Vo štvrtok sa začne volebné moratórium

Volebné moratórium, počas ktorého je zakázané akékoľvek informovanie v prospech alebo v neprospech kandidátov, platí aj pri blížiacich sa obecných voľbách. Volebná kampaň, ktorá sa začala dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR, sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb. Kampaň je tak zakázaná od štvrtka 8. novembra od 00:00, až do skončenia hlasovania do soboty 10. novembra do 22:00.

07.11.2018 07:59
debata (3)

Moratórium sa týka aj médií, ktoré podľa zákona o volebnej kampani nesmú zverejňovať informácie o kandidátoch na funkcie do orgánov územnej samosprávy v ich prospech alebo neprospech 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň konania volieb, až do skončenia hlasovania, teda od 8. novembra od 07:00 do 10. novembra do 22:00.

Porušenie zákonných pravidiel zo strany vysielateľov sankcionuje Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Ide o vysielanie televízií, rádií, ale aj internetových vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Rada uloží pokutu v prípade, že vysielateľ vysiela v rozpore s povinnosťami stanovenými vo volebnom zákone, čo zahŕňa aj porušenie volebného moratória.

V prípade televízneho vysielateľa môže byť pokuta od 663 do 66 387 eur a v prípade rozhlasového vysielateľa od 99 do 19 916 eur, uviedla hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková. „Pokutu môže rada uložiť aj bez predchádzajúceho upozornenia“, teda finančnému postihu nemusí predchádzať nefinančná sankcia – upozornenie na porušenie zákona.

V prípade ďalších foriem vedenia kampane rozhoduje štátna volebná komisia. Ako uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová, „za porušenie volebného moratória ukladá sankcie Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Pokiaľ ide o bilbordy, tie netreba prelepovať, avšak nie je možné vylepovať nové. Pokiaľ ide o iné formy vedenia volebnej kampane, tieto sú zakázané. Štátna komisia posudzuje porušenie zákona a ukladá pokuty podľa okolností konkrétneho prípadu.“

Rada kontroluje vysielanie aj na základe sťažností

Televízie a rádiá majú posledný deň na vysielanie diskusií k obecným voľbám, ktoré nás čakajú už túto sobotu 10. novembra. Ako uviedla hovorkyňa RVR Michelčíková, špecializované diskusné programy s kandidátmi na primátorov, starostov či poslancov môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom sa 21. deň predo dňom konania volieb a končiacim sa 48 hodín predo dňom konania volieb. „To znamená, že diskusné programy môžu vysielatelia zaradiť ešte dodnes do polnoci,“ spresnila hovorkyňa RVR. Licenčná rada už vopred upozornila, že diskusie musia byť vysielané tak, aby určením času vysielania nebol žiaden z kandidátov znevýhodnený.

RVR monitoruje od soboty 20. októbra dodržiavanie zákonnej úpravy vysielania v čase volebnej kampane a počas volieb do orgánov samosprávy obcí. Rada konkrétne „monitoruje spolu 24 pravidelne vysielaných a špecializovaných predvolebných programov, a z nich 10 televíznych a 14 rozhlasových na piatich televíznych staniciach a v šiestich rozhlasových staniciach“, doplnila Michelčíková. Pripomenula, že rada kontroluje vysielanie aj na základe podnetov a sťažností od občanov. Dva dni pred konaním volieb je vysielanie diskusných programov zakázané, rovnako tak vysielanie informácií v prospech alebo neprospech kandidátov. Volebné moratórium platí až do skončenia hlasovania. Tento zákaz platí aj pre iné typy médií.

Zákaz vysielania politickej reklamy

RVR pripomína, že obmedzenia už druhý týždeň platia aj pre zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov. Tie je zakázané publikovať 14 dní pred voľbami až do skončenia hlasovania. Posledným dňom na zverejňovanie výsledkov prieskumov bol teda 26. október, keď sa prieskumy dali zverejniť do polnoci.

Vysielanie politickej reklamy v rozhlase a televízii je v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí zakázané. Zákon o volebnej kampani totiž o vysielaní politickej reklamy vo vzťahu k voľbám do orgánov samosprávy obcí nehovorí. Zároveň, podľa zákona o vysielaní a retransmisii je vysielanie politickej reklamy zakázané, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.

Na internetových vysielateľov, ktorí programovú službu vysielajú výhradne prostredníctvom internetu, a na poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sa zákaz vysielania politickej reklamy nevzťahuje. Zákaz akejkoľvek volebnej kampane 48 hodín pred začiatkom volieb a v deň volieb, teda počas volebného moratória, však platí aj pre nich. Vyplýva to zo stanoviska RVR k voľbám do orgánov samosprávy obcí vo vysielaní zverejnenom na webstránke rady.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #predvolebné moratórium #komunálne voľby 2018