Starý most dostane do konca roka 2015 novú tvár

Rekonštrukciu Starého mosta v Bratislave má realizovať zahraničná spoločnosť do konca roka 2015, pretože dovtedy treba vyčerpať financie z EÚ. Súčasťou tendra je podmienka zo zákona o verejnom obstarávaní, že zhotoviteľ musí mať za posledné tri roky skúsenosti s realizáciou mostného objektu ponad tečúci tok, ktorý má šírku 300 metrov.

13.02.2013 15:00
starý most, dunaj, vizualizácia Foto:
Vizualizácia plánovanej podoby Starého mosta v Bratislave.
debata (4)

Na Slovensku sa žiadne podobné dielo, ktoré by spĺňalo túto podmienku, nerealizovalo. Preto sa do súťaže môže prihlásiť len firma s referenciami zo zahraničia. Víťaz musí projekt vybudovať do 24 mesiacov, pretože financie z EÚ treba vyčerpať do konca roka 2015. „Odplavovanie konštrukcie Starého mosta sa dá robiť iba na jeseň alebo na jar. Prvé vhodné podmienky sú teda na jeseň 2013,“ povedal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Staviteľom môže realizáciu projektu komplikovať hladina Dunaja. Aj preto majú časovú rezervu pol roka.

Vizualizácia plánovanej podoby Starého mosta v...
Vizualizácia plánovanej podoby Starého mosta v...
+3Vizualizácia plánovanej podoby Starého mosta v...

„Projekt rekonštrukcie Starého mosta a výstavba električkovej trate do Petržalky je asi najvážnejší, ktorý riešime v tomto volebnom období s finančnou podporou Európskej komisie (EK). Zapadá do istého konceptu, ktorý vyžaduje EK,“ ozrejmil Ftáčnik.

Most má všetky stavebné povolenia od príslušných úradov potrebné k realizácii. „Vypísali sme medzinárodný tender na zhotoviteľa stavby, a máme záujem aby bol maximálne transparentný. Chceli by sme ho ukončiť do polovice tohto roku,“ dodal Ftáčnik. Požiadavka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja bola, aby stavebný dozor nad rekonštrukciou mosta vykonával externý subjekt, ktorý musí prejsť súťažou.

Kľúčovou položkou, ktorá rozhodne o víťazovi, bude cena. Štátna expertíza odporučila celkovú cenu prvej etapy realizácie nosného systému Šafárikovo námestie – Bosákova na približne 68 144 000 eur bez DPH. „Komisia, ktorá má vyhodnocovať ponuky, bude zložená z odbornej poroty, predstaviteľov akademickej sféry (dopravní inžinieri, statik…) a poslancov mestského zastupiteľstva, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam o transparentnosti. Prihlášky do tendra možno zaslať do 20. marca, komisia chce vybrať víťaza do konca júna 2013,“ vyjadril sa k zloženiu výberovej komisie primátor Ftáčnik. Doteraz si súťažné podklady vybralo 40 uchádzačov.

„Polovica nákladov na rekonštrukciu mosta pôjde na zváranú oceľovú konštrukciu, ktorá sa bude vysúvať z petržalskej strany na bratislavskú. Dunajská komisia žiada, aby objekt ponad Dunaj spĺňal výškový aj šírkový gabarit (vzdialenosť medzi piliermi a výška od hladiny po konštrukciu mosta pozn. red.),“ tvrdí hlavný dopravný inžinier Tibor Schlosser. Gabarit sa zmení aj vďaka odstráneniu dvoch pilierov a postavením jedného nového. Medzi dvoma piliermi musí byť vzdialenosť 140 metrov. Podobné projekty sa v Európe v posledných rokoch realizovali v Maďarsku, Srbsku, Rusku a na Ukrajine. Okrem mosta sa plánuje s výstavbou novej koľajovej dráhy v úseku Bosákova ulica – Šafárikovo námestie, rozšírením estakády Einsteinova a vybudovaním novej pri bývalom futbalovom štadióne Artmedie Petržalka.

4 debata chyba