Matica kritizuje nepovolenie zástav pri návšteve Devína, múzeum sa ohradilo

Matica slovenská (MS) kritizuje, že na hrade Devín nepovolili skupine predstaviteľov MS, evanjelického farára a študentov niesť zástavy počas ich utorkovej návštevy. Malo ísť o matičnú spomienku na vychádzku štúrovcov na Devín. Múzeum mesta Bratislavy (MMB) reagovalo, že akcia bola nahlásená ako školská skupina a až na mieste zistili, že má ísť o verejné podujatie, ktoré musí byť vopred dohodnuté a odsúhlasené.

27.04.2023 19:05
Devin, horna terasa, otvorenie Foto: ,
Horná časť hradu Devín.
debata (29)

Matica slovenská podľa jej tajomníka Jána Semana stretnutie riadne ohlásila MMB a bolo povolené. „Až hore pri pamätnej tabuli správca hradu vyzval predstaviteľov Matice slovenskej, aby stiahli zo žrdí slovenskú štátnu zástavu, zástavu Evanjelickej cirkvi a. v. a zástavu Matice slovenskej. Podľa ich tvrdení je nosenie zástav v areáli hradu na žrdi zakázané,“ skonštatoval s tým, že v minulosti pri spomienkových podujatiach pri príležitosti vychádzky štúrovcov nezakazovali priniesť si na hrad zástavy.

Múzeum mesta Bratislavy tvrdí, že hrad Devín nie je verejným priestranstvom, preto nestačí podujatie len oznámiť. „Ak má ktokoľvek záujem zorganizovať na hrade Devín verejné podujatie, je potrebné vopred dohodnúť termín a podmienky konania podujatia s vedením hradu Devín,“ uviedla v reakcii Katarína Selecká z MMB.

V utorok bola podľa nej nahlásená školská skupina. „Po príchode na pokladnicu hradu bolo prekvapením, že nejde o školskú skupinu, ale o účastníkov verejného podujatia,“ skonštatovala Selecká. Zamestnanci hradu preto postupovali podľa návštevného poriadku, ktorý návštevníkom nedovoľuje vnášať do areálu hradu „predmety, ktoré môžu ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škodu na majetku múzea alebo iných osôb“. Podľa interných pravidiel MMB medzi tieto predmety patria aj vlajkové tyče.

„Zamestnanci hradu napriek tomu, že zhromaždenie nebolo nahlásené, nechali spomienkové zhromaždenie prebehnúť. Zároveň však v súlade s návštevným poriadkom požadovali sňatie vlajok z vlajkových tyčí, držaniu vlajok samotných nijako nebránili,“ uviedla Selecká.

MMB deklaruje, že si váži Maticu slovenskú i historický odkaz štúrovcov, no musí prihliadať na plynulú a bezpečnú prevádzku lokalít zverených pod jeho správu.

Predsedníctvo MS sa zároveň obracia na členov Výboru NR SR pre kultúru a médiá, aby interpelovali za zrušenie zákazu nosenia zástav v areáli hradu Devín a múzeu odporučili, aby na veži hradu Devín osadili žrď so slovenskou štátnou zástavou, ako je to obvyklé aj na iných slovenských hradoch.

29 debata chyba
Viac na túto tému: #Matica slovenská #Devín #Múzeum mesta Bratislavy