Anketa: Takmer polovica zamestnaní onedlho zanikne. Ako sa na to pripraviť?

Zmena sa dotkne nás všetkých. Študenti, pracujúci či dôchodcovia - všetci sa budeme musieť prispôsobiť rýchlo sa meniacej spoločnosti. Aké zručnosti sú potrebné na dôstojný život v 21. storočí? A akým prekážkam čelíme pri ich nadobúdaní? Odborníci vysvetľujú, čo nás čaká a ako sa pripraviť na budúcnosť plnú zmien.

23.08.2023 19:00
Titulka 2 Demdis zrucnosti Foto:

Demokracia je diskusia. Zapojte sa preto aj vy do aktuálnej diskusie, ktorú nájdete v závere tohto článku. Priebežné výsledky si môžete pozrieť TU.

Odhaduje sa, že do roku 2030 až jedna tretina pracovníkov bude zaradená do inej pracovnej kategórie, než v akej sú dnes. 40 % súčasných povolaní v blízkej budúcnosti nebude existovať, 65 % dnešných žiakov bude robiť prácu, ktorá ešte dnes neexistuje, a automatizácia ovplyvní jedno z piatich budúcich zamestnaní.

Väčšina zručností, ktoré budú potrebné na získanie práce, budú „mäkké zručnosti“. S tým súvisia aj výzvy, ktorým budú ľudia pri ich nadobúdaní čeliť.

Osobná motivácia, trpezlivosť a otvorenosť novým skúsenostiam môžu pomôcť jednotlivcom prekonať tieto výzvy a nadobudnúť potrebné zručnosti, upozorňujú odborníci.

V podmienkach Slovenska však narážame najmä na neexistujúcu inštitucionalizáciu celoživotného vzdelávania a jeho dlhodobé zanedbávanie, dodávajú.

V DEMDIS diskusii, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy v závere článku, hľadáme zručnosti potrebné pre dôstojný život v 21. storočí.

DEMDIS zrucnosti pre 21. storocie Čítajte viac Dôstojný život v 21. storočí? Nové zručnosti a adaptácia nevyhnutnosťou

V druhej ankete odborníci zaoberajúci sa vzdelávaním odpovedali na tieto dve otázky:

  1. Aké zručnosti sú potrebné na to, aby človek dôstojne „prežil“ 21. storočie?
  2. Akým prekážkam ľudia čelia pri nadobúdaní týchto potrebných zručností?

Zuzana Rumiz

prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska a generálna riaditeľka spoločnosti ManpowerGroup Slovakia

Zuzana Rumiz Foto: Archív Zuzana Rumiz
Zuzana Rumiz Zuzana Rumiz
  1. Za kľúčové zručnosti pre 21. storočie považujem analytické schopnosti a kritické myslenie a schopnosť učiť sa. Všetci máme prístup k obrovskému množstvu informácií, z ktorých je potrebné vedieť si dobre vybrať a správne dané informácie vyhodnocovať. To je v súčasnej dobe plnej dezinformácií obrovský problém a s postupom umelej inteligencie sa tento problém ešte viac prehĺbi. Ako ďalšie dôležité zručnosti by som spomenula schopnosť komunikovať s ľuďmi a konštruktívne riešiť problémy. Bez schopnosti a ochoty učiť sa to takisto nepôjde.
  2. Problémom je, že na tieto zručnosti sa v našom vzdelávaní nekladie dôraz, príliš málo sa rozvíjajú, a aj preto je situácia v tomto smere dosť zlá. Bolo by dobré, aby sa školstvo viac zameralo na rozvíjanie týchto problémov. Aj dospelí v každom veku však majú možnosť sa v tomto smere vzdelávať, či už prostredníctvom špecializovaných kurzov, alebo samovzdelávania.

Monika Uhlerová

prezidentka Konfederácie odborových zväzov

Monika Uhlerová Foto: Archív Monika Uhlerová
Monika Uhlerová Monika Uhlerová
  1. Otázka „prežitia“ v 21. storočí nie je len výzvou pre jednotlivca, ale pre celý komplex verejných politík, ktoré sa musia prispôsobiť dynamickému vývoju vo svete práce vyvolaným súborom zmien – klimatických, technologických, demografických. Spoločným nositeľom zvládania týchto zmien bude „adaptabilita“, čiže schopnosť jednotlivca prispôsobovať sa neustále sa meniacim podmienkam, ako aj verejných politík vývoj reflektovať a adaptovať ich na nové potreby tak, aby v čo najväčšej miere eliminovali vytváranie skupín vylúčených, ktorí aj z objektívnych príčin nedokážu na meniace sa podmienky adekvátne reagovať.
  2. Súčasťou schopnosti prispôsobiť sa bude potreba neustáleho vzdelávania a získavania aktuálne potrebných zručností. V podmienkach Slovenska narážame najmä na neexistujúcu inštitucionalizáciu celoživotného vzdelávania a na jeho dlhodobé zanedbávanie. Ďalším problémom je chýbajúca reflexia zmien a prognózovaných očakávaní vo verejných politikách, napríklad sociálnej, sociálneho zabezpečenia, dôchodkovej, vzdelávacej, trhu práce, daňovej a pod.

Adriana Poliaková

odborná asistentka Katedry pedagogiky PdF Univerzity Komenského

Adriana Poliaková Foto: Archív Adriana Poliaková
Adriana Poliaková Adriana Poliaková
  1. Dôstojné „prežitie“ 21. storočia zahŕňa schopnosť neustále sa učiť, prispôsobovať sa a byť aktívnym účastníkom spoločnosti. Svet sa stále viac digitalizuje, a preto je dôležité mať schopnosti práce s technológiami a digitálnymi nástrojmi. Schopnosť analyzovať informácie, hodnotiť ich dôveryhodnosť a vyvodiť závery je nevyhnutná na to, aby ste dokázali riešiť komplexné problémy. Schopnosť efektívne komunikovať s ľuďmi je dôležitá vo všetkých oblastiach života. Ďalej sú to tiež medzikultúrne a sociálne zručnosti, finančná gramotnosť, emocionálna inteligencia či zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Tieto zručnosti teda zahŕňajú nielen technické aspekty, ale aj sociálne a emocionálne aspekty, čo odráža komplexnosť a multifunkčnosť sveta, v ktorom žijeme.
  2. To môže byť neschopnosť držať krok s tempom technologického a spoločenského pokroku, strach z automatizácie, informačná preťaženosť, finančná nedostupnosť doplnkového vzdelávania, strach z neznámeho či nedostatok času. Je ale dôležité uvedomiť si, že prekonávanie týchto prekážok je možné. Osobná motivácia, trpezlivosť a otvorenosť novým skúsenostiam môžu pomôcť jednotlivcom prekonať tieto výzvy a nadobudnúť potrebné zručnosti pre 21. storočie.

Klára Tihláriková

vedúca tímu Mareena v Humanitnom centre Gabčíkovo. Združenie Mareena sa venuje integrácií cudzincov a utečencov na Slovensku

Klára Tihláriková Foto: Archív Klára Tihláriková
Klára Tihláriková Klára Tihláriková
  1. Schopnosť kriticky prijímať a overovať informácie, schopnosť vnímať stierajúci sa rozdiel medzi virtuálnym a nevirtuálnym svetom, mať pochopenie pre dynamicky sa rozvíjajúcu a meniacu spoločnosť, neignorovať aktuálne témy – napr. klimatické zmeny či psychické zdravie, ako aj decentné digitálne zručnosti.
  2. Katastrofálny stav vzdelávacieho systému na Slovensku, nedostatok príležitostí pre rozvoj mladých, nerovnosť postavenia žien a mužov v spoločnosti, spiatočnícke tendencie spoločnosti, neefektívny a nedostatočný boj proti dezinformáciám, minimálna podpora rozvoja občianskej spoločnosti, chýbajúca proľudská orientácia služieb, vyčerpanie a rezignácia spoločnosti.

Čo si myslíte vy?

Aké zručnosti budeme potrebovať pre dôstojný život v 21. storočí? Kto by nás mal k nim viesť? A akým prekážkam čelíme?

Zapojte sa do diskusie na tému, ktorá sa týka našej spoločnej budúcnosti!

Zahlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

SR Košice odborári OZ KOVO zhromaždenie mzdy KEX Čítajte viac Svet sa mení závratnou rýchlosťou. Aké zručnosti potrebujeme pre 21. storočie?

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #anketa #digitalizácia #demokracia #trh práce #Monika Uhlerová #demdis #zručnosti pre 21. storočie