Operácie v zahraničí. Čo hradí poisťovňa a koľko bude zákrok stáť pacienta? Návody a príklady

Od začiatku roka malo byť pre pacientov jasnejšie, kedy presne sa dostanú na operáciu či iný zdravotnícky výkon. Zdravotné poisťovne aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali po novom na svojich weboch sprecizovať tzv. čakacie listiny. Mal to byť aj varovne zdvihnutý prst pre poisťovne. Tie by v prípade, ak by nedodržali čakaciu lehotu, boli zákonom nútené uhradiť pacientovi liečbu v zahraničí.

05.03.2024 06:00
debata (4)
Dolinková o prioritách na rezorte zdravotníctva
Video

Politické sľuby sa však nepremenili v realitu. O zavedení maximálnych čakacích lehôt sa v zdravotníckom sektore hovorí už od roku 2021. Podľa pôvodných plánov mali byť zavedené ešte v roku 2022. Situáciu však skomplikovali nakopené operácie z čias pandémie, nedostatok dát o čakacích dobách a proces nových pravidiel sa zasekol. Nové vedenie rezortu zdravotníctva iniciatívu oživilo aj s novým ambicióznym termínom – v januári 2025 presne zakategorizujú najdlhšie možné čakanie na 600 zákrokov.

Od budúceho roka by však malo začať platiť aj opatrenie, podľa ktorého každý pacient, ktorý dostane termín operácie neskôr, ako je maximálna povolená lehota, dostane nárok na operáciu v nezmluvnej nemocnici, alebo aj v zahraničí. Za rýchlejším zákrokom teda bude možné vycestovať na náklady poisťovne. To má poskytovateľov poistenia zase motivovať pomôcť ich klientom vybaviť zákrok čo najrýchlejšie a čo najbližšie – súkromníci či zahraničie ich totiž vyjdú drahšie.

Ako sa vybavuje zákrok v zahraničí

Existujú dva spôsoby, ako pokryť náklady na vaše plánované lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ:

1. Zdravotná poisťovňa môže priamo pokryť všetky náklady

 • Tento systém platí pre verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – súkromné ošetrenia nepokrýva. Pred vycestovaním na účely ošetrenia musíte vždy požiadať svoju poisťovňu o predchádzajúce povolenie. Ak poisťovňa ošetrenie schváli, dostanete príslušný formulár povolenia (tzv. formulár S2).
 • Náklady na vaše lekárske ošetrenie pokryje vaša zdravotná poisťovňa podľa sadzieb náhrad v krajine vášho ošetrenia.
 • Náhrada sa obvykle uskutoční priamo medzi zúčastnenými inštitúciami, takže za ošetrenie nebudete musieť platiť.
 • V prípade ošetrenia v krajine, kde liečbu zvyčajne hradia pacienti, ktorí si náklady následne uplatnia vo svojej zdravotnej poisťovni, budete pravdepodobne musieť znášať náklady na ošetrenie sami. Môžete potom požiadať o ich náhradu príslušný orgán v krajine, v ktorej sa poskytuje ošetrenie. Tento orgán vám priamo vyplatí náhradu výdavkov v rovnakej miere, aká platí pre miestnych poistencov.
 • Náhradu výdavkov si môžete prípadne uplatniť vo svojej poisťovni po návrate do domovskej krajiny. Ak je miera náhrady za ošetrenie, ktoré ste podstúpili v zahraničí, vyššia v krajine, kde ste poistení, máte nárok, aby vám vaša poisťovňa doplatila rozdiel formou dodatočnej náhrady výdavkov.

2. Náklady na ošetrenie môžete zaplatiť sami a následne žiadať ich náhradu

 • Táto možnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov – verejných aj súkromných.
 • V takomto prípade sa náklady nahrádzajú do výšky nákladov na takéto ošetrenie vo vašej domovskej krajine, ale len ak by ste doma na takéto ošetrenie mali nárok.
 • Je tiež možné, že budete musieť požiadať o predchádzajúce povolenie ošetrenia vyžadujúceho si prenocovanie v nemocnici alebo vysokošpeciali­zovanú a drahú zdravotnícku infraštruktúru – skontaktuje sa s vašou zdravotnou poisťovňou alebo s národným kontaktným miestom.
 • V inej krajine EÚ vás pri tejto možno považovať za súkromného pacienta. Mohli by vám byť účtované súkromné ceny, a to dokonca aj vo verejných zariadeniach. Náhrada vám bude vždy poskytnutá na úrovni verejných cien, a preto budete musieť znášať rozdiel.

Bez ohľadu na to, akú možnosť si vyberiete, vaša zdravotná poisťovňa nemôže zamietnuť žiadosť o predchádzajúce povolenie, ak:

 • na konkrétne ošetrenie, ktoré potrebujete, sa vzťahuje vaše povinné zdravotné poistenie,
 • ošetrenie vám nevedia poskytnúť bez zbytočného odkladu vo vašej krajine vzhľadom na váš aktuálny zdravotný stav a priebeh vášho ochorenia.

ZDROJ: Európska komisia

Príklady, ako žiadať o operáciu v zahraničí

Príklad 1. Nepotrebujete vždy predchádzajúce povolenie, ale náklady sa budú líšiť

 • Hugo si chce dať odstrániť sivý zákal (ktorý jeho zdravotná poisťovňa nahrádza) v Nemecku. Náklady na zákrok sú však v Nemecku vyššie ako v jeho domovskej krajine. Keďže Hugo chce mať zaplatené celé náklady, musí svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o predchádzajúce povolenie (formulár S2). Ak povolenie získa, môže sa v zahraničí podrobiť zákroku. Otázku krytia celkových nákladov by spravidla mali vyriešiť medzi sebou príslušné inštitúcie. Jeho zdravotná poisťovňa však môže odmietnuť vydať formulár S2, ak by bolo možné Hugovi poskytnúť ošetrenie v jeho domovskej krajine v rámci lekársky odôvodniteľnej lehoty.
 • Yvonne si chce rovnako dať odstrániť sivý zákal a takisto v Nemecku. Aj jej zdravotná poisťovňa tento zákrok za normálnych okolností pokrýva. Chce byť ošetrená čo najskôr. Yvonne kontaktuje národné kontaktné miesto vo svojej domovskej krajine, aby zistila, či musí požiadať o predchádzajúce povolenie. Zistí, že to nemusí urobiť, pretože ošetrenie si nevyžaduje prenocovanie v nemocnici ani vysokošpeciali­zovanú a nákladnú zdravotnícku infraštruktúru. Preto vycestuje do zahraničia a absolvuje ošetrenie na súkromnej klinike. Yvonne zaplatí za ošetrenie a po návrate domov požiada o úhradu svoju zdravotnú poisťovňu. Bez formulára S2 jej zdravotná poisťovňa uhradí náklady iba do výšky verejnej sadzby stanovenej v jej domovskej krajine. Yvonne teda musí znášať rozdiel medzi cenou, ktorú zaplatila súkromnej klinike v Nemecku, a sadzbou náhrady vo svojej domovskej krajine.

Príklad 2. V niektorých prípadoch je možné, že budete musieť zaplatiť časť nákladov vopred, a to aj napriek predchádzajúcemu povoleniu

 • Agáta chce absolvovať komplexný chirurgický zákrok vo fínskej nemocnici, ktorá je súčasťou verejného zdravotného systému. Táto operácia podlieha predchádzajúcemu povoleniu v jej domovskej krajine. Agáta preto žiada o predchádzajúce povolenie (formulár S2). V prípade získania povolenia sú jej náklady na ošetrenie pokryté priamo.
 • Bernard chce rovnaký chirurgický zákrok, takisto vo Fínsku, ale v súkromnej nemocnici. Aj v tomto prípade musí požiadať o predchádzajúce povolenie, ale možnosť priamej platby sa na súkromnú zdravotnú starostlivosť neuplatňuje. Ak Bernard získa predchádzajúce povolenie, musí sám zaplatiť náklady na chirurgický zákrok a následne požiadať o ich náhradu. Mal by dostať náhradu do výšky uplatňovanej v jeho domovskej krajine za rovnaký druh operácie a znášať rozdiel medzi cenou ošetrenia a sadzbou náhrady.

ZDROJ: EK

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #nemocnica #zdravie #operácie #Dôvera #VšZP #Union #zákrok