O hlasovací preukaz v eurovoľbách je možné požiadať do 3. mája

23.04.2019 13:50

O hlasovací preukaz v eurovoľbách je možné požiadať elektronicky, ako aj formou listu do 3. mája. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. Osobne si môže volič hlasovací preukaz vyzdvihnúť na obecnom úrade najneskôr deň pred konaním volieb, čiže 24. mája.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu má byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb, čiže do 3. mája. V žiadosti občan uvedie svoje údaje, ako aj adresu, kam má byť preukaz poslaný. Hlasovací preukaz môže zaňho prevziať aj iný občan, v takom prípade musí v žiadosti uviesť aj jeho údaje. Emailovú adresu na doručovanie žiadostí má obec zverejniť na svojom webe. „Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce,“ informuje ministerstvo.

Preukaz si možno vyzdvihnúť na obecnom úrade aj osobne, najneskôr deň pred konaním volieb. Vyzdvihnúť ho môže za žiadateľa aj osoba, ktorú na to splnomocní.

„Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie,“ upozorňuje rezort. „Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom,“ doplnilo ministerstvo.

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.

#eurovoľby #hlasovací preukaz
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku