Ministerstvo chce maturantom platiť, keď zostanú študovať na Slovensku

Udrží 300 eur mesačne maturantov doma? Ministerstvo školstva chce najlepších stredoškolákov motivovať, aby zostali študovať na Slovensku.

15.03.2022 07:10
ustne maturity Foto: ,
Nové štipendium má tých najlepších končiacich stredoškolákov motivovať, aby neodišli do zahraničia.
debata (34)

Štipendiá vo výške 3 000 eur pre študenta na jeden akademický rok sú vyčlenené z Plánu obnovy a odolnosti a najbližšie tri roky ich môže získať tisíc najlepších maturantov. Štipendium by malo dostávať aj ďalších 400 maturantov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí zároveň dosahujú nadpriemerné výsledky.

Okrem toho by dvesto eur mesačne mala dostávať aj samotná vysoká škola, na ktorej bude maturant študovať.

Univerzity o tom nevedeli

Študentská rada vysokých škôl návrh vníma ako krátkodobé riešenie problému. „Odchod mladých ľudí do zahraničia treba riešiť iným spôsobom. Do zahraničia odchádzajú z viacerých dôvodov, pričom časť z nich rieši novela vysokoškolského zákona, napríklad vykupovanie záverečných prác či uzatvorenosť vysokých škôl. Študentov však zaujíma aj infraštruktúra vysokých škôl, stav internátov, vybavenosť pracovísk, motivácia vyučujúcich a podobne. Tieto problémy štipendiá pre maturantov nevyriešia, je nutné sa im venovať na vládnej úrovni a podporiť ich riešenia finančným krytím,“ podotkol predseda rady Filip Šuran.

Vedenia viacerých vysokých škôl pritom tvrdia, že ministerstvo s nimi o zámere nekomunikovalo. „Nemáme vedomosť o tom, že by ministerstvo o predmetnom návrhu rokovalo s vysokými školami predtým, ako ho predložilo univerzitám na pripomienkovanie,“ uviedol pre Pravdu hovorca Slovenskej technickej univerzity Juraj Rybanský. Rovnako vedenie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uviedlo, že návrh konkrétne nepozná, preto naň nevie reagovať.

Maturity maturant Čítajte aj Začína sa maturitný týždeň. V utorok budú žiaci písať test a sloh zo slovenčiny

Rybanský doplnil, že reálny vplyv tohto motivačného opatrenia by preukázala až prax. „Základným predpokladom na to, aby sa slovenským univerzitám darilo pritiahnuť a udržať viac študentov, je zlepšovanie podmienok na štúdium a ďalšie aktivity na univerzitách. Pri nestabilite legislatívneho prostredia vysokého školstva, neustále klesajúcom objeme financií zo strany štátu, rastúcich cenách energií a následne ostatných vstupov to však je a bude pre verejné vysoké školy veľmi náročné,“ podotýka.

Podľa Lucie Petríkovej, ktorá komunikuje za Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka, treba študentom pripravovať dostatočne motivačné prostredie na vzdelávanie neustálou modernizáciou a taktiež ponúkať odbory, ktoré študentom neskôr umožnia vyberať si z pracovných ponúk tie najlepšie. Štipendium ministerstva školstva považuje za správny krok, ktorý môže pomôcť udržať talentovaných študentov na slovenských univerzitách a zastaviť „odliv mozgov“. Doplnila, že vysoká škola návrh pripomienkovala ako súčasť plánu obnovy.

Keď odídu, len málo sa vráti

Peter Goliaš zo sekcie plánu obnovy na Úrade vlády pripomenul, že zo Slovenska odchádza každý piaty maturant, pričom často ide o tých najlepších z nich. Menej ako polovica sa po štúdiu vráti. „Kvalitu slovenských vysokých škôl má zvýšiť aj zavedenie hodnotenia podľa výkonu v novele vysokoškolského zákona,“ pripomína Goliaš.

Podľa Filipa Šurana zo Študentskej rady bude potrebné vyriešiť technické problémy týkajúce sa napríklad porovnania výsledkov z odborných škôl a gymnázií. Externá maturita je síce jednotná, ale podľa Filipa Šurana výsledky závisia od serióznosti prístupu jednotlivých gymnázií a stredných odborných škôl.

„Tiež treba zvážiť, či už nie je neskoro nastavovať systém pre tohtoročných maturantov. Tí už totiž majú prihlášky podané a veľká časť z nich je rozhodnutá, kam nastúpi na vysokú školu,“ tvrdí. Obáva sa neefektívneho míňania financií.

Zostavenie rebríčka

Študenti sa môžu registrovať do 31. mája na webovom portáli www.stipendia.portalvs.sk a doplniť potrebné doklady do 31. augusta. Výsledky z maturity sa do systému nahrajú automaticky, študenti však môžu doložiť diplomy z vedomostných, umeleckých či športových súťaží, ktoré absolvovali. Tiež doklady o ich prípadnom sociálnom znevýhodnení. Predbežné výsledky budú známe najneskôr 15. júna.

Zuzana Vráblik, poverená riadením sekcie vysokých škôl na ministerstve školstva, tvrdí, že rebríček študentov, ktorí dostanú štipendium, má byť zostavený na základe výsledkov externej maturity, umiestnenia na súťažiach a olympiádach, získaných ocenení a iných aktivít – napríklad v študentskej samospráve. Definitívne výsledky budú známe najneskôr 31. októbra.

Vráblik dodáva, že ak študent pôjde na výmenný pobyt, štipendium mu budú vyplácať naďalej. Pozastaví sa, ak by štúdium prerušil alebo predčasne ukončil. Ak však zmení vysokú školu za inú slovenskú, naďalej ho môže poberať. Štipendium podľa nej neobsahuje žiadnu podmienku, aby človek potom zostal pracovať na Slovensku a podľa Paulisa nevylučuje ani z možnosti čerpať ďalšie štipendiá, ktoré ponúka vysoká škola. Pilotný projekt má trvať tri roky, neskôr by sa na podobné štipendiá mohli využívať prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov.

© Autorské práva vyhradené

34 debata chyba
Viac na túto tému: #študenti #ministerstvo školstva #maturanti #vysoké školy #štipendium #Študentská rada vysokých škôl #štúdium na Slovensku