Nová vláda, nové poriadky. Čo sme ochotní tolerovať a čo nie?

Politik nesmie zneužívať moc pre osobné záujmy a kšefty. Zhodujeme sa aj na tom, že žiadna vláda by nemala zasahovať do nezávislosti justície. Podarí sa takto novej vláde získať všeobecnú dôveru spoločnosti? A ako?

26.10.2023 19:00

Zhodujeme sa, že víťaz volieb by mal sledovať záujmy aj tých, ktorí ho nevolili. Ako ešte sa môže spoločnosť brániť pred zneužívaním moci?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a budujme zhodu v rozhádanej spoločnosti!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Kto sa zapojil?

prebiehajúcej diskusii sa zatiaľ vyprofilovali dve skupiny. Skupina A podporuje nastupujúcu vládu, nedôveruje médiám. Myslí si, že prezident musí vymenovať aj ministrov, proti ktorým má vážne výhrady. Skupina B je nespokojná s výsledkom volieb a je ochotnejšia brániť demokraciu. A to aj nedemokratickými prostriedkami.

Zneužívanie moci netolerujeme

Úplná zhoda medzi diskutujúcimi nastala v otázke zneužívania moci. Takmer 90 % všetkých diskutujúcich sa zhoduje, že „politik nesmie zneužívať moc pre osobné záujmy a kšefty”.

Takisto nesúhlasíme s okrídlenou vetou „vyhraj voľby a môžeš všetko”. V oboch skupinách dosiahol nesúhlas absolútnu väčšinu.

Z doterajšej debaty jasne vyplýva, že nie sme ochotní tolerovať zneužívanie moci a že sme si vedomí demokratických limitov, ktoré zaväzujú každú vládu.

Víťaz zastupuje všetkých

Uvedomujeme si nielen limity moci, ale aj to, že akákoľvek vláda je vládou pre všetkých. Obe skupiny sa v absolútnej väčšine zhodli, že „víťaz volieb by mal sledovať záujmy aj tých, ktorí ho nevolili”, a že koalícia „musí rešpektovať aj opozíciu a hľadať riešenia pre blaho ľudí v SR”.

Čo sa hľadania riešení týka, vidíme cestu v zapájaní odborníkov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Obe skupiny sa zhodli, že „poslanci môžu zastupovať aj bez politických strán a majú byť odvolateľní. Odborné veci musia riešiť naši najlepší odborníci, nie politici.”

Právo kritizovať

Komentárom, s ktorým súhlasilo suverénne najmenej ľudí, sa stal výrok „len politici môžu kritizovať vládu”. Právo na kritiku vidíme ako univerzálne, ale na základe čoho ju viesť? V otázke zdrojov informácií zďaleka nie sme podobne jednotní. Väčšina z nás súhlasí, že „médiá by mali byť strážnymi psami demokracie”, ale nie sme spokojní s tým, ako túto zverenú úlohu plnia. Väčšina diskutujúcich je presvedčená, že „médiá klamú jedna radosť”, hoci skupiny sa v tomto medzi sebou nezhodnú.

Čo si myslíte vy?

Vnímame hrozbu zneužívania moci, a myslíme si, že víťaz volieb je tu pre všetkých. Komu však dôverovať?

Médiám? Jeden druhému?

Bez diskusie niet dôvery. Zapojte sa do pokračovania diskusie

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Diskusie organizujeme dobrovoľne, pretože nám záleží na slušnej a vecnej diskusii. Viac informácií a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live report z diskusie môžete sledovať tu.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #vláda SR #demdis #demokracia je diskusia #konsenzus na dosah #otvorení názorom #zneužívanie moci