Rekonštrukcia bytových domov nie je luxus

- inzercia - Niektoré bytové domy ešte stále nespĺňajú kvalitatívne ani bezpečnostné kritériá moderného bývania. Ako finančne zvládnuť nevyhnutné opravy bytových domov tak, aby to nezaťažilo rozpočet vlastníkov bytov, sme sa rozprávali s Jánom Ondrášom, vedúcim oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne.

12.04.2012 08:32
Ján Ondráš
debata

Ako odporúčate financovať náklady spojené s rekonštrukciou bytových domov?
Čakať na to, kým bude dostatok peňazí na rekonštrukciu bytového domu vo fonde opráv, môže trvať dlho. Efektívnejšie a rýchlejšie je získanie prostriedkov na zateplenie, na výmenu okien, rozvodov alebo výťahu, na opravu strechy, na inštaláciu bezpečnostnej brány či na odstránenie iných nedostatkov bytového domu z prostriedkov dlhodobého úveru. Jeho parametre sme v našej banke prispôsobili požiadavkám klientov a tak dnes je získanie peňazí na zabezpečenie pohodlného a bezpečného bývania v bytovom dome so súčasnou úsporou energií pomerne jednoduchou a rýchlou záležitosťou.

Koľko bežne trvá, kým spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) alebo správca bytového domu (SBD) vybaví úver na rekonštrukciu?
Rozhodnutie banky je možné získať v našej banke do troch pracovných dní od podania žiadosti a od predloženia požadovaných podkladov. Peňažné prostriedky sa dajú čerpať ihneď po podpise úverovej zmluvy, po splnení podmienok určených bankou.

Konkurencia je veľká. Prečo je výhodné zobrať si tento úver práve v Slovenskej sporiteľni?
V prospech banky je potrebné vinkulovať iba poistné plnenie z poistenia bytového domu. Na rozdiel od niektorých iných bánk nepožadujeme zabezpečenie úveru jednotlivými bytmi, ani zriadenie záložného práva k pohľadávkam či vinkuláciu vlastných peňažných prostriedkov bytového domu na účte počas celej doby splatnosti úveru. Potrebné nie je ani hodnotenie správcu, čo urýchľuje schválenie úveru a zbytočne nezaťažuje správcu bytového domu. Navyše tí, ktorí podajú žiadosť o úver do 30. júna 2012 a zmluva o úvere bude podpísaná najneskôr do 13. júla 2012, získajú ho s 50 % zľavou zo spracovateľského poplatku a budú automaticky zaradení do súťaže o 3 tisíc eur, ktoré môžu použiť napríklad na úpravu okolia bytového domu po skončení rekonštrukcie.

Aké parametre má úver na rekonštrukciu bytového domu?
Úver so splatnosťou do 20 rokov ponúkame až do celkovej výšky potrebných investičných nákladov, najviac 11 000 eur na byt a celkovo 850 000 eur na bytový dom. Vyberať sa dá z niekoľkých typov úrokových sadzieb. Splácať ho možno buď rovnomernými alebo nerovnomernými splátkami istiny, čím sa dá obyčajne vyhnúť navyšovaniu tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv. Pri fixných úrokových sadzbách si môže klient vybrať aj anuitnú formu splácania. Taktiež na rozdiel od iných bánk môžu vlastníci po dohode s bankou čerpať na účet bytového domu posledných 10 % úveru bez dokladovania účelu, na aký peniaze použijú. Využiť ich môžu napríklad na drobné investície do bytového domu.

Aké sú úrokové sadzby?
Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov sa úročí premennou úrokovou sadzbou 1/3/6/12 mesačný EURIBOR plus obchodná marža banky alebo fixnou úrokovou sadzbou od 4,65 % ročne.

Vlastníci bytov sa obyčajne obávajú toho, že budú musieť zabezpečiť úver svojimi bytmi. Je to skutočne tak?
Nie, nie je to tak. Pri úverovej žiadosti neposudzujeme schopnosť jednotlivých vlastníkov bytov zabezpečiť úver samostatne, preto vlastníci jednotlivých bytov nemusia predkladať žiadne doklady, ani zabezpečiť úver svojimi bytmi. Hodnotíme platobnú disciplínu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, hospodárenie bytového domu s prostriedkami vo fondoch a ich dostatočnú tvorbu. Omeškanosť platieb by nemala presiahnuť 5 % z ich celkového ročného objemu.

Čo musia splniť vlastníci bytových domov?
Dôležité je schválenie investičnej akcie a dodávateľa prác nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ak nie je v zmluve o výkone správy/v spolo­čenstve dohodnuté inak), odsúhlasenie úveru na financovanie investičnej akcie, podmienok financovania a formy zabezpečenia úveru najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a splnenie ostatných bankou stanovených podmienok.

Aké doklady sa predkladajú banke?
Potrebná je žiadosť o úver, doklady o právnej spôsobilosti, výpis z listu vlastníctva na bytový dom, zápisnica zo schôdze, resp. z písomného hlasovania vlastníkov o investičnej akcii a o podmienkach financovania prostredníctvom ú­veru.

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Kde stoja bytové domy zrekonštruované s pomocou Slovenskej sporiteľne?
S našou pomocou vyzerajú ako nové bytové domy takmer v každom meste na Slovensku. Jeden z rekonštruovaných bytových domov v Žiline dokonca získal cenu v rámci programu energetickej efektívnosti SLOVSEFF ako projekt s najlepším pomerom investičných nákladov a ušetrenej energie.

www.slsp.sk Sporotel (0850 111 888 alebo 0910 111 888)
debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy