Poľovník Kaššák: Medveďov je toľko, koľko ich dokáže uživiť prostredie. Vzoriek bolo málo

K počtu medveďov na Slovensku majú určite čo povedať aj poľovníci. Tí sú v lese stále a veľmi dobre vedia odhadnúť, čo sa v ich revíroch deje. Aj oni hovoria, že počet odobraných vzoriek nebol určite postačujúci. O vyjadrenie sme požiadali Slovenskú poľovnícku komoru (SPK), za ktorú hovorí ich hovorca Alojz Kaššák.

28.08.2022 17:43
kosovo-medvede-rezervacia-priroda-zaujimavosti-... Foto:
Ilustračné foto: Medveď hnedý
debata (58)

Dokazuje štúdia o počte medveďov ich skutočný stav? Bol podľa vás počet odobratých vzoriek dostatočný?

Podľa nášho názoru i ďalších odborníkov je nedostatočný pre zmapovanie celej populácie medveďa na Slovensku. Uvediem jednoduchý príklad pre pochopenie. Do intravilánu na Kramároch chodí 40 diviakov. Zoberieme z nich 10 vzoriek trusu pre vyšetrenie DNA. Z nich budú dve tretiny opakujúce sa a ďalšia tretina bude znehodnotená napríklad zlým odberom, neskorým zberom, nekompletnou informáciou DNA. Takže výsledkom zo všetkých 40 vizuálne pozorovaných diviakov nám vyjdú len tri vzorky. Ostatné diviaky sme si potom vymysleli? V tomto prípade je to s medveďmi nejako podobne a ešte s poukázaním na fakt, že zber prebiehal v mesiacoch keď medvede spia zimným spánkom. Je pochopiteľné, že určitá časť medveďov sa napríklad kvôli teplej zime na spánok neuložila, ale metodika už od začiatku nebola dobrá. Keď sa robil prvý DNA výskum, oslovená bola väčšina užívateľov poľovných revírov, obyvatelia miest a obcí, turisti, študenti vysokých škôl, celá verenosť a vzorky sa zbierali od apríla tuším do októbra, nehovoriac o tom, že sa ich vyzbieralo v tom čase za kratšie obdobie takmer 3-tisíc.

horúčavy, medveď, zoo, bratislava Čítajte viac Medveď sem, medveď tam. Koľko ich na Slovensku naozaj je? Môže ich byť tisíc aj osemkrát viac

Čo hovoríte na zistenia PrF UK v Prahe?

Keď odznela informácia, že ŠOP SR poskytla UK Praha 2 000 vzoriek, tak naša prognóza bola, že z tohto množstva vzoriek bude možné diagnostikovať maximálne 1 000 kusov medveďov, čo sa aj potvrdilo.

Robíte nejaké svoje vlastné sčítanie? Akým spôsobom? Koľko medveďov je podľa vás na Slovensku?

Sčítanie zveri robia naši členovia, užívatelia revírov v rámci svojich poľovníckych revírov. Tieto výsledky sú na základe pozorovaní členov užívateľov poľovných revírov, záberov z fotopascí, zisťovaním stôp, ale najmä vizuálnym pozorovaním počas celého roka. Tieto údaje sa zhromažďujú u poľovníckeho hospodára, ktorý ich zaznačí do výkazu o stavoch zveri v danom poľovnom revíri, ktoré sú potom prostredníctvom okresných úradov, odborov pozemkových a lesných poskytované na spracovanie Národnému lesníckemu centru. Tieto údaje sú ešte tzv. očistené o možnú duplicitu v sčítaní. Takáto úprava nastáva hlavne u veľkých šeliem. Podľa SPK môže byť na Slovensku približne 2500 kusov.

Prečo sa medvede na Slovensku premnožili?

Premnožiť nie je správny výraz. Živočíchov je toľko, koľko ich dokáže uživiť prostredie. Konkrétne pre medveďa je mimoriadne úživné. O tomto probléme hovoríme už dlhodobo, a až teraz našu rétoriku začína preberať rezort životného prostredia. Pre medveďa sú úživné rozsiahle kalamitné plochy po lykožrútovej a veternej kalamite, ktoré zarastajú jahodami, malinami a podobne, ale hlavne poľnohospodárske plodiny, napr. kukurica je pestovaná na podhorí v kedysi zemiakárskych oblastiach. K tomu všetkému prispievajú ovocné sady a ďalšie aktivity človeka, ktoré poskytujú medveďom potravu.

Aké riešenia navrhujete?

SPK je teraz podsúvané, že žiada odstrel medveďov. SPK nežiada ani nežiadala o odstrel medveďov. O odstrel problémových medveďov žiadali samosprávy, chovatelia včiel, hospodárskych zvierat a užívatelia poľovných revírov tam, kde vznikali vysoké škody. SPK navrhuje riešenie, ktoré spočíva v preradení medveďa z prílohy IV. do prílohy V. smernice o biotopoch, aby mohli byť medvede lovené nie len na výnimku ako je to teraz, ale aby mohla byť odlovená určitá časť prírastku, ktorá je vopred stanovená širokou škálou odborníkov, tak ako to bolo v minulosti, keď sa stav medveďov udržiaval v únosnej výške. Až potom bude možné realizovať a uplatniť aj ďalšie opatrenia, ktoré teraz navrhuje rezort životného prostredia.

© Autorské práva vyhradené

58 debata chyba
Viac na túto tému: #medveď #poľovník #trus #regulácia