Kandidovať by malo 23 strán a hnutí, HZDS bude z volieb vylúčená

07.12.2015 10:23

V marcových parlamentných voľbách by malo kandidovať 23 politických strán, hnutí a koalícií.

Štátnej volebnej komisii predložilo kandidátku Slovenská národná strana, Sloboda a solidarita, Most-Híd, Vzdor – strana práce, Maďarská kresťanskodemo­kratická aliancia, Šanca, Kresťanskodemo­kratické hnutie, Smer, Sme rodina, Ľudová strana – Naše Slovensko, SDKÚ, TIP, Sieť, KSS, koalícia Spoločne za Slovensko (Nový parlament, Právo a spravodlivosť a Slovenská ľudová strana), Strana moderného Slovenska, Strana maďarskej komunity, SKOK, Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia, Prosperita Slovenska, OĽaNO-Nova, Priama demokracia, Strana zelených Slovenska. Okrem nich, jedna zo strán, HZDS, odmietla zaplatiť volebnú kauciu, čím nesplnila zákonom stanovené podmienky. Preto z volieb bude vylúčená.

Ako novinárov informovala zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, kandidačné listiny budú teraz zaslané na preverenie, či niektorí kandidát nie je na viacerých listinách, alebo či kandidáti spĺňajú zákonom stanovený vek. Následne štátna komisia rozhodne o registrácii kandidátky jednotlivých strán. Na kandidátkach strany už môžu vykonať len zmeny technického charakteru, po prípade môžu vyškrtnúť niektorého z kandidátov.

Kandidačnú listinu pre marcové voľby do Národnej rady SR mohli podávať zaregistrované politické strany alebo koalície zaregistrovaných strán do nedeľňajšej polnoci. Vyplýva to zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Podľa novej volebnej legislatívy, ktorá sa po prvý raz uplatní práve počas nadchádzajúcich parlamentných volieb, 5. marca 2016, môžu kandidátky podať zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán politické strany alebo koalície najneskôr 90 dní pred voľbami, teda do 6. decembra do 24:00. Kandidátky podávali splnomocnenci strán v listinnej aj elektronickej forme zapisovateľke štátnej komisie. Z Registra politických strán a politických hnutí ministerstva vnútra zverejneného na internete vyplýva, že na Slovensku je aktuálne 155 politických strán či hnutí.

Na kandidátke mohli politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov. Strany či koalície strán, ktoré chcú kandidovať v parlamentných voľbách, musia medzi iným zložiť volebnú kauciu 17-tisíc eur na účet zriadený ministerstvom vnútra. Ministerstvo vnútra vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidačná listina nebola zaregistrovaná alebo politickej strane a koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

Štátna volebná komisia kandidátky preskúma najneskôr do 16. decembra a zaregistruje ich najneskôr 26. decembra. Obce do každej domácnosti doručia zoznam kandidátov do 9. februára. Kandidátku možno vziať späť najneskôr 48 hodín pred začiatkom volieb. Právo byť volený za poslanca NR SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahne vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Prekážkou práva byť volený za poslanca parlamentu je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a zbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Voľby do NR SR sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani. Voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžiadajú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr. Termín konania volieb oznámil 12. novembra predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Politické subjekty, ktoré sa chcú uchádzať o hlasy voličov, mohli začať volebnú kampaň podľa zákona dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR, teda 12. novembra. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín pred dňom konania volieb, teda 3. marca 2016 o 7:00. Politická strana a politické hnutie môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur. Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na osobitnom účte v banke (tzv. transparentný ú­čet).

Platí, že pri parlamentných voľbách sa dá hlasovať aj zo zahraničia, a to poštou. Týka sa to občanov SR s trvalým pobytom v zahraničí a voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí budú počas volieb v zahraničí. Obe skupiny voličov musia požiadať písomne alebo elektronicky o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musia voliči s trvalým pobytom v zahraničí doručiť ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, teda do 15. januára 2016. Voliči, čo majú trvalý pobyt v SR a v deň volieb nebudú na Slovensku, musia o voľbu poštou požiadať obec, kde majú trvalý pobyt.

#parlamentné voľby
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
54,99
Sweet farebné frézie

Sweet farebné frézie

59,99
Grande krémové  ruže

Grande krémové ruže

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk