Aké sú právomoci a plat prezidenta?

Poznáte právomoci a význam prezidentskej funkcie? Prečítajte si náš článok, ktorý rozoberá rozsah a vplyv moci prezidenta.

01.01.2024 00:00
debata

Právomoci prezidenta Slovenskej republiky sú vymedzené v Ústave SR a zákone. Prezident má významnú ústavnú úlohu, ale jeho moc je obmedzená parlamentom a vládou. Prezident je hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR a zastupuje krajinu navonok, teda dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy.

Zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov, podpisuje zákony schválené parlamentom, prípadne ich môže vetovať alebo vrátiť Národnej rade s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona.

Má v právomoci rozpustiť parlament, pokiaľ v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády neschválil programové vyhlásenie, nebola vláde vyslovená dôvera, ak nebol dlhšie ako tri mesiace uznášaniaschopný alebo ak zasadanie NRSR bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje ústava. Tieto právomoci nemôže uplatniť počas výnimočného alebo vojnového stavu, či posledných šiestich mesiacov svojho volebného obdobia.

Zuzana Čaputová Čítajte aj Čaputová vetovala tzv. kompetenčný zákon, má k nemu viacero výhrad

Vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu. Vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu, rektorov vysokých škôl, vysokoškolských profesorov, či generálov. Prijíma, poveruje a odvoláva hlavných predstaviteľov diplomatických mi­sií.

Sprava povýšení na generálmajorov Ladislav...
Povýšení na generálmajorov počas povýšenia a...
+12Zľava povýšená na brigádnu generálku Beáta...

Rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti. Parlamentu podáva správu o stave Slovenskej republiky a o závažných politických otázkach. Má právo vyžadovať si od vlády a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh.

Udeľuje štátne vyznamenania, či amnestie. Vyhlasuje referendum alebo môže na návrh vlády vyhlásiť výnimočný, núdzový či vojnový stav. V prípade napadnutia Slovenska alebo záväzku z medzinárodných zmlúv vypovedá vojnu na základe rozhodnutia NRSR, a tiež nariaďuje mobilizáciu Ozbrojených síl.

Prezident dostáva plat vo výške štvornásobku mesačného platu poslanca Národnej rady. Doteraz bol hrubý mesačný prezidentský plat 7844 eur. Keďže poslanci nepodporili zmrazovanie platov, tak sa zvýši aj ten prezidentov. Po novom to bude približne 9600 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #právomoci prezidenta #prezidentský palác #inaugurácia prezidenta #prezidentské voľby 2024