Žiacke školské rady učia občianstvu a demokracii

Len sedem percent stredoškolákov sa angažuje v mimoškolskej činnosti a využíva formy občianskej demokracie na prezentáciu a presadenie svojich záujmov. Poskytnúť študentom v tomto smere širší priestor by mali žiacke školské rady, ktoré reprezentujú študentov stredných škôl a mali by zastupovať ich záujmy aj vo vzťahu k vedeniu školy

20.04.2007 11:18
Žiaci Foto: ,
Ilustračné foto
debata

Ako informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Zuzana Bobríková, vedenie KSK má záujem podporovať rozvoj žiackych školských rád. Zdôraznil to aj predseda KSK Zdenko Trebuľa na stretnutí so zástupcami žiackych školských rád zo stredných škôl Spišskej Novej Vsi. Michaloviec, Trebišova, Moldavy nad Bodvou, Rožňavy a Košíc.

Trebuľa ocenil záujem mladých ľudí angažovať sa v prostredí, v ktorom sa pohybujú. Informoval o pripravovanej koncepcii rozvoja športu v podmienkach KSK, ktorá sa dotýka aj stredoškolského športu. Študentom ponúkol možnosť zapojiť sa do prípravy, či pripomienkovania tohto materiálu, aby mohli ukázať, aké možnosti a potreby majú mladí ľudia v regiónoch. Informoval aj o príprave druhej etapy reštrukturalizácie škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK, ku ktorej by sa mohli stredoškoláci vyjadriť prostredníctvom žiackych školských rád. Radan Furiel z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi hovoril o snahe tamojšej žiackej rady pripravovať podujatia, poukázal však aj na problém získavania peňazí na organizáciu rôznych podujatí.

"Škola je prostredím, kde deti prežívajú podstatný čas dospievania, preto by to mal byť priestor, kde sa priučia aj demokracii. Žiacke školské rady na to dávajú príležitosť,“ povedala riaditeľka Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže (CVČ – RCM) na Kukučínovej ulici v Košiciach Erika Munková. Centrum je koordinátorom Programu podpory žiackych školských rád na stredných školách v Košickom kraji.

V KSK existujú žiacke školské rady v 53 školách a dvoch domovoch mládeže (62 percent z celkového počtu). Nie všetky sú však funkčné a pracujú efektívne. Ich činnosť zaostáva za možnosťami a prejavuje sa to nielen neefektívnou komunikáciou so študentmi školy, ale aj s jej vedením, nedostatočnými poznatkami o postavení rady v škole a jej možnostiach. Centrum sa podieľalo na organizácii troch pobytových školení, na ktorých sa zúčastnilo 185 žiakov z Košického a Prešovského kraja a konferencie o prínose rád pre región. Ich cieľom bolo predovšetkým vybaviť študentov a členov rád komunikačnými schopnosťami.

debata chyba