V Európe cudzincami byť nechceme, no chýba nám vízia, stratégia a dialóg (výsledky diskusie)

Chceme byť v Európe cudzincami? A prečo? DEMDIS diskusia nám opäť ukazuje, že názorová vyhranenosť nemusí byť prekážkou nachádzania zhody. Konsenzus existuje a je na dosah.

04.06.2023 19:00
debata (6)

Ten (okrem iného) nachádzame v tom, že sila nášho hlasu v EÚ dostatočne nenapĺňa potenciál, ktorý by mohla. Zhodné dôvody vnímame v nedostatočnej kvalite našej politickej reprezentácie, ako aj v tom, že pre politikov je ľahké zvaľovať vinu na EÚ za nepopulárne opatrenia.

Zároveň si priznávame, že nám chýba vízia a stratégia slovenskej „hry“ v európskej politike. Za nenaplnený potenciál nášho vplyvu a členstva v EÚ si tak do nemalej miery môžeme aj sami.

Kto sa zapojil?

Do diskusie na tému „Prečo (ne)chceme byť v Európe cudzincami?“ sa zapojil rekordný počet – 1 790 diskutu­júcich. Tí boli na základe svojho hlasovania rozdelení do dvoch názorových skupín – A a B. Zásadné názorové rozdiely sa objavujú v pohľade na EÚ, jej prospešnosti pre Slovensko a šance Slovenska na úspešnú existenciu mimo EÚ.

Skupinu A definuje najmä hlboká dôvera v budúcnosť Slovenska v EÚ a obava zo zlej reputácie Slovenska ako člena európskeho spoločenstva. Až 98 % diskutujúcich v tejto skupine je presvedčených, že „Slovensko by nemalo opúšťať európske spoločenstvo“. Táto skupina zároveň prejavuje pomerne nízku neistotu. Podiel odpovedí „neviem“ sa drží prevažne pod 15 %. Zároveň 62 % z nich deklaruje, že vie, ako funguje Európska únia.

Skupina B nie je spokojná s fungovaním EÚ, aj keď nezavrhuje výhody slovenskej účasti na väčšom spoločenstve. Pohľad tejto skupiny na fungovanie EÚ sa dá interpretovať ako euroskeptický, až cynický – charakterizuje ho viera v dominanciu väčších štátov únie nad menšími východnými členmi. Skupina B sa teda vyznačuje obavami z budúcnosti a nespokojnosťou s nárastom byrokratizácie a hierarchizácie Európskej únie. Zároveň 53 % z členov skupiny B deklaruje, že vie, ako funguje EÚ.

Najkonsenzuálnejšie názory v diskusii

  1. Neschopní politici = slabý hlas SK v EÚ.
  2. Chýba nám vízia slovenskej „hry“ a stratégie v politike EÚ.
  3. Potrebujeme lepší dialóg medzi občanmi a európskymi inštitúciami.
  4. Viac vecných diskusií o európskych témach by veci len prospelo.
  5. Viem, ako funguje EÚ.
  6. Chýbajú mi prehľadné informácie o aktuálnom dianí a politike EÚ.
  7. Slovensko by sa malo viac zapájať do politiky EÚ.
  8. Cítim sa byť aj Slovákom aj Európanom.
  9. Pre slovenských politikov je lákavé zvaľovať vinu na EÚ za nepopulárne opatrenia.

Chceme vystúpiť?

Napriek všetkej nespokojnosti sa nám úniu opúšťať nechce. Len 24 % diskutujúcich súhlasí, že by sme sa mali izolovať od Európskej únie. V skupine B nesúhlas s týmto tvrdením dosahuje 97 %, v skupine B s izoláciou súhlasí relatívna väčšina 43 % (21 % nerozhodnutých). Túžbu osamostatniť sa vyjadruje menšina 32 % diskutujúcich.

Podpora odchodu z únie je teda o niečo väčšia, než podpora úplnej izolácie od nej. V tomto svetle je zaujímavé sledovať zmenu postojov o pár percentuálnych bodov v závislosti od formulácie slovenského odchodu z EÚ.

Nespokojnosť s politickou reprezentáciou

Z diskusie vyplýva nespokojnosť s politickou reprezentáciou a s tým, ako nás zastupuje a presadzuje naše záujmy v európskej politike. Obe skupiny sa zhodnú, že nekvalitné politické zastúpenie spôsobuje slabý hlas slovenskej politiky v EÚ.

Relatívna zhoda panuje aj na tom, že „pre slovenských politikov je lákavé zvaľovať vinu za nepopulárne opatrenia na úniu“. Myslí si to 65 % zo všetkých diskutujúcich, väčšina v oboch skupinách.

Chýba nám vízia a stratégia našej „hry“

Zhodneme sa, že značná časť nespokojnosti s postavením Slovenska v EÚ pramení z domácich podmienok a faktorov. Okrem vnímanej nedostatočnej kvality reprezentácie Slovenska nachádzame konsenzus aj na tom, že nám chýba „vízia slovenskej ,hry’ a stratégie v politike EÚ“.

Tento názor sa premieta aj v zhode na tom, že „Slovensko by sa malo viac zapájať do politiky EÚ“.

Chýbajúca diskusia a informácie

Demokracia je diskusia. Preto je azda dobrou správou, že obom skupinám chýba viac vecných diskusií (aj) o európskych témach a otázkach. Po častejšom a kvalitnejšom dialógu medzi európskymi inštitúciami a občanmi zhodne túži až 74 % diskutujúcich.

Okrem nedostatočnej diskusie sa účastníci zhodujú aj na tom, že nám chýbajú „prehľadné informácie o politike a dianí v EÚ“.

Cítime sa byť Európanmi?

Medzi skupinami je značná miera zhodnej identifikácie sa s európskou identitou. Až 67 % diskutujúcich sa cíti byť aj Slovákmi, aj Európanmi pričom v oboch skupinách tvoria väčšinu. Ako Európan či Európanka sa vyslovene necíti 23 % všetkých diskutujúcich. Podobné percento diskutujúcich v skupine B teda zároveň tvrdí, že sa Európanmi cítia byť, aj že sa nimi necítia byť.

Konsenzus existuje

Aj keď nenachádzame absolútny konsenzus na tom, či by Slovensko malo zotrvať v EÚ, tak si zhodne uvedomujeme jej výhody ako aj nevýhody. Spoločne si ceníme slobodu pohybu, voľný obchod a uznávame, že v jednote je sila. Efektívnu spoluprácu zároveň nevnímame ako obmedzenie štátnej suverenity.

Konsenzus okrem toho nachádzame aj na tom, že sila nášho hlasu v EÚ dostatočne nenapĺňa potenciál, ktorý by mohla. Zhodné dôvody vnímame najmä v nedostatočnej kvalite našej politickej reprezentácie, ako aj v tom, že pre politikov je ľahké zvaľovať vinu na EÚ za nepopulárne opatrenia. Zároveň si zhodne priznávame, že nám chýba vízia a stratégia slovenskej „hry“ v európskej politike. Za nenaplnený potenciál nášho vplyvu a členstva v EÚ si tak do nemalej miery môžeme aj sami.

Demokracia je diskusia. So správnym prístupom vieme nielen zvýšiť slušnosť a vecnosť diskusie, ale aj nachádzať konsenzus. Téma postavenia Slovenska v EÚ je zároveň značne komplexná a má viacero rovín. Preto sa na rôzne nezodpovedané aspekty témy pozrieme bližšie v ďalších DEMDIS diskusiách. Potenciál nachádzania zhody totiž ani zďaleka nebol vyčerpaný.

Ďakujeme za vašu účasť!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Report z diskusie nájdete tu.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska únia #demdis #demokracia je diskusia #konsenzus na dosah