Neschopní politici a chýbajúca vízia - za nespokojnosť s EÚ si môžeme sami. Ako to zmeniť?

Nechceme sa izolovať a príčinu nespokojnosti vidíme v „neschopných politikoch” na Slovensku. Zároveň sa zhodujeme, že Slovensko by malo byť aktívnejšie na európskej šachovnici. Okrem vecných diskusií nám však chýba vízia a stratégia slovenskej „hry” v politike EÚ.

21.05.2023 19:00

Ako by teda mala vyzerať? A čo robiť pre to, aby sme sa necítili v Európe ako cudzinci?

Priebežné výsledky DEMDIS diskusie opäť ukazujú, že napriek (na prvý pohľad) priepastným rozdielom máme toho spoločného viac, než by sme čakali.

Zapojte sa preto do pokračovania diskusie a nachádzania spoločnej reči.

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Kto sa zatiaľ zapojil?

Do diskusie sa už zapojilo rekordných vyše 1 600 účastníkov. Hlavné rozdiely spočívajú v otázke postavenia a zotrvania Slovenska v EÚ. Nezhodujeme sa tiež v miere spokojnosti s jej fungovaním.

Skupina A sa vyznačuje jasným proeurópskym postojom a väčšina (93 %) z nich sa cíti Slovákmi a Európanmi zároveň. S fungovaním EÚ sú vo všeobecnosti spokojní, no vnímajú aj jej nedostatky.

Skupina B naproti tomu vníma isté výhody členstva, ale je presvedčená, že členstvom v EÚ viac strácame, než získavame. Až 42 % z nich sa necíti ako Európan či Európanka. Skupina B pociťuje veľkú mieru nespokojnosti so spôsobom riadenia únie a so slovenskou reprezentáciou na jej pôde. Na čom sme sa teda dokázali zhodnúť?

Skutočne chceme európsku izoláciu?

Napriek tomu, že takmer polovica (43 %) diskutujúcich zo skupiny B si myslí, že Slovensko by sa malo izolovať od Európskej únie, s druhou skupinou sa zhodujú, že efektívna spolupráca nepopiera suverenitu.

Podobne (a paradoxne) však nachádzame konsenzus v tom, že „Slovensko by sa malo viac zapájať do politiky EÚ”. Nespokojní sme aj so svojou politickou reprezentáciou. Skupiny sa v drvivej väčšine zhodujú na tom, že za slabý hlas Slovenska v EÚ môžu „neschopní politici”. V každej zo skupín to takto vidí viac ako 80 % jej členov. Zhoda dokonca panuje aj na tom, že „pre slovenských politikov je ľahké zvaľovať vinu za svoje zlyhania na EÚ”.

V kontexte vyjadrených postojov sa tak požiadavka izolácie javí skôr ako zveličené vyjadrenie nespokojnosti s fungovaním EÚ. Pramení táto nespokojnosť z nedostatočnej a nekvalitnej účasti v Slovenska v európskej politike? A ako by mala vyzerať vízia „slovenskej ,hry’ a stratégie v politike EÚ”, ktorá nám zhodne chýba?

Vnímame nedostatok vecného dialógu a diskusie

Napriek značným nezhodám cítime potrebu diskutovať o postavení Slovenska na európskej šachovnici. Svedčí o tom nielen rekordný počet účastníkov, ale aj zhoda na tom, že „potrebujeme lepší dialóg medzi občanmi a európskymi inštitúciami”. Tento postoj sa prejavuje aj v zhode na tom, že „viac vecných diskusií o európskych záležitostiach by nám všetkým len prospelo” (96 % za v skupine A, 60 % v B).

Pre väčšinu z nás je európska identita, zdá sa, celkom samozrejmá a nemyslíme si, že Slovensko by vo svete malo stáť samo. Nespokojní sme so svojou reprezentáciou a s fungovaním spoločenstva, do ktorého patríme.

Ako si poradiť s touto dilemou? A čo by sme mali robiť pre to, aby sme sa v Európe necítili ako cudzinci?

Podeľte sa o váš názor v pokračovaní diskusie.

O projekte

Diskusiu zastrešuje občianske združenie DEMDIS, ktorého mediálnym partnerom je denník Pravda. Cieľom spolupráce je zapájanie širokej verejnosti do slušnej diskusie a nachádzanie konsenzu v rozdelenej spoločnosti.

Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike nájdete na tomto linku. Live report z diskusie môžete zas sledovať tu.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Slovensko #demdis #demokracia je diskusia #konsenzus na dosah #otvorení názorom