V Podrečanoch každý desiaty robí v exile

13.02.2007 11:34
Práca, zamestnanie
Práca, zamestnanie Autor:

O citeľný pokles nezamestnanosti v Podrečanoch v okrese Lučenec sa v ostatných troch rokoch starajú ľudia, ktorým miestni hovoria exiláci. Sú to ich spoluobčania, ktorí sa rozhodli vycestovať za prácou do cudziny. Exiláci tvoria už asi desať percent z obyvateľstva v produktívnom veku v Podrečanoch.

V obci je bez práce 79 ľudí, čo predstavuje viac ako dvadsať percent práceschopných. „To číslo by však bolo ešte vyššie, keby čoraz viac našich spoluobčanov neodchádzalo za prácou do zahraničia. Takých ľudí evidujeme vyše tridsať. S nimi by sa miera nezamestnanosti v obci priblížila k hranici 30 percent,“ rozpráva starosta Podrečian Edmund Palička.

„Vyše dvadsiati zo spomínaných exilákov sú takí, ktorí už domov chodia len dovolenkovať. Mnohí z nich sa už natrvalo do Podrečian zrejme ani nevrátia. Pracujú v Írsku, Anglicku, Francúzsku, Holandsku či Česku,“ poznamenáva starosta, ktorého dvaja synovia tiež pracujú v Írsku. Ďalších desať ľudí chodí „von“ na týždňovky. „Sú to najmä ženy, ktoré chodia do Rakúska ako opatrovateľky,“ podotýka ďalej Palička.

Obec motivovaná veľkým počtom v cudzine pracujúcich spoluobčanov na nich nezabúda ani na svojej internetovskej stránke. Palička zdôrazňuje, že pre nich je osobitná sekcia nazvaná Exiláci, kde o nich zverejňujú informácie vrátane ich súčasného pôsobiska. „Stránka na internete slúži ako pomyselný most medzi rodnou obcou a nimi, ale aj medzi exilákmi samotnými. Prostredníctvom nej sa dozvedajú všetky novinky zo svojho rodiska, takže aj napriek veľkej vzdialenosti sú o dianí v Podrečanoch stále informovaní,“ dodal Palička.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku