V Žiline zrušia menej škôl, ako bolo v pláne. Zatiaľ

Školy na žilinskom sídlisku Solinky, ktoré mesto chcelo zlúčiť a jednu z nich zrušiť, zabojovali o svoju existenciu. Riaditelia škôl ponúkli primátorovi šetriace opatrenia a tak sa žilinská radnica aj po protestoch učiteľov a rodičov rozhodla, že dve susediace školy nezlúči.

30.01.2013 12:00
Škola, Žilina, Solinky Foto: ,
Základnú školu Gaštanova na Solinkách zatiaľ rušiť nebudú.
debata

Namiesto troch plánovaných sa teraz budú rušiť len dve školy v Zádubní a Mojšovej Lúčke. „Budem dávať návrh, aby školy Limbova aj Gaštanova zostali v dnešnej pozícii a aby preukázali, že naozaj opatrenia, ktoré navrhli, vedia zrealizovať a že tie školy budú na tom ekonomicky v poriadku,“ hovorí o šanci pre školy na Solinkách žilinský primátor Igor Choma.

Riaditelia chcú ušetriť najmä na mzdách znížením počtu zamestnancov, nepedagogických pracovníkov, ale aj spájaním tried. „Pospájali sme triedy, ktoré mali menej žiakov, a toto plánujeme aj na budúci školský rok, keď zo súčasných troch štvrtých tried vytvoríme dve piate triedy. Ďalej sme znížili počet vychovávateliek a urobili sme aj opatrenia, keď sme od januára znížili počet nepedagogických pracovníkov,“ opisuje riaditeľ ZŠ Limbova Štefan Švec. Spájanie tried pripúšťa aj susedná škola, ktorá tiež plánuje pokračovať vo výučbe žiakov v nultých ročníkoch, ktorí majú odloženú školskú dochádzku. „V pláne sme mali zapísať minimálne 50 prvákov, čo sa nám aj podarilo, aj s nultým ročníkom máme zapísaných 58,“ hovorí riaditeľ ZŠ Gaštanova Karol Veselský. Voľné priestory v škole poskytnú materskej škole, umeleckej škole i centru voľného času.

Proti zrušeniu Základnej školy na Gaštanovej ulici, ktorá je piata najlepšia v rebríčku bodového hodnotenia žilinských škôl patriacich pod mesto, podpísalo petíciu zhruba 3 700 ľudí. Škola sa mala zlúčiť so susednou Limbovou, obe však majú rozdielne učebné osnovy. Vznikla by jedna veľká škola s 900 žiakmi. „Bol by to krok späť vo vzdelávaní, malo by to negatívny vplyv aj na výsledky žiakov. V triedach by bolo veľa detí, učitelia by sa nemohli venovať tým, ktoré sú individuálne integrované,“ hovorí školská špeciálna pedagogička Miriama Marčišová.

Školy na Solinkách síce dostali šancu, ale primátor Choma naďalej bude trvať na zrušení škôl v Zádubní a Mojšovej Lúčke, kde je nižší počet žiakov a v rámci ekonomického hodnotenia sú na tom horšie. Zrušenie dvoch škôl však ekonomickú situáciu v žilinskom školstve nevyrieši. Vlani mestu na mzdy v školách chýbalo 315-tisíc eur. Rušenie či zlučovanie škôl ešte bude pokračovať v druhej etape. „Od všetkých riaditeľov škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti si vyžiadame návrhy, akými sa chcú vyrovnať s nepriaznivou ekonomikou svojich škôl. Na základe týchto návrhov aj komunikácie s rodičmi a so zástupcami škôl budeme hľadať riešenie v rámci druhej etapy, ktoré školy budeme ďalej rušiť,“ avizuje Choma. V budúcnosti tak pri racionalizácii škôl počíta so zrušením ešte dvoch až troch škôl, ktoré patria pod mesto. Momentálne je v pôsobnosti mesta 18 základných škôl.

Racionalizácia škôl v Žiline

- momentálne je v pôsobnosti mesta 18 základných škôl, mesto to chce znížiť

- v prvej etape zrejme zruší 2 školy, pripravuje aj druhú etapu (ďalšie 2 až 3 školy)

- ročne na školstvo mestu chýba cca 300-tisíc eur

- počet žiakov v mestských školách klesá, okrem toho sú v Žiline aj 3 cirkevné a 1 súkromná ZŠ

- mesto ešte vlani porovnávalo počet škôl na počet žiakov s inými krajskými mestami a vyšlo mu, že Žilina má priemer 322 žiakov, Banská Bystrica 380, všetky ostatné majú nad 420 a v Prešove nad 550 žiakov

© Autorské práva vyhradené

debata chyba