Premení sa Slovensko na obrie smetisko? Hrozí, že obce nedokážu zlikvidovať odpad od obyvateľov

Slovensko čaká od nového roka ďalšia povinnosť. Odpad musí byť pred uložením na skládku upravený a spracovaný. Týka sa to najmä bežného komunálneho odpadu, vyzbieraného od obyvateľov miest a obcí. Drvivá väčšina Slovenska však nemá technológie, aby to mohla spraviť.

04.11.2022 15:07
debata (9)

Slovensko sa dostáva do stavu, kedy nebude môcť zneškodniť odpad od obyvateľov, uviedli vo svojom vyhlásení zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Zväzu odpadového priemyslu, Združenia organizácií verejných prác a Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Nevylučujú štrajkovú pohotovosť, ani ostrý štrajk.

Slovensko sa totiž podľa nich dostáva do stavu, keď od 1.1.2023 nebude môcť zneškodniť odpad od obyvateľov. Znamená to, že odpad od obyvateľov sa prestane zbierať, zneškodňovať a zo Slovenska sa stane jedna veľká čierna skládka odpadov s obrovskými ekonomickými, zdravotnými a finančnými rizikami, tvrdia.

„Slovensko od 1.1.2023 čaká nová legislatívna povinnosť – tzv. úprava odpadov pred ich zneškodnením na skládkach. Týka sa predovšetkým zmesových komunálnych odpadov od obyvateľov (odpad v čiernych nádobách). Daná legislatívna povinnosť je zakotvená v článku 2 Smernice rady 1999/31/ES o skládkach odpadov ako fyzikálny/tepel­ný/chemický alebo biologický proces vrátane triedenia odpadu, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia,“ píše sa vo vyhlásení.

Podľa tohto vyhlásenia „žiadny zmesový komunálny odpad, ktorý nie je upravený, nemôže byť zneškodnený na skládkach“.

„Daná povinnosť je tak splniteľná len výstavbou technologických zariadení, ktoré daný odpad dokážu stabilizovať. A tu je najväčší problém. Vyše 85% Slovenska totiž takéto technológie nemá a to aj napriek tomu, že väčšina spoločností už podali projekty na výstavbu takýchto technologických zariadení. Najväčší problém je v tom, že za dva roky nie je štátna správa schopná dané projekty posúdiť a vydať stavebné povolenie. Bežný proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a stavebné konanie na Slovensku trvá 4 až 5 rokov a to vzhľadom na personálne poddimenzovanie štátnej správy a obštrukcie „pseudoaktivistov“, ktorí zneužívajú medzery v procese EIA a naťahujú konanie na niekoľko rokov,“ uvádzajú.

Signatári vyhlásenia majú ťažké srdce na ministerstvo životného prostredia.

"Inštitúcie, zastupujúce temer 100% trhu v oblasti miest/obcí a zberových spoločností už niekoľkokrát avizovali Ministerstvu ŽP, že dva roky na implementáciu danej povinnosti je málo a žiadajú o jej presunutie o dva roky – t.j. súčinnosťou od 1.1.2025, kedy je predpoklad, že väčšina predložených projektov bude mať stavebné povolenia a technologické zariadenia budú vybudované.

Súčasné vedenie MŽP SR, aj napriek tomu, že nám viackrát avizovalo, že s danou legislatívnou úpravou „bude niečo robiť“ však neprišlo do dnešného dňa so žiadnym návrhom. Daná povinnosť zdražie systém nakladania s odpadom aj o 100% a to znamená, že obce a mestá budú musieť obstarávať danú povinnosť. Proces verejného obstarávania u väčších obcí a temer všetkých miest trvá aj niekoľko mesiacov, takže je zrejmé, že žiadna obce/mesto už nestihne danú povinnosť obstarať, naviac ani nevie ako, keďže k danej povinnosti nebolo vydané žiadne usmernenie," tvrdia.

9 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo životného prostredia #odpady