Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti

Úrad verejného zdravotníctva vydal novú vyhlášku, ktorá platí od stredy 12. januára. Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

, 12.01.2022 09:30
Košice Noc Divadiel divadlo javisko hľadisko divák Foto: ,
Bábkové divadlo počas podujatia Noc divadiel v Košiciach 20. novembra 2021. Ilustračná foto
debata (3)

1. Nízko rizikové podujatia

 • účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
 • povinné sedenie,
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania.

Podmienky:

 • režim OP,
 • najviac 50 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

2. Stredne rizikové podujatia

 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.

Podmienky:

 • režim OP,
 • najviac 25 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

3. Vysoko rizikové podujatia

 • hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania,
 • iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí.

Podmienky:

 • režim OP,
 • maximálne 20 osôb,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania – organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť.

Príklad: medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

lengvarský Čítajte viac Lengvarský: Nový režim OP plus by mal platiť od 19. januára

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

 • vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.,
 • zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške,
 • tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Osobitné podmienky (za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):

 1. Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
 • zároveň platia aj všeobecné podmienky pre organizáciu hromadných podujatí, ktoré je možné na tieto typy podujatí aplikovať.

Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

 1. Zasadnutia a schôdze verejných orgánov a ich poradných orgánov; zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona a voľby
 • nie je stanovený režim a neplatí povinnosť uchovávať kontakty zúčastnených osôb
 1. Profesionálne športové súťaže a tréningy (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek h)
 • povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6),
 • pre športovcov a organizátorov teda neplatí výhradný režim OP.
 1. Ostatné športové súťaže a tréningy pre osoby nad 18 rokov
 • režim OP,
 • najviac 100 osôb.
 1. Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov
 • najviac 100 osôb,
 • režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách.

Príklad: medzi hromadné podujatia pre osoby do 18 rokov možno zaradiť tréningy pre deti, kultúrne predstavenia určené pre deti a podobne.

 1. Kultúrne podujatia
 • zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,
 • vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou.
 1. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport
 • len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva.
Boris Hybner Čítajte viac Kultúrne akcie v čase covidu: Ako to funguje v zahraničí?

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP, resp. OTP, rozumie:

Očkovaní (O):

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia,
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku,
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 podľa odborného usmernenia ministerstva zdravotníctva a zároveň je schopná sa preukázať: certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe vyhlášky a negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu

Testovaní (T): Negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

 • RT-PCR alebo LAMP test nie starším ako 72 hodín od odberu alebo
 • antigénový test nie starší ako 48 hodín od odberu – u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výučby na školách.

Po prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15. novembra 2021.
Vladimír Lengvarský Čítajte viac Premiér a ministri sa so zástupcami kultúrnej obce stretnú vo štvrtok

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Úrad verejného zdravotníctva #ÚVZ #koronavírus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy