Súkromník = nepriateľ

MYSLÍM SI: Minister školstva Ján Mikolaj pokračuje vo filozofii Ficovej vlády dostať pod úplnú kontrolu nielen verejné zdroje, ale aj čisto súkromné peniaze vo všetkých oblastiach.

17.12.2008 12:28
Mikolaj Foto:
Minister školstva Ján Mikolaj
debata

Rozhodol sa prikázať súkromným školám, na čo majú využívať školné, ktoré platia žiaci, respektíve ich rodičia. Po tom, čo im už zúžil normatívy, chce, aby mohli súkromné príspevky využiť len na „mzdy, odvody, modernizáciu školských pomôcok či financovanie havarijných situácií“. V extrémnom prípade bude teda musieť škola čakať, až sa jej strecha úplne zničí a budovu vytopí. Až potom môže použiť svoje vlastné peniaze na svoju opravu.

Je v poriadku, že nariadenia ministerstva upravujú použitie peňazí zo štátneho rozpočtu. Nariaďovať však niekomu, ako má používať svoj súkromný majetok, je v slobodnej spoločnosti neprípustné.

Chce Mikolaj dostať súkromné školstvo na rovnakú poddimenzovanú úroveň ako štátne? Ak nebudú poskytovať nič navyše, rodičia nemajú dôvod dávať tam svoje deti. Alebo mu ide presne o to? Viac rozdelených normatívov na štátnych školách = viac peňazí na ceste z ministerstva k žiakovi. A na tej ceste je určite aj zopár nanominovaných kamarátov. To už chce niekto tunelovať aj školy?

debata chyba