Najvyšší správny súd vrátil prípad, týkajúci sa zmeny pohlavia, späť na krajský súd v B. Bystrici

Najvyšší správny súd SR zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala ochrany svojich práv proti opatreniu matriky v meste Zvolen. Vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie.

14.11.2022 12:08
debata (5)

Ako informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol, žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do príslušnej evidencie, okrem iného, aj zmenu jej pohlavia z mužského na ženské. Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia chirurgickým zákrokom.

„NSS SR sa s takýmto právnym názorom orgánu verejnej správy, resp. krajského súdu nestotožnil,“ zdôraznil Hajtol. Žalobkyňa síce podľa NSS SR v žiadosti o zmenu pohlavia adresovanej matrike nepriložila doklad o chirurgickej zmene pohlavia, ale všeobecne záväzná právna úprava SR neurčovala, akými dokladmi sa u žiadateľa preukazuje zmena pohlavia pre účely realizácie zmien v matrike.

„Právny názor krajského súdu, ktorý za vyššie uvedených podmienok striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, kasačný súd neakceptoval,“ dodal hovorca s tým, že NSS SR poukázal aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v takýchto alebo obdobných veciach.

„V ďalšom konaní bude preto úlohou krajského súdu opätovne dôsledne posúdiť a riadne odôvodniť predmetnú právnu otázku, a to s prihliadnutím na to, že všeobecne záväzná právna úprava SR v žiadnom ustanovení explicitne neurčuje, že pre verejnomocenskú akceptáciu zmeny pohlavia je potrebná realizácia chirurgického zákroku (kastrácia) a neobsahuje ani podrobnú úpravu, týkajúcu sa lekárskeho potvrdenia, na základe ktorého sa takáto zmena pohlavia má v evidencii realizovať,“ podotkol Hajtol. Ďalej priblížil, že krajský súd pri svojom rozhodovaní bude povinný prihliadať aj na rozhodovaciu prax ESĽP, ktorý sa vo svojej judikatúre už obdobnými otázkami zaoberal.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Banská Bystrica #zmena pohlavia #zmena mena #matrika #Najvyšší správny súd