Povinný otčenáš, vyhrážky exorcistom. Riaditeľka po podivných praktikách v rodinnom centre skončila

Generálna prokuratúra zasiahla proti vynucovaniu náboženského vyznania a viery u detí v Centre pre deti a rodiny Trnava, ktoré je štátnou inštitúciou. Prokurátorka tam s okamžitou platnosťou zrušila "Duchovný program", informovala hovorkyňa GP Zuzana Drobová.

03.08.2023 10:49 , aktualizované: 16:59
Centrum pre deti a rodiny v Trnave Foto:
Centrum pre deti a rodiny v Trnave, kde dochádzalo k podivným duchovným praktikám.
debata (137)

Prípadom sa zaoberá aj trnavská polícia, informovala o tom televízia Markíza, ktorá na prípad upozornila po tom, ako sa na dianie v centre sťažovali zamestnanci a náhradní rodičia. V centra údajne riaditeľka viac ako rok deti nútila chodiť do kostola a modliť sa každý večer od ôsmej do pol deviatej 50 ružencov. Zamestnanci centra zase museli denne kropiť priestory svätenou vodou.

Mesiace mlčania

„Prípad si prezval vyšetrovateľ, ktorý vykoná potrebné procesné úkony na preverenie celej udalosti a vyvodenie aj prípadnej trestno-právnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.

Rodičia sa proti praktikám ozvali až po mesiacoch. Riaditeľka údajne poslala jedno z detí k exorcistovi, pretože tvrdilo, že je v ňom duch, ktorý ho núti robiť zlo. Na riaditeľku rodičia podlai trestné oznámenie.

Lucia Kossarova Čítajte viac Deti z detských domovov zažili často viac ako dospelí: Pre život však potrebujú náš čas a nezištnú pozornosť

Na základe podnetov preverilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) chod centra a nastavený duchovný program operatívne zrušilo ešte začiatkom júla, uviedla Marianna Šebová z ÚPSVR.

Pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately naďalej aktívne osobne komunikujú priamo s deťmi o ich živote v centre. „V uvedenom centre pre deti a rodiny bola nariadená rezortná hĺbková kontrola. Zároveň v tomto špecifickom prípade spolupracujeme s prokuratúrou,“ informovala Šebová.

Riaditeľka už skončila

Ako uviedla, je potrebné vziať do úvahy, že akákoľvek medializácia prípadu ovplyvňuje prostredie detí, ako aj ich samotné. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie o prebiehajúcej kontrole v zariadení a rozhovoroch s deťmi,“ povedala pre TASR Šebová.

Zároveň dodala, že od prvého momentu konajú predovšetkým s ohľadom na deti. „Na základe výsledkov šetrenia, kontroly a komplexného zhodnotenia situácie kontinuálne pokračujeme v prijímaní adekvátnych opatrení. Riaditeľka centra ukončila pracovný pomer dohodou,“ vysvetlila Šebová.

Prokurátorka vykonala na pokyn generálneho prokurátora v zariadení previerku. „Bolo zistené, že v zariadení je uplatňovaný ‚Duchovný program‘, ktorý striktným spôsobom vymedzuje spôsoby a možnosti praktizovania viery deťmi umiestnenými v zariadení,“ priblížila Drobová. Rovnako tak, že plnenie povinností vyplývajúcich z programu sa od detí vynucovalo aj pod hrozbou trestov a bez ohľadu na ich vôľu.

Vojnou najviac trpia deti
Video

„Z platnej právnej úpravy vyplýva povinnosť vytvárať v centrách pre deti a rodiny podmienky okrem iného aj na prejavovanie náboženského vyznania a viery. Je však potrebné zdôrazniť, že za vytváranie podmienok nie je možné považovať autoritatívne vynucovanie účasti detí na ‚Duchovnom programe‘, o ktorého vydaní, bez opory v zákone, rozhodla riaditeľka zariadenia,“ podotkla hovorkyňa. K prejavom viery musí podľa prokuratúry dochádzať bez nátlaku zo strany vedenia zariadenia, respektíve bez vynucovania pod hrozbami trestov.

Dodala, že program uplatňovaný v Centre pre deti a rodiny Trnava nemá oporu v zákone, neprípustným spôsobom zasahuje do slobody náboženského vyznania a viery. „Z vyššie uvedených dôvodov prokurátorka netrestného odboru generálnej prokuratúry vydala dňa 1. augusta 2023 v zmysle zákona o prokuratúre príkaz prokurátora, ktorým s okamžitou účinnosťou ‚Duchovný program‘ zrušila,“ doplnila Drobová s tým, že je zákonnou povinnosťou zariadenia tento príkaz vykonať.

Komisár je znepokojený

Komisára pre deti Jozefa Mikloška udalosti v centre znepokojili. Obracia sa na všetky štatutárne orgány zariadení, v ktorých sú umiestnené deti, aby slobody a práva detí plne rešpektovali a aby nevynucovali od detí akýkoľvek postoj v otázkach náboženskej slobody.

„Komisár upozorňuje na to, že sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery je základným ľudským právom každej osoby, a teda aj dieťaťa. Do tohto práva patrí aj prejavovanie viery slobodne sám alebo aj s inými a tiež účasť na náboženských aktoch a náboženská výchova. Do pojmu slobody myslenia patrí aj právo nemať vieru,“ informovala Mária Gregušová z Úradu komisára pre deti.

Dané práva a slobody sú garantované systémom medzinárodných zmlúv a Ústavou SR. „Nie je prípustné nútiť kohokoľvek, aby vieru prejavoval, alebo naopak, zakázať, aby tak nečinil,“ dodali v stanovisku.

137 debata chyba
Viac na túto tému: #Generálna prokuratúra #Trnava #duchovní