Prečo ísť voliť poslancov europarlamentu ?

Už 25. mája môžeme rozhodnúť o tom, kto bude Slovensko zastupovať v Európskom parlamente. Volebné miestnosti budú na Slovensku otvorené už od 7. hodiny ráno až do 22. hodiny večer.

22.05.2019 07:00
EÚ / voľby do Európskeho parlamentu /
Ilustračné foto
debata (2)

Európski poslanci obhajujú vaše záujmy v EÚ. Môžu nielen vytvárať nové právne predpisy a rozhodovať o nich, ale aj hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ a to, na čo sa vynakladajú peniaze z vašich daní. Majú aj možnosť začať vyšetrovanie v konkrétnych veciach.

V roku 2014, pri predchádzajúcich eurovoľbách, prišlo k urnám len 13 percent obyvateľov Slovenska. Je to vôbec najnižšia účasť Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu, najmenej z celej Európskej únie.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku preto predstavuje s blížiacimi sa eurovoľbami novú kampaň, ktorá apeluje na všetkých Slovákov, aby išli 25. mája voliť. Prečo?

Pretože európske voľby v máji 2019 priamo ovplyvnia nás všetkých. Rozhodnú o tom, aké ďalšie kroky Európa podnikne, aby riešila naše spoločné obavy týkajúce sa práce, podnikania, bezpečnosti, migrácie či zmeny klímy.

Európa patrí nám všetkým a rozhodnutia by sme mali prijímať spoločne, preto je dôležité, aby sa volieb zúčastnilo čo najviac ľudí. Svojím hlasom môžete prispieť k rozhodovaniu o tom, akú Európu budeme mať.

Európsky parlament má pri prijímaní legislatívy rovnocennú rozhodovaciu právomoc ako Rada EÚ (členské štáty). Veľká časť legislatívy na Slovensku, ako aj v ostatných členských štátoch EÚ, pritom pochádza z európskej legislatívy – preto majú eurovoľby pre členské štáty obrovský význam. Vyjadrite svoj názor v eurovoľbách.

Slovensko a EÚ

14 miliárd eur je „čistý zisk“ Slovenska z európskych fondov do roku 2020. Na Slovensko z EÚ prúdi 15 mld € a náš príspevok je 1 mld €.

11 miliárd eur je suma, ktorú v rokoch 2004 – 2015 dostalo Slovensko z fondov EÚ „navyše“ oproti tomu, koľko do fondov zaplatilo. Slovensko dostáva z rozpočtu únie viac, ako prispieva.

Foto: SHUTTERSTOCK
Slovensko a EÚ

Vyše 107 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest sa na Slovensku postavilo vďaka eurofondom len za prvých desať rokov členstva v únii. Z eurofondov sa financovala aj modernizácia 1 430 km ciest I., II. a III. triedy a 105 km železníc.

938 obcí a miest na Slovensku má vďaka eurofondom obnovené verejné priestranstvá, 300 sídiel verejné osvetlenie.

1 050 škôl, 88 nemocníc a polikliník, ako aj 208 zariadení sociálnej starostlivosti sa zmodernizovalo z eurofondov.

132-tisíc nových pracovných miest vzniklo na Slovensku vďaka podpore EÚ.

1 800 km kanalizácií a 43 čistiarní odpadových vôd funguje na Slovensku vďaka peniazom z EÚ.

150 miliónov eur investovalo Slovensko z eurofondov do protipovodňových opatrení.

Aké výhody nám prináša členstvo v EÚ?

Neekonomické výhody:

 • 70 rokov mieru – najdlhšie mierové obdobie v histórii európskeho kontinentu
 • spolurozhodovanie o budúcnosti – Slovensko ako súčasť EÚ dokáže byť globálnym hráčom – sedí pri stole pri všetkých zásadných rozhodnutiach
 • umožňuje mladým ľuďom študovať a získavať skúsenosti v zahraničí – program Erasmus+
 • spoločné riešenie globálnych problémov ako klimatické zmeny, ochrana životného prostredia a prírody
 • posilnenie demokratických hodnôt na Slovensku
 • zvýšenie bezpečnosti vďaka justičnej a policajnej spolupráci
 • rozvoj vedy, výskumu a vývoja
 • spoločné celoeurópske riešenie odborných problémov, na ktoré jednotlivé štáty samostatne nemajú dosť prostriedkov ani expertov (napr. európsky navigačný systém Galileo, Európska lieková agentúra)
 • a mnoho ďalších

Ekonomické výhody:

 • možnosť pracovať a študovať kdekoľvek v EÚ
 • voľný pohyb kapitálu, tovarov a služieb – polmiliardový spoločný trh bez bariér
 • eurofondy – rozvíjanie hospodárskej solidarity – vyrovnávanie regionálnych rozdielov
 • podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
 • vyšší objem nenávratných finančných prostriedkov z EÚ
 • nové podnikateľské príležitosti v EÚ a v našej krajine
 • zvýšenie konkurencieschop­nosti vo všetkých oblastiach hospodárstva
 • tlak na modernizáciu a zavádzanie špičkových technológií
 • posilnenie dôveryhodnosti Slovenska a podpora vstupu zahraničného kapitálu
 • nepriamy vplyv na sociálnu oblasť a zamestnanosť
 • rozvoj spolupráce s výrobcami v EÚ pri prenikaní na „tretie trhy”
 • silnejšia pozícia pri obchodných vyjednávaniach s globálnymi aktérmi (napr. internetovými gigantmi ako Facebook, Google či mobilnými operátormi a ďalšími)
 • odbúravanie nákladov spojených s ochranou hraníc
 • a mnoho ďalších

Tento raz idem voliť, lebo:

Chcem žiť v mieri. Únia už 63 rokov zachováva mier a našu bezpečnosť. A bude v tom pokračovať.

Verím v ľudské práva a práva menšín. EÚ je založená na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a práv menšín, tolerancie, pluralizmu a slobody náboženského prejavu.

Chcem mať právo tráviť čas s rodinou. Smernica Európskej únie o pracovnom čase nám všetkým dáva právo tráviť čas s rodinami..

Chcem mať právo žiť, milovať, študovať a pracovať, kdekoľvek si vyberiem. V Európskej únii máme všetci právo na voľný pohyb.

Chcem si chrániť súkromie. Zákony Európskej únie týkajúce sa ochrany údajov patria k najprísnejším na svete.

Potrebujeme riešiť zmenu klímy hneď teraz. EÚ pomáha Európe stáť na čele svetových inovácií a investícií, ktoré potrebujeme pri riešení zmeny klímy.

Len spoločne ochránime naše životné prostredie. Európska environmentálna agentúra chráni prírodu a prirodzené biotopy, ktoré sú životne dôležité pre našu planétu, spoločnosť, ekonomiku a spokojnosť.

Chcem poctivú odmenu za poctivú prácu EÚ sa domnieva, že minimálne mzdy by mali vždy zabezpečiť slušný životný štandard a pracovníci by si mali byť vedomí svojich práv.

Mladí ľudia by nemali byť bez práce. EÚ sa usiluje o to, aby každý mladý Európan po najviac štyroch mesiacoch nezamestnanosti dostal šancu na platenú prácu, odbornú prípravu alebo ďalšie vzdelávanie.

Parlament má dohliadať na výkon moci. Parlament je jedna z foriem demokratickej kontroly výkonnej moci.

Len spoločne ochránime naše hranice. Každý rok prekročí vonkajšie hranice Európy približne 700 miliónov ľudí.

Len spoločne vyriešime otázku migrácie. Kritickú situáciu migrantov, ktorí na ceste do Európy riskujú životy, nemôžu vyriešiť krajiny Európskej únie jednotlivo. EÚ sa snaží zachrániť životy migrantov a chrániť vonkajšie hranice.

Poraziť terorizmus dokážeme len všetci spoločne. EÚ zlepšuje spoluprácu našich bezpečnostných zložiek, sprísňuje kontroly strelných zbraní, vytvára špeciálny orgán na potláčanie teroristickej propagandy a posilňuje vonkajšie hranice.

Falošné správy sú nepriateľom nás všetkých. Demokracia nemôže existovať bez ochrany pluralizmu, slobody tlače a správ, ktoré sú založené na faktoch.

Všetci musíme menej konzumovať a viac recyklovať. Európsky parlament rozhodol, že od roku 2021 budú na trhu Európskej únie zakázané jednorazové plastové výrobky.

Čistejšie autá prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu. V snahe splniť cieľ znížiť emisie CO2 nabáda Európsky parlament výrobcov, aby zatraktívnili a cenovo sprístupnili vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami.

Potrebujeme investovať, aby mohla naša ekonomika rásť. EÚ pomáha rozvoju súkromného sektora a regionálnej hospodárskej integrácii a obchodu. Inteligentný, udržateľný rast je rozhodujúci pre pozdvihnutie ľudí z chudoby.

Len spoločne zachováme náš životný štýl. EÚ zabezpečuje, aby boli pôvod, kvalita a názvy potravín chránené zákonom. Bezpečnosť potravín má prísne normy, ktoré presadzuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Koľko dôvodov voliť ste si našli vy? Tak príďte vyjadriť svoj názor. Príďte voliť!


Súťaž Pravdy a kancelárie EP o štýlový plecniak

Denník Pravda a kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku si pripravili súťaž

Chcete vyhrať štýlový plecniak s darčekmi?
Pošlite nám správnu odpoveď ako SMS a vyhrajte!

Foto: Robert Huttner
euro, sutaz, cena

Súťažná otázka:

Ktorý deň budú voľby do Európskeho parlamentu?

A) v sobotu 25. mája
B) v nedeľu 26. mája

Správnu odpoveď pošlite do piatka 24. 5. 2019 do 24.00 formou SMS na číslo 6663 v tvare PRAVDA (medzera) správna odpoveď v tvare A alebo B (medzera) meno a priezvisko.

Piati vyžrebovaní získajú štýlový plecniak s darčekmi od Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Výhercov budeme kontaktovať telefonicky. Cena spätnej SMS je 0,50 € s DPH. Službu zabezpečuje A SMS, s.r.o.

Mená výhercov zverejníme v denníku Pravda i na webe pravda.sk

Súťaž pripravil denník Pravda v spolupráci s kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku

Účastníci súťaže berú na vedomie a udeľujú organizátorovi v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon“) súhlas so spracúvaním (§ 4 zákona) poskytnutých osobných údajov účastníka súťaže na uvedené účely, a to až do odvolania tohto súhlasu. Súhlas možno odvolať bez uvedenia dôvodu. Účastník berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu v denníku Pravda a na webe pravda.sk.

Výhercovia

Robert E., Bratislava; Roman V., Zvolen; Mária Š., Košice; Ján H., Hronec; Boris B., Bratislava

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #Slovensko #voľby do Európskeho parlamentu