obrazovo-zvukových záznamov nie je možné odvodiť, že by o obsahu dotknutých stretnutí mali obvinení vedomosť a nie je možné pričítať na ťarchu obvinenému konanie jeho obhajcu, ak nie je preukázané, že o ňom obvinený vedel, čo je prejednávaný prípad, a teda použitie obrazovo-zvukových záznamov pri rozhodovaní o väzbe v tejto veci je z tohto pohľadu bezpredmetné, aj keď je zrejmé, že advokáti obvinených na stretnutí boli práve pre ich postavenie advokátov, a nie ako bežní občania,“ skonštatoval Najvyšší súd v zhode s predchádzajúcim rozhodnutím špecializované­ho súdu.

„Otázne je, akým spôsobom bolo použitie ITP priebežne kontrolované, vyhodnocované a či dôvody odpočúvania trvajú, či dôvody, ktoré viedli k ich nasadeniu, pominuli,“ dodal Najvyšší súd. Len pár dní predtým totiž generálny prokurátor Maroš Žilinka skonštatoval, že nahrávky z poľovníckej chaty nebudú môcť byť z dôvodu nezákonnosti použité v žiadnom trestnom konaní. Iný názor však opakovane vyjadril špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Nie je tak vylúčené, že nahrávky z poľovníckej chaty na hlavnom pojednávaní napokon odznejú.

© Autorské práva vyhradené

187 debata chyba
Viac na túto tému: #Tibor Gašpar