V Malackách riešili situáciu okolo sestier

Cieľom ostatného stretnutia vedenia nemocnice v Malackách na Záhorí s primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva bolo zmapovať aktuálnu situáciu a problémy nemocnice a hľadať spoločné riešenia.

02.05.2012 12:23
debata

Nemocnica opakovane a dlhodobo upozorňuje, že nemá peniaze na zvýšenie platov sestier v takom rozsahu, ako jej to ukladá zákon. Predstavitelia radnice sa priamo na mieste oboznámili s kritickou situáciou a riešeniami, ktoré vedenie nemocnice ponúka svojim zdravotným sestrám. Ako konštatovali účastníci stretnutia v spoločnom vyhlásení, „dodatky k zmluvám doteraz podpísala približne polovica malackých sestier. Pokiaľ by nemocnica zvýšila sestrám platy tak, ako stanovil od 1. apríla 2012 zákon, znamenalo by to čistú mesačnú stratu 60 000 eur. To by nemocnicu doviedlo do konkurzu, alebo by sa museli zavrieť niektoré oddelenia, prípadne zrušiť pohotovosť.“

Prioritou nemocnice i mesta je však zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacienta v celom rozsahu. Zúčastnené strany tiež zhodne konštatovali, že nemocnica vyvinula maximálne úsilie na vyriešenie problémov, ktoré spôsobil prijatý zákon a za daný stav nenesie zodpovednosť. Nemocnica ani mesto Malacky nie sú schopné problémy s nedostatkom zdrojov vyriešiť a musí to urobiť štát.

Vedenie nemocnice na rokovaní ubezpečilo zástupcov mestskej samosprávy, že zdravotné sestry sú a budú s dodatkami pred podpisom vopred informované a budú mať možnosť dodatky pripomienkovať. V budúcnosti, ak to riešenia situácie zo strany štátu umožnia, nemocnica prehodnotí v súčasnosti zavádzané dodatky k zmluvám zdravotných sestier. Zúčastnené strany sa tiež zhodli na tom, že po skúšobnej dvoj-troj mesačnej lehote od zavedenia poplatku za nadštandardné služby v rámci ambulantného oddelenia vo výške jedno euro, akcionári zvážia možnosť zavedenia úľav z tohto poplatku pre sociálne slabšie skupiny pacientov.

Ďalšie rokovanie malackej nemocnice a predstaviteľov mesta sa uskutoční v najbližších dňoch, dodala hovorkyňa MsÚ v Malackách Michaela Janotová.

debata chyba