(Ne)zamestnávanie cudzincov. Premárnená príležitosť či problém?

Starnúca populácia, desaťtisíce neobsadených pracovných miest či odchod mladých talentov deformujú náš trh práce. Je v tomto kontexte zamestnávanie cudzincov skutočne problémom alebo príležitosťou? Nie je najvyšší čas uľahčiť proces ich uplatnenia sa?

26.11.2023 19:00

Mal by našu pracovnú politiku formovať strach z neznáma či snaha o lepšie a bohatšie Slovensko? Čo si myslíte vy?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Prečo sa pýtame?

Takmer 80 000 voľných pracovných miest nevieme obsadiť. Naša krajina k tomu čelí intenzívnemu odlivu mozgov a demografickej kríze. „Nízka pôrodnosť, odliv a malá otvorenosť imigrácii z iných krajín negatívne ovplyvňujú udržateľnosť verejných financií vrátane dôchodkového a zdravotného systému,” uvádza sa v Návode pre úspešné Slovensko (2023).

Aj preto sa čoraz častejšie hovorí o riadenej migrácii, ktorá by nám umožnila stabilizovať trh práce a prispieť k bohatšiemu Slovensku. Podľa Martina Hoštáka, generálneho sekretára RÚZ, je však proces zamestnávania migrantov prebyrokratizovaný a ťažkopádny. Dôvod vidí najmä vo využívaní antiimigračných postojov, ktoré síce prinášajú politikom politické body, ale z dlhodobého hľadiska našej spoločnosti škodia. Nie je teda najvyšší čas prehodnotiť náš postoj?

Migrácia: problém či príležitosť?

Téma migrácie dlhodobo traumatizuje a rozdeľuje spoločnosť. Pre drvivú väčšinu nelegálnych migrantov je Slovensko len tranzitnou krajinou. Napriek tomu sa ich dočasná prítomnosť opakovane stáva silnou politickou témou. Má tento kontext vplyv aj na náš postoj k zamestnávaniu legálnych migrantov? Je súčasný stav ideálny? Neexistujú lepšie riešenia v podobe riadenej migrácie?

Za akých podmienok?

Aktuálny proces prijímania zamestnancov z tretích krajín (mimo EÚ) je charakteristický vysokou komplexitou a byrokraciou. Respondenti kvalitatívneho prieskumu (2015) medzi zamestnávateľmi opakovane uvádzali, že proces prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín je „strašne problematický, zdĺhavý, byrokraticky náročný, jednotlivé inštitúcie si odporujú“. Nie je tak namieste tento proces zjednodušiť? Skutočne chceme odrádzať potenciálnych zamestnancov ťažkopádnym procesom?

Čo si myslíte vy? Nie je najvyšší čas prehodnotiť náš postoj k legálnym pracovníkom z tretích krajín?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

© Autorské práva vyhradené

chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #imigrácia #demdis #demokracia je diskusia #konsenzus na dosah #otvorení názorom #demografická kríza