Hrad Revište sa dočkal záchrancov

Zrúcanina hradu Revište pri Žarnovici sa postupne mení na neforemnú kopu sutiny. Zastaviť chátranie a zachrániť, čo sa ešte dá, sa chce pokúsiť Združenie na záchranu hradu Revište.

09.05.2011 09:15
Revište Foto:
Združenie na záchranu hradu Revište už tento rok plánuje začať práce na zrúcanine v Revištskm Podzámčí.
debata

„Je to jeden z mála hradov u nás, o ktorý sa nikto nestaral a ktorý to určite potrebuje. Už nedokáže ďalej čeliť prírodným živlom a postupne zaniká. Chceme zastaviť chátranie jeho pozostatkov a uchovať torzo hradu pre budúce generácie,“ zdôvodňuje Ratibor Mazúr z novozaloženého združenia.

Hrad sa nachádza v Revištskom Podzámčí, ktoré je mestskou časťou Žarnovice. „V minulosti som oslovoval rôzne občianske združenia a organizácie, aby sa záchrany hradu ujali. O to viac ma teší, že sa konečne našli nadšenci, ktorí sa tomu budú venovať. Určite môžu rátať s našou podporou a pomocou,“ hovorí žarnovický primátor Kamil Danko.

Združenie teraz rokuje s Lesmi SR, ktorým patria pozemky. „Len čo budú vyriešené tieto vzťahy, pustíme sa do práce a po konzultácii s pamiatkarmi a pamiatkarskom prieskume by sme chceli pod ich dohľadom prejsť k záchrane časti ruín, ktoré sa ešte zachrániť dajú,“ doplnil Mazúr. V tomto roku plánujú zrúcaninu vyčistiť od náletovej zelene, upraviť prístupové cesty a osadiť informačné tabule.

V súčasnosti sa venujú dokumentovaniu dejín hradu aj celej lokality, pričom rátajú aj s ľuďmi z tohto regiónu, ktorí by im mohli pomôcť zachovanými historickými obrazovými a písomnými materiálmi.

V záchrane a propagácii hradnej zrúcaniny vidí združenie aj možnosť rozvoja turizmu. Mesto má totiž vo svojom územnom pláne Revištské Podzámčie vymedzené ako lokalitu na rekreačné a relaxačné účely. Je tam zriadená lodenica aj kemp.

Korene histórie hradu Revište siahajú do 13. storočia, prvé písomné zmienky pochádzajú z prvej polovice 14. storočia. Viackrát zmenil majiteľov aj svoj vzhľad. V 18. storočí vyhorel, postupne pustol a v 19. storočí bol už iba ruinou.

debata chyba