Čo s (anti)systémom, ku ktorému sme sa preštrngali?

Je čo oslavovať? Ideály slobody a demokracie po vyše troch dekádach od ich víťazstva čelia vážnej kríze. Praskajú pod silnejúcim tlakom antisystémových síl, alebo je chyba v našej deformovanej verzii demokracie?

19.11.2023 19:00

Z jednej strany sa ozývajú hlasy proti liberálnej demokracii, z druhej volania po obrane pred antisystémovými silami. Napriek existujúcej zhode panuje obojstranný monológ.

Otázkou tak je, ako zlepšiť našu demokraciu a priblížiť ju viac k ľuďom? Rezignovať, zreformovať či zboriť a postaviť nanovo?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločnú reč!

Hlasujte za aspoň sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Proti systému čoho?

Jednou z príčin vzájomných nedorozumení pramení z odlišného vnímania a interpretácie abstraktných pojmov. A diskusie o antisystémových silách, liberálnej demokracii či totalite sa v tomto svetle nejavia byť výnimkou. Čo je teda systém, ktorý je spoločnosťou vnímaný ako chybný a treba ho zlepšiť?

Najčastejšie sa v tomto svetle hovorí o systéme liberálnej demokracie. Konflikt sa neraz prezentuje ako súboj medzi tými, ktorí podporujú slobodnú (liberálnu) spoločnosť a tými, ktorí požadujú novú totalitu. Čo ak však ide o skreslené vnímanie reality?

Výsledky DEMDIS diskusií nám opakovane odhaľujú mnohé a silné zhody medzi na prvý pohľad nezmieriteľnými tábormi. Zhodneme sa na podpore demokracie, rovnosti, slobody, princípov právneho štátu, ľudských práv, dôstojnosti, férovej a slušnej verejnej diskusie… Ak sme v otázke hodnôt na jednej lodi, nie je problém len v nedostatku dialógu o tom, ako ich pretavovať do reality?

Proti nefunkčnému systému?

DEMDIS diskusia z novembra 2022 nám ukázala, že narastajúca podpora tvrdej ruky autoritárskeho lídra nepramení z odmietania demokracie ako takej. Problém zhodne vidíme v tom, že naša demokracia nefunguje tak, ako by mala. V septembri sme sa zas zhodli aj na tom, že ak nemalú časť spoločnosti vylučujeme z demokratických procesov, nečudujme sa narastajúcej nevraživosti.

Ak nachádzame zhodu na vnímaní problému, nie sme náhodou všetci tak trochu proti systému? Proti systému nedostatočného napĺňania ideálov slobodnej a spravodlivej demokracie? Nenabúrava sa touto perspektívou zjednodušené vnímanie konfliktu na „dobrých” a „zlých”?

Demokracia ako systém nenásilného presadzovania záujmov (?)

Demokracia je diskusia a zhoda v rozhádanej spoločnosti existuje. Kľúčovou otázkou však zostáva, ako liečiť chorľavý systém? Akými prostriedkami by sme mali pristúpiť k jeho oprave? Myslíte si, že zmena je možná postupným reformovaním systému? Alebo by sme ho mali celý zboriť a postaviť nanovo?

Platí zhoda na tom, že naše záujmy by sme nemali presadzovať vyhrážkami, zneužívaním moci a násilím? Zapojte sa do diskusie a pokračujme v rozvíjaní slušného a vecného dialógu!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #demokracia #diskusia #antisystémové sily #November '89 #demdis #konsenzus na dosah #otvorení názorom